Esileht
SAAREMAA
MUHU

MUHU KATARIINA KIRIK

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1139. Muhu kiriku 1983.a. oktoobrikuu väliuurimiste aruanne; Köide IV. Koostaja: V.Raam 1984.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Šurf 9. Plaan ja kaks lõiget, mõõdistas E. Ojala.      10/1983    
 Šurf 10. Plaan ja kaks lõiget; mõõdistas E.Ojala.      10/1983    
 Šurf 11. Plaan ja kaks lõiget; mõõdistas E.Ojala      10/1983    
 Šurf 12. Plaan ja kaks lõiget; mõõdistas E.Ojala      10/1983    
 Vaade lääneportaalile (šurf 9 asukoht).   V.Raam   1983    
 Vaade põhjast šurfile.   V.Raam   1983    
 Vaade lõunast šurfile.   V.Raam   1983    
 Vaade lääneportaali põhjapoolsele soklile šurfi kohal. Vaade lõunast.   V.Raam   1983    
 Lääneportaali lõunapoolne palend pärast sondeerimist.   V.Raam   1983    
 Ülevaade loodest šurf 9 asukohale.   V.Raam   1983    
 Sondaaž lõunaportaali lääneküljel.   V.Raam   1983    
 Šurf 10 asukoht lõunaeeskoja lääneküljel.   V.Raam   1983    
 Vaade tugipiilarile šurf 10 põhjaküljel. Vaade edelast.   V.Raam   1983    
 Šurf 10. vaade edelast. Paremal eeskoja vundamendi astmed.   V.Raam   1983    
 Vaade edelast tugipiilarile šurf 10 juures. Ülal näha sidekivid.   V.Raam   1983    
 Vaade läänest tugipiilarile. Ülal sidekivid lahti sondeeritud.   V.Raam   1983    
 Vaade kagust šurfile 11. paremal koori lõunasein, vasakul pikihoone idasein.   V.Raam   1983    
 Vaade lõunast šurfile 11.   V.Raam   1983    
 Ülevaade kirdest šurf 12 asukohale (väikese akna all).   V.Raam   1983    
 Vaade pikihoone kirdenurgale šurfis 12. näha „platoo“ aste.   V.Raam   1983    
 Vaade koori ja pikihoone kirdepoolsesse välisnurka. Vaade kirdest.   V.Raam   1983    
 Vaade surfile 12 kirdest. Esiplaanil kirdenurk ja tagapool koori põhjasein liitenurgas pikihoonega.   V.Raam   1983    
 Vaade pikihoone põhjaseina idapoolsele lõigule šurfis 12. vaade kagust.   V.Raam   1983    
 Variantvaade pikihoone põhjaseina idapoolsele lõigule šurfis 12. vaade kagust (vt ka fotot 19).   V.Raam   1983    
 Teine variantvaade šurfile 12 (vt ka fotosid 19, 20).   V.Raam   1983