Esileht
SAAREMAA
MUHU

MUHU KATARIINA KIRIK

Orienteeruv ehitusajalugu

Allikad:
 1. Eesti arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1996
 2. Kunstimälestised Kingissepa raj. Muhu kirikus. Muhu kirikus teostatud restaureerimistööde dokumentatsioon 1970-1976.a. Maalingute kunstiajalooline ülevaade ning lühikokkuvõte nende avastamisest ning restaureerimistöödest. V. Raam. (Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/11 II köide.)

EHITUSETAPP I

13.saj. teine pool

Pikihoone rajamine
 • Valmis valdav osa pikihoone müüristikust, kus paksus lääneseinas paikneb müüritrepp ja külgseintes on tugevalt raamistatud kitsad lantsettaknad. Pikihoone täielikku väljaehitamist idas takistas nähtavasti esikirik.
1267.a. - Muhu kiriku esmamainimine Hermann von Wartberge kroonikas.


EHITUSETAPP II

13.saj. IV veerand
Pikihoone ehituse lõpuleviimine ning koori ehitamine
 • Esikirik lammutati;
 • Püstitati lõpmikuga koor;
 • Viidi lõpuni pikihoone ehitus ja mõlemad ruumid ühendati võidukaarega;
 • Kooriruumi seina kaunistas Gotlandi meister figuurimaalingutega.

EHITUSETAPP III

13. saj. lõpp, 14. saj. algus
Kiriku võlvimine
 • Pärast kooriruumi valmimist võlviti pikihoone kahe kuplitaolise ristvõlviga, millel on kilpkaared ja dekoratiivsed mõigasroided;
 • Eelnevalt kõrgendati seinu umbes 2,5 m võrra;
 • Valminud pikihoone kaunistati nagu kooriruumgi figuurmaalingutega Gotlandi meistri poolt (14.saj. I veerandil);
 • Läänefassaad sai uue portaali ning lõunafassaad eeskoja, kuhu viidi üle vana lääneportaal.

HILISEMAD MUUDATUSED

18. saj.
 • 1703 – kirik sai kannatada Põhjasõjas.
 • 1738 – kiriku taastamine.
 • 1764 – ehitati väike puust 8-tahuline haritorn (hävis II maailmasõjas.)
19-20. saj.
 • 1827 – seoses altari kõrge retaabli paigutamisega mensale (varjas aknaava peaaegu täielikult), müüriti kinni laia idaseina akna alumine osa ca 1 m kõrguselt.
 • 19.saj.II pool – tuleohutuse huvides paigutati uksed siseküljelt ümber välisküljele, mille käigus uksed ning raidportaalide raiddetailid rikuti .
 • 1941 – sõjategevuse tõttu sai kirik uuesti kannatada.