Esileht
SAAREMAA
MUHU

MUHU KATARIINA KIRIK

Arhiivifotod

1. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-158. Endise Muhu kiriku restaureerimis-konserveerimistööde aruanne 1957/58. Koostaja: H.Uuetalu. 1958.
2. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-133. Aruanne arhitektuuri-ajaloolistest tähelepanekutest end. Muhu kirikus. Koostaja: V.Raam. 1958.
3. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2856. Muhu kirikuhoone kunstiajaloolisest positsioonist, praegusest olukorrast ja restaureerimisülesannetest. Koostaja: V.Raam 1976.
4. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-966. Aruanne uuringutest ja töödest Muhu kirikus 1983. a veebruaris-märtsis. Köide I. Koostajad: V.Raam. 1983.
5. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1139. Muhu kiriku 1983.a. oktoobrikuu väliuurimiste aruanne; Köide IV. Koostaja: V.Raam 1984.
6. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, köide I.
7. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, köide II.
8. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, köide II.
9. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11, köide III.
10. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5537. Muhu kiriku krohvi- ja seinamaalingute konserveerimistööde aruanne. Koostajad: A.Miil, S.Sorok, M.Lensment; 1997.
11. . Muinsuskaitseameti digiteeritud fotokogud