Esileht
SAAREMAA
VALJALA

VALJALA PÜHA MARTINI KIRIK

Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste osakonna arhiivis hoitavad fotod Valjala kiriku seinamaalingute kohta.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Sondaaž pikihoone lääneseinal (põhjapoolse akna ja kilpkaare vahelisel alal).   V.Raam       
 Koori põhjaseina kilpkaare läänepoolne lõik.   V.Raam       
  Vaade pikihoone läänevõlvikule maalingute avamise ajal.   V.Raam   1971 suvi    
 Sondaaž pikihoone põhjaseinas läänepoolse akna all.   V.Raam       
 Dekoratiiv- ja figuraalmaalingud koori põhjaseinal (üldvaade). Sekko. 13.-15.saj.   V.Raam   1976 august    
 Sisevaade ida suunas.   O.Kõll   1980 algus    
 Maalingute avamine koori põhajseinal.   V.Raam   1972 suvi    
 Üldvaade kantslile ja seinamaalingule kooriruumi põhjaseinal.   A.Sillasoo   1980 august    
 Pikihoone lääneseina sondaaž (roosakna ja põhjapoolse akna vahel).   V.Raam       
 Pikihoone lääneseina maalingute sondaaž (roosakna ümber).   V.Raam   1974 august    
 Aknapaarik koori põhjaseinas (vaade edelast).   V.Raam   1976 august    
 Pikihoone lääneseina maalingute sondaaž (põhjapoolse akna kohal).   V.Raam   1974 august    
 Pikihoone lääneseina sondaaž (maalingute avamine) roosakna ja lõunapoolse akna vahelisel alal.   V.Raam   1971 suvi    
 Võlvikand pikihoone N-seinal.   V.Raam   1971    
 Tribuunikaare põhjapiilari alumine osa.   V.Raam   1974 august