Esileht
SAAREMAA
VALJALA

VALJALA PÜHA MARTINI KIRIK

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1200. Valjala Püha Martini kirik. Köide II. Fotod. Koostaja: V.Raam. 1984.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Valjala kirik ja linnamägi. J.K.E.Ungern-Sternbergi litograafia 19.saj.algult. Ümbrus on veel puudesse kasvamata; kirikul alles barokk-kiiver ja katused õlgedest.   V.Raam   1984    
 Vana foto Valjala kirikust madalama katusega. Vaade NW-st.   V.Raam   1984    
 Kiriku üldvaade NO-st. Seina keskel kinnimüüritud N-portaal.   V.Raam   1984    
 Üldvaade SO-st   V.Raam   1984    
 Pikihoone. Vaade SO-st. Keskel sekundaarsed tugipiilarid, kinnimüüritud S-portaal ja hilisaegne pastoriuks.   V.Raam   1984    
 Aknapaar pikihoone N-seina läänepoolses lõigus. Akende alumine osa on kinni müüritud; sulgmüüritis osaliselt lahti sondeeritud. Vaade N-st.   V.Raam   1984    
 Aknapaarik N-seinas (O-st II võlvik). Konsekratsiooniristid ja küünlajalad akende alumise osa sulgmüüritises.   V.Raam   1984    
 Vaade SO-st koori polügonaalsele lõpmikule.   V.Raam   1984    
 Polügooni SO-aken. Tugipiilarite viiluväljal näha kolmikleheline ehisraamistik.   V.Raam   1984    
 Polügooni keskmine aken.   V.Raam   1984    
 Polügooni NO-aken.   V.Raam   1984    
 Fragment polügooni välisseina müürilaost.   V.Raam   1984    
 W-fassaad. Üldvaade NW-st.   V.Raam   1984    
 W-portaal. Läveplaat algsest kõrgem, ehisviilu tipp hävinenud, palendseinte turbad hävinenud ja palendiastmed ümber laotud.   V.Raam   1984    
 W-portaali arhivoltide põhjapoolne lõik.   V.Raam   1984    
 W-portaali põhjapoolne talum. Parempoolne lõik hävinenud seoses ukse ümberpaigutamisega välisküljele (1773-1774).   V.Raam   1984    
 W-portaali põhjapoolne palend.   V.Raam   1984    
 W-portaali lõunapoolne talum.   V.Raam   1984    
 W-portaali lõunapoolne palendisein. Paremal välisukse sisekülg mustavärvilise ornamendiga.   V.Raam   1984    
 Välisukse N-tiiva sisekülg musta ornamendiga.   V.Raam   1984    
 Välisukse väliskülg.   V.Raam   1984    
 Välisukse lukk siseküljel.   V.Raam   1984    
 Välisukse väliskülje fragment.   V.Raam   1984    
 Sondaaž W-portaali siseküljel, kus on paljandunud portaalipõranda algne kõrgus.   V.Raam   1984    
 Laiendatud sondaaž W-portaali siseküljel; paljandunud on kunagiste laskuvate astmete piirkond.   V.Raam   1984    
 Pikihoone N-portaal pärast osalist avamist. Paremal sekundaarne tugipiilar. Paremal palendsein hävinenud; vasakpoolne arvat.uuesti laotud.   V.Raam   1984    
 Pikihoone S-portaal. Vasak palend hävinenud; sisemine arhivolt vasemal küljel uuesti laotud.   V.Raam   1984    
 Pikihoone NO-välisnurk.   V.Raam   1984    
 Pikihoone NW-välisnurga ülaosa. Ülal tipus katust toetav käppkivi ja sellest allpool eenduv karniiskivi.   V.Raam   1984    
 Pikihoone W-viilu keskmine petiknišš tellistest raamistusega ja paest konsoolidega petikkaare all.   V.Raam   1984    
