Esileht
SAAREMAA
MUHU

MUHU KATARIINA KIRIK

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-133. Aruanne arhitektuuri-ajaloolistest tähelepanekutest end. Muhu kirikus. Koostaja: V.Raam. 1958.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Vaade kiriku loodenurka (võlvide-pealsel) (idast; detail)   V.Raam   1958    
 Vaade kiriku loodenurka võlvidepealsel (lõunast)   V.Raam   1958    
 Vaade müüritrepi ülemisele ukseavale (ida poolt)   V.Raam   1958    
 Vaade müüritrepi ülemisele ukseavale (põhja poolt)   V.Raam   1958    
 Sondeeritav koht idapoolses võlvis.   V.Raam   1958    
 Sondeeritav koht idapoolses võlvis (vrd.nr.6).   V.Raam   1958    
 Sondeeritav koht idapoolses võlvis (vrd.nr.6).   V.Raam   1958    
 Lõunaseina ja läänepoolse võlvi liitekoht (vaade idast).   V.Raam   1958    
 Veesüliti koori lõunaseinas.   V.Raam   1958    
 Veesüliti koori idaseina kagunurgas.   V.Raam   1958    
 Veesüliti koori idaseina kirdenurgas.   V.Raam   1958    
 Vaade võlvide vahelisele „põrandale“ vastu põhjaseina.   V.Raam   1958    
 Lääneseina ja võlvi vaheline täitemüüritus.   V.Raam   1958    
 Lääneseina ja võlvi vahelise täitemüürituse alla minev randitaoline aste lääneseinas.   V.Raam   1958    
 Edelanurga nurgaposti kapiteel ja paremal sellest „kiilutud“ seinaosa.   V.Raam   1958    
 Loodenurga nurgaposti kapiteel ja teda ümbritsev „kiilutud“ seinaosa.   V.Raam   1958    
 Vöödekaare lõunapoolsele „pilastrile“ külgnev „kiilutud“ seinaosa.   V.Raam   1958