Esileht
SAAREMAA
VALJALA

VALJALA PÜHA MARTINI KIRIK

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-1627. Aruanne Valjala kiriku juures 1971. a. suvel toimunud tööde kohta. Koostaja V. Raam. 1973..

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Üldvaade kirikule kagust. Torni lõunaküljel kahe sekundaarselt ehitatud tugipiilari vahelisel alal leiti seina ääres arheoloogiliste leidudega skelett. Seisund enne planeerimist   V.Raam   1971    
 Üldvaade pikihoonele lõunast. Keskel kinnimüüritud portaal, mille eest leiti vana eeskoja alusmüürid. Paremal pildi ääres torni sissekäik, mille ees oleb ehitusprahikiht ulatub peaaegu lävepakuni. Prahikihiga on varjatud ka kolmandik raidportaali. Seisund enne planeerimist.   V.Raam   1971    
 Vaade tornile edelast. Torni sissekäigu ees näha vaid kaks trepiastet. Seisund enne planeerimist.   V.Raam   1971    
 Üldvaade kirdest. Seisund enne planeerimist.   V.Raam   1971    
 Üldvaade planeerimistöödele kiriku lõunaküljel. Vaade loodest.   V.Raam   1971    
 Üldvaade lõunast lõunaseina läänepoolsele lõigule pärast planeerimist.   V.Raam   1971    
 Vaade lõunast lõunaseina kesklõigule pärast planeerimist. Keskel esiplaanil näha eeskoja paljandunud alusmüürid. Paremal nurgas oletatav ukseava.   V.Raam   1971    
 Vaade lõunast kiriku idapoolsele küljele planeerimise ajal. Vasakul eeskoja alusmüürid, keskel osaliselt lahti kaevatud torniukse trepp ja vasemal rühm inimesi (vasakpoolne O.Maas) arheoloogilise matusekoha juures.   V.Raam   1971    
 Lõunaportaal enne planeerimistöid. Vaade kagust.   V.Raam   1971    
 Lõunaportaal enne planeerimistöid. Vaade lõunast.   V.Raam   1971    
 Vaade lõunaportaalile lõunast pärast eeskoja alusmüüride paljandumist. Vasakul tugipiilari allosas näha, kuidas eeskoja lõunamüür suundub ühtlase laona tugipiilari müüritise alla. Portaali sisemise silluskaare juures äratab tähelepanu kaare kuju ebaühtsus, mis on tekkinud portaali restaureerimisel pärast rasket ning ulatuslikku purustamist, mille põhjused on seni teadmata. Algse lävepaku kohal säilinud hilisem lävepakk, mida kasutati nähtavasti mõnda aega kabeli lammutamisele järgnenud perioodil.   V.Raam   1971    
 Detailvaade motiivist fotol nr.11.   V.Raam   1971    
 Vaade kiriku kagunurga alumisele tsoonile planeerimistööde ajal.   V.Raam   1971    
 Vaade planeerimistöödele kiriku kaguküljel.   V.Raam   1971    
 Vaade edelast planeeritavale alale kiriku lõunaküljel. Vaade edelast.   V.Raam   1971    
 Torni sissekäigu esine ala koos trepiga. Vasakul pikihoone hilisaegne kõrvaluks, mis on kujundatud kunagise väikese aknaava ümberehitamise teel. Läve kõrguse järgi otsustades on ukse ehitamine toimunud pärast paksu ehitusprahikihi tekkimist.   V.Raam   1971    
 Vaade torni sissekäigu trepiastmetele, mis tegelikult on mingi lammutatud portaali silluskaare puhtalt tahutud plokid.   V.Raam   1971    
 Torni ja käärkambri lõunaseina alumine osa koos tugipiilaritega, mille vahelt leiti arheoloogiline matus. Viimase asukohta tähistab süvend vahetult torniseina ääres.   V.Raam   1971    
 Kiriku lõunaküljel planeerimise ajal leitud raiddetailid. Vasakul ümarvöödi lõigud, paremal katkendid talumi- või konsooliprofiilidest.   V.Raam   1971    
 Mõigasroide lõik pikuti kulgeva reljeeflindiga. Leiti lõunaportaali lähedalt.   V.Raam   1971    