 Pikihoone NO-välisnurk. Ülal käppkivi säilinud, kuid karniis hävinenud (profiil: plaat, süvarihv, ümarvööt; idaseinal fragment säilinud kuni algse ümarapsiidi küljejooneni).   V.Raam   1984    
 W-fassaadi ümarakna sisevaade; näha hävinenud ehisraamistiku murdejäljed (6-st 3 näha, millest järeldub kuusiksiiruline algkuju).   V.Raam   1984    
 Kinnimüüritud aknaava ülaosa koori S-seinas. Vaade välisküljelt (resp.tornist); vasemal torni W-sein.   V.Raam   1984    
 Kinnimüüritud karniis torni II korrusel (koori S-seina välisküljel). Aken fotol 28 on mainitud kaare läänepoolsest lõigust läbi murtud.   V.Raam   1984    
 Sondaž koori lõunaseina ja pikihoone idaseina välisnurgas. Vaade SO-st. Vasakpoolne pikihoone sein, paremal koorisein, mis ulatub sidumatult pikihoone seinalõigu taha.   V.Raam   1984    
 Šurf pikihoone O-seina ja N-seina vahel, kus seos puudub.   V.Raam   1984    
 Sondaaž pikihoone põhjaseina läänepoolseima akna siseküljel (orelivääri kohal). Paremal akna alumise osa sulgmüüritis, mis on laotud ilmselt koos konsekratsiooniristiga pärast 1343.a.-t.   V.Raam   1984    
 Sondaaž sama läänepoolseima akna idaküljel (vrdl.eelmine pilt), kus ilmnes, et põhjaseina värvkate ulatub ka akna siseküljele sulgmüüritise taha.   V.Raam   1984    
 Sondaaž pikihoone S-seina läänepoolseimas võlvikus, I eendtoe kõrval. Seinas osaliselt likvideeritud puukonstruktsioon sisemise kaitsekäigu toetamiseks.   V.Raam   1984    
 Interjööri üldvaade idasse. Otsaseintel näha horisontaalsete kandeplaatide servi, mis kuulusid kaitsekäigu kandekonstruktsiooni.   V.Raam   1984    
 Interjööri üldvaade põhjaküljele, kus hästi näha I ehitusperioodi tähistav horisontaalaste ja sellega seotud olnud puukonstruktsiooni säilmed; astme kõrgus ühtib otsaseina paeplaatkonsooli kõrgusega. Esimese aknapaari all konsekratsiooniristid ja nende all teistkordselt kasutatud ning küünlajalaks kohandatud tüvesevõrud. Puupõrandaga on kõik algse põranda idasse tõusev astendus. Kantsli korpuse ülaserva kohal näha letneriseina aste.   V.Raam   1984    
 Interjööri üldvaade läände. Vt.esimese vööndkaare horisontaalseid mõikalõikusid ja mõlema vööndkaare sissevajunud kurvatuuri! Esiplaanil võidukaare külgseinad (palendid), mille alumist osa eraldab letnerimüürist järele jäänud horisontaalne aste.   V.Raam   1984    
 Pikihoone võlvlagi, kus roietel on erinev profiil ja nelinurkse lõikega kilpkaart katab dekortiivne mõikliist.   V.Raam   1984    
 Üldvaade kooriruumi. Tribuunikaare taga polügoon, mille võlviroided toetuvad üllatuslikult rippsammastele.   V.Raam   1984    
 Polügooni võlv, mille roided koonduvad ümarguse päiskivisse. Vt.akende ehisraamistike süvarihvalist profiili.   V.Raam   1984    
 Konsool W-st I võlviku NW-nurgas. Vaade SO-st.   V.Raam   1984    
 Konsool W-st I võlviku SW-nurgas. Vaade O-st.   V.Raam   1984    
