Esileht
SAAREMAA
VALJALA

VALJALA PÜHA MARTINI KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimist käsitlevad publikatsioonid

Publikatsioonid

  1. Vaga, Voldemar  Valjala kirik  - Kultuuri ja teaduse teilt. Mõtteid ja uurimusi Tartu Ülikooli 300-nda mälestusaasta puhuks. Tartu, 1932
  2. Tuulse, Armin Die Kirche zu Karja und die Weltkirchen Saaremaas. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1938. Tartu, 1940
  3. Raam, Villem Mõningaid uusi probleeme Valjala kiriku ehitusloost. - Restaureerimisalaste artiklite kogumik. Tallinn, 1976
  4. Raam, Villem Valjala kiriku koorilõpmiku ajalisest määrangust ja Kuressaare piiskopilinnuse meisterkonnast. – Töid kunstiteaduse- ja kriitika alalt 2. Tallinn, 1977, lk. 233-263
  5. Филатoв, В. В. Φрагмeнт Cтенной живопиcи в Вальяле. – Памятники культуры. Hовые открытиe. Ленингрaд, 1980
  6. Raam, Villem Valjala seinamaalidest, nende vanusest ja päritolust. - Kunst nr. 1/1986. Tallinn, 1986, lk. 59-64
  7. Kilumets, Juhan Märkmeid Saaremaa kirikute restaureerimisest 1990-1994. - Maja nr. 4/1994, lk. 8-15
  8. Eesti Arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1996
  9. Alttoa, Kaur Saaremaa kirikud. The Churches on the Island Saaremaa. Tallinn: Kunst, 1997
  10. Hiiop, Hilkka Mõningaid maalitehnilisi ja stratigraafilisi täpsustusi Valjala kiriku kooriruumi Apostlimaalingu kohta. - Muinsuskaitse aastaraamat 2007. Tallinn, 2008

Jooksev info

Eesti Filmiarhiiv

Kinokroonika Nõukogude Eesti nr. 16/3 1971.a.