Esileht
SAAREMAA
MUHU

MUHU KATARIINA KIRIK

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-966. Aruanne uuringutest ja töödest Muhu kirikus 1983. a veebruaris-märtsis. Köide I. Koostajad: V.Raam. 1983.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Vaade pikihoonele läänest idasse enne põranda taastamistööde algust. Põrandal pingistik enne restaureerimist; SO-nurgas paremal tühi ruum, kus enne viimast tulekahju paiknes mõisnike rõdu-loož.   V.Raam   1976    
 Vaade kooriruumile kagust loodesse. Paremal põhjasein maalingutega ja selle ees pihitool; taga võidukaare all kantsel; esiplaanil nüüd juba likviteeritud altariaed.   V.Raam       
 Vaade kooriruumile läänest idasse. Esiplaanil põrand päras betoonkatte eemaldamist; vasakul kantsel ning selle taga pihitool koori põhjaseina ääres, kus ta nähtavasti asus ka sajandi algul, soodustades J.L.Gahlenbäcki poolt organiseeritud seinamaalingute avamist just koori põhjaseina läänelõigus (pihitool täitis ilmselt tellingute funktsiooni).   V.Raam   1983    
 Vaade koorile läänest idasse. Esiplaanil põrand pärast betoonkatte eemaldamist.   V.Raam   1983    
 Vaade koorilõpmikule edelast kirdesse. Paremal esiplaanil altarilaud koos retaabliga. Seintel kirdenurga juures maalingufragmendid inimfiguuridest.   V.Raam   1983    
 Muhu kiriku põhiplaan kaevendite paiknemisskeemiga. Arh. E.Ojala.   V.Raam   1983    
 Kaevend 1, plaan ja lõiked; arh. E.Ojala.   V.Raam   1983    
 Vaade O-st kaevendile 1 pikihoone loodenurgas. Seinte siseküljel alusmüüri profiilastmed ja nende vahelisse nurka monteeritud iseseisev vundament nurgaposti toetamiseks.   V.Raam   1983    
 Kaevend 2, plaan ja lõiked; arh. E.Ojala.   V.Raam   1983    
 Vaade NO-st kaevendile 2 pikihoone edelanurgas. Seinte siseküljel alusmüüri profiilastmed ja nende vahelisse nurka monteeritud iseseisev vundament nurgaposti toetamiseks.   V.Raam   1983    
 Kaevend 3, plaan ja lõiked; arh. E.Ojala.   V.Raam   1983    
 Vaade No-st kaevendile 3 pikihoone lõunaseina keskel. Esiplaanil pilastrilise eendtoe iseseisev vundament; mis on monteeritud vastu välisseina sisekülge ning toetatud välisseina alusmüüri profiilastmetele.   V.Raam   1983    
 Sama, mis fotol 51, vaade NNO-st.   V.Raam   1983    
 Sama, mis fotol 52, vaade NNO-st.   V.Raam   1983    
 Kaevend 4. pikihoone põhjaseina keskel paikneva eendtoe juures. plaan ja lõiked; arh. E.Ojala.   V.Raam   1983    
 Vaade kaevendile 4.   V.Raam   1983    
 Kaevend 5, võidukaare põhjapoolne palendipiilari juures. Plaan ja lõiked; arh. E.Ojala.   V.Raam   1983    
 Vaade WWS-st kaevendile 5. vasakul pikihoone põhjasein ja tagaplaanil idasein võidukaare põhjaküljel. All vasakul vertikaalne liidend põhjaseina sisemise astme ja kaarja esiküljega eesvundamendi vahel; analoogilist liidendit pole näda idaseinal, kuhu muide on ilmunud põrandakatte tugiserv, mis pikihoonel üldiselt puudub, esinedes üksnes idaseina kitsastel lõikudel.   V.Raam   1983    
 Sama, mis fotol 58. vaade SSW-st. Ühe kiviplaadi paksune nurgaposti vundamendiplaat sekundaarsena nurgamüüristikku monteeritud.   V.Raam   1983    
 Kaevend 6. Põhiplaan ja lõiked; arh. E.Ojala.   V.Raam   1983    
 Vaade NO-st kaevendile 6 võidukaare lõunapoolse palendipiilari piirkonnas. Keskel lõunapoolse võidukaare sokkel ja vundament. Vasakul nurgapost, mille sokkel moodustab võidukaare piilari sokliga monoliitse profiili. Kaarja esiküljega alusmüür nurgas tugiposti all ilmselt üheaegne võidukaare vundamendiga, kuid mitte ilmtingimata sokli alusena taanduva murdkivist astmega.   V.Raam   1983    
 Vaade NNW-st kaevendile 6. näha pikihoon kagunurk koos nurgapostiga, mille sokli alune rant jätkub idaseinal, kuid puudub lõunapoolsel külgseinal. Võrdle fotoga 59!   V.Raam   1983    
 Vaade NW-st pikihoone kagunurka, kus näha mõisnike rõdu-looži välisuks ja tugitalade augud lõunaseinas. Rõdu põlemisel kannatas ka nurgapost, mis näha fotol 62.   V.Raam   1976    
 Vaade OON-st kaevendile 6.   V.Raam   1983    
 Vaade O-st kaevendile 6. all paremal näha õhukese müüri nurk, mis on laotud vastu võidukaare palendipiilarit(osaliselt pealt lammutatud) ja ulatus nähtavasti võidukaare põhjapoolse palendini.   V.Raam   1983    
 Vaade NO-st kaevendile 6. paremal all näha õhukese vahemüüri ülemine kivirida, mis fotol 65 fikseeritud seisundis on kaevamisel madalaks lammutatud.   V.Raam       
 Kaevend 7 koori SO-nurgas, põhiplaan ja lõiked; arh. E.Ojala.   V.Raam       
 Vaade NW-st kaevendile 7 koori kagunurgas. Nurgaposti vundament monteeritud kaarja esiküljega eenduvale alusmüürile. Põranda tugirant mõlema seina ääres normaalsest topelt kõrgem. Paremal lõunaseina ääres näha, et kõrgendatud rant hõivab vaid lühikese lõigu (ca 140 cm), kuna kõrgendatud põranda nivoo kaugemale läände ei ulatunud.   V.Raam       
 Kaevend 8 koori kirdenurgas; põhiplaan ja lõiked; arh. E.Ojala.   V.Raam       
 Vaade SW-st koori kirdenurga kaevendile 8. situatsioon igati analoogiline (peegelpildis) sellega, mis ilmnes 7-ndas kaevendis koori kagunurgas.   V.Raam       
 Sisevaade idaseina aknale retaabli taga.   V.Raam   1976