Esileht
VIRUMAA
TUDULINNA

TUDULINNA KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1986
A. Pikkinurm. Tudulinna mõis ja kirik.

(Käsikiri J. Kaljundi valduses)

?
Tudulinna Rahukoguduse kroonika
.
(V. Koppeli valduses)

1987
Tudulinna vana puukirik. Ajalooline
õiend ja ülesmõõtmisjoonised. J. Viires, KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1832)

Sisaldab kohaliku usuelu kirjeldust ja ehitusloolist ülevaadet ajaloolase J. Viirese poolt, ülesmõõtmisjooniseid ja