 W-st I eendtoe talum põhjaseinal ja talumi külgkonsoolid, mille polükroomsel pinnal illusoorsed vuugijooned. Vaade SW-st.   V.Raam   1984    
 Sama vööndkaare eendtoe talum lõunaseinal. Vaade W-st. Seinas auk kaitsekäigu puukonstruktsioon säilmetega.   V.Raam   1984    
 Eespool vaadeldud vööndkaare (W-st I) eendtoe talum lõunaseinal (foto 40) koos idapoolse konsooliga (talumiplaadi serv nõgus).   V.Raam   1984    
 Variantvaade fotole nr.41.   V.Raam   1984    
 Fotol 41 leiduva konsooli paarik põhjaseinal. Vaade SO-st.   V.Raam   1984    
 Roidekolonett pikihoone SO-nurgas. Roide servad nõgusaks rihvatud; kilpkaartel dekoratiivne mõigas veerandprofiilis; konsool kahekordse nõgusastmega. Konsooli all kunagise kaitsekäigu kandeliist.   V.Raam   1984    
 O-st I võlviku roidekoloneti kapiteel SO-nurgas. Vaade NW-st.   V.Raam   1984    
 O-st I võlviku roidekoloneti kapiteel NW -nurgas. Vaade SO -st.   V.Raam   1984    
 O-st II võlviku roidekolonett SO-nurgas. Vaade NW-st.   V.Raam   1984    
 O-st I võlviku roidekoloneti kapiteel SW-nurgas. Vaade NO-st.   V.Raam   1984    
 O-st II võlviku roidekoloneti kapiteel NO-nurgas. Vaade SW-st. Illusoorne vuugistik ulatub ka kõrval olevatele seinapindadele.   V.Raam   1984    
 O-st II võlviku roidekoloneti kapiteel SW-nurgas. Vaade NO-st.   V.Raam   1984    
 O-st III võlviku ristroide seos kilpkaare N-seinal.   V.Raam   1984    
 O-st III võlviku päiskivi (6 roidega).   V.Raam   1984    
 O-st I võlviku päiskivi.   V.Raam   1984    
 Koorivõlviku päisring ja päiskivi, milleni ulatub vaid neli roiet.   V.Raam   1984    
 Koorivõlviku päiskivi. Lehtede varred ümber võru painutatud.   V.Raam   1984    
 Koorikvadraadi põhjaseina kilpkaar illusoorsete vuukidega. Roidel kolmnurkne muster.   V.Raam   1984    
 Fragment koori põhjaseina kilpkaare polükroomiast.   V.Raam   1984    
 Tribuunikaare ja koorikvadraadi kilpkaarte ning diagonaalroide eendtoed N-küljel. Vaade S-st. paremal kõrval kooripolügooni võlvlae rippkolonett.   V.Raam   1984    
 Tribuunikaare S-talum ja kooripolügooni rippsammas. Vaade N-st.   V.Raam   1984    
 Kooripolügooni rippsammas NO-nurgas.   V.Raam   1984    
 Kooripolügooni rippsamba konsool SO-nurgas.   V.Raam   1984    
 Kooripolügooni rippsamba kapiteel tribuunikaare lõunakülje kõrval. Vaade N-st. Vt.roide ja rippsamba erinevaid profiile!   V.Raam   1984    
 Kooripolügooni päiskivi. Roide profiil kordub päiskivi küljepinnal. Tähehaarad kohakuti roietega.   V.Raam   1984    
 Käärkambri uks koor lõunaseinas. Portaaliava ümbritsev kaar vaid osaliselt säilinud ning ulatub eendtoe taha koori nurgas.   V.Raam   1984    
 Istenišš koori lõunaseina läänepoolses lõigus. Vaade NO-st.   V.Raam   1984    
 Kooripolügooni lõunaseina sisevaade NW-st. Paremal konsekratsioonirist purunenud küünlakonsooliga; keskel arvat.reliikvianišš; vasakul arvat.veenõunišš.   V.Raam   1984    
