Esileht
SAAREMAA
VALJALA

VALJALA PÜHA MARTINI KIRIK

Arhiivifotod

1. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-2986. Täiendavad uurimis-ja mõõdistamistööd. Koostaja T. Parmakson, 1992.
2. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1627. Aruanne Valjala kiriku juures 1971. a. suvel toimunud tööde kohta. Koostaja V. Raam. 1973..
3. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1200. Valjala Püha Martini kirik. Köide II. Fotod. Koostaja: V.Raam. 1984.
4. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiivis hoitavad fotod Valjala kiriku seinamaalingute kohta.