    V.Raam   1971    
 Põhjaportaal enne osalist lahtimüürimist.   V.Raam   1971    
 Põhjaportaali ja kõrval oleva tugipiilari liitekoht osaliselt lahti sondeerituna, vaade kirdest.   V.Raam   1971    
 Põhjaportaal osalise lahtimüürimise algusetapil.   V.Raam   1971    
 Detail vaatest fotol nr.24.   V.Raam   1971    
 Inspektor O.Maas põhjaportaali lahti müürimas.   V.Raam   1971    
 Põhjaportaal pärast esikülje lahtimüürimist. Vaade põhjast.   V.Raam   1971    
 Põhjaportaali silluskaar. Detailvaade kirdest. Sisemise astme kaarefassaadil kuueleheline roos. Välise astme silluskaare süvarihvas üksik pungakujutis.   V.Raam   1971    
 Põhjaportaali silluskaare fragment üksiku pungakujutisega.   V.Raam   1971    
 Põhjaportaali läänepoolne lõhutud palendsein. Paremal portaali palendseina ja tugipiilari vahel olev vuuk pärast puhastamist mördist.   V.Raam   1971    
 Vaade pikihoonele idast läände. Vasakul seinal näha kaks portaali tüvesevõru, mida on kasutatud küünlajalana konsekratsiooniristi all. Taga lääneseina ümaraken, mille juures lahtisondeeritud arhitektuuriliste seinamaalingute fragmendid.   V.Raam   1971    
 Detail lääneseina vaatest fotol nr. 47. Sondeerimise algus.   V.Raam   1971    
 V.V.Filatov sondeerib koori põhjaseina. Temast paremal lahtisondeeritud proovilapid. Vaade kagust.   V.Raam   1971    
 V.V.Filatov päiskivi puhastamisel pikihoone idapoolseimas võlvikus. Vaade läänest.   V.Raam   1971    
 Fotol nr.50 olev päiskivi pärast puhastamist. Päiskivist paremal sondaaž võlviroidel.   V.Raam   1971    
 Puhastatud päiskivi pikihoone läänepoolseimast võlvikust.   V.Raam   1971    
 Vaade pikihoone idaseinale ja võidukaarele. Vasakul nurgas vikkelsammas, mille kapiteel on luuresondaaži käigus osaliselt puhastatud. Vikkelsambast paremal on seinal lahtisondeeritud katselapid.   V.Raam   1971    
 Fotol nr.54 kujutatud vikkelsamba kapiteel pärast osalist puhastamist.   V.Raam   1971    
 Vikkelsamba kapiteel pikihoone idapoolseima võlviku edelakannas. Pärast puhastamist. Roietel ja vöönd- ning kilpkaartel on kvaadermaaling säilinud.   V.Raam   1971    
 Kapiteel fotol nr. 56 üldplaanis nähtuna. Vööndkaarel näha kvaadermaalingut.   V.Raam   1971    
 Polükroomse dekooriga konsool pikihoone keskmise võlviku edelanurgas.   V.Raam   1971    
 Puhastatud konsool pikihoone edelanurgas.   V.Raam   1971    
 Osaliselt puhastatud konsool pikihoone loodenurgas.   V.Raam   1971    
 Sondeeritud kapiteeliga rippsammas koorilõpmiku lõunaküljel tribuunikaare juures.   V.Raam   1971    
 Võidukaare lõunapoolne piilar, mille allosa üldvertikaalis eendub ja mille pealispind on üllatavalt ebaühtlane. Täiesti analoogiline on ka võidukaare põhjapoolse piilari allosa iseloom, mis on tingitud võidukaare all kunagi eksisteerinud seinamüüri lammutamisest.   V.Raam   1971    
 Kinnimüüritud akna ülaosa koori lõunaseinas. Vaade tornipoolsest küljest. Vasakul näha juurde ehitatud torni läänepoolne seinamüür.   V.Raam   1971    
 Käärkambri portaal. Vaade koorist. Portaali kohal eenduv kaar ulatub koori kagunurgas olevate seinapostide taha ja on neist ilmselt vanem.   V.Raam   1971    
 Vaade kagust koorilõpmikule, mis stiililaadilt ja ehitustehnikalt on äärmiselt sarnane Kuressaare piiskopilinnusele.   V.Raam   1971