 Arvatav reliikvianišš. Vt.seinast eenduvat raamistust ja tihedat baasiprofileeringut.   V.Raam   1984    
 Arvat.reliikvianiši alumine osa lähivaates. Vt.alusliistu kuju ning profileeringut.   V.Raam   1984    
 Pikihoone põhjaseinas kinnimüüritud ukseava lahti sondeeritud piirjooned ja ukse sulgmüüritisse paigutatud nišš (arvat.nn. Kristuse haud). Niši kohal vasakul rippkoloneti kapiteel, mis on kasutatud küünlajalana.   V.Raam   1984    
 Detail fotost 68. Vt.eenduvat raamistust ja selle profileeringut. Niši kaitsevõre on purustades lahti murtud.   V.Raam   1984    
 Arvat.veenõu ning loputamisanuma nišš. Keskel puuriiul.   V.Raam   1984    
 Üldvaade kooriruumi põhjaseinal olevale maalingule.   V.Raam   1984    
 Detail maalingust (O-st I figuur).   V.Raam   1984    
 Ristimiskivi (koorist üle viidud pikihoone idapoolsesse traveesse lõunaseina juurde).   V.Raam   1984    
 Ukseava võidukaare lõunapalendseinas. Müüritrepile viiva ukse all aste, mis tähistab lattnerseina kunagist kõrgust (jäeti võidukaare ehitamisel läbi murdmata). Vaade NO-st.   V.Raam   1984    
 Šurf võidukaare all, kus paljandus koori algse W-seina vundament.   V.Raam   1984    
 Pikihoone SO-nurk ristimiskiviga. Vasakul ülal müüritrepi uks; külgseinas nišist ümber ehitatud väike välisuks.   V.Raam   1984    
 Müüritrepi ülemine käänak. Vasakul seinas süvend tõkkepuude kinnitamiseks. Taga keskel podest alumisele trepimarsile, kus käik teeb 180°-lise pöörangu ja jätkab tõusu.   V.Raam   1984    
 Ukseava kooriruumi lääneviilus, kust pääseb pikihoone võlvidele. Oli algne kellaluuk?   V.Raam   1984    
 Koorvõlvi pealtvaade. Kiviladu ühtlaselt kontsentriline.   V.Raam   1984    
 Käärkambri purustatud piscinanišš idaseinas (sondeerimise ajal).   V.Raam   1984    
 Piscina asukoha välisvaade käärkambri idaküljel (enne restaureerimist). Vaade O-st.   V.Raam   1984    
 Piscina asukoha välisvaade pärast restaureerimist.   V.Raam   1984    
 Hostianiši säilmed koorilõpmiku N-seinas.   V.Raam   1984    
 Koorilõpmiku (polügooni) N-sein. Taga paremal hostianišš.   V.Raam   1984    
 Käärkambri piscina äravoolukanali fragment.   V.Raam   1984    
 Purunenud trepp torni välisukse ees. Vaade SW-st enne taastamist.   V.Raam   1984    
 Taastatud torniukse trepp.   V.Raam   1984    
 Ümarapsiidi vundamendilõik (kesksegment, O-sein).   V.Raam   1984    
 Ümarapsiidi vundament (vasakul). N-segment.   V.Raam   1984    
 Ümarapsiidi kesklõik. Vaade SO-st.   V.Raam   1984    
 Dekoratiivsete raidkivide fragmente, mis leiti kirikut ümbritseva kasvukihi eemaldamisel.   V.Raam   1984    
 Seljalindiga mõika fragment. Leitud kasvukihi eemaldamisel.   V.Raam   1984    
 Skelett panustega käärkambri S-seina ääres.   V.Raam   1984    
 Lammutatud kellatorni W-portaali säilmed. Vaade SW-st.   V.Raam   1984    
 Kinnimüüritud aknapaar kooriruumi S-seinas torni kohal.   V.Raam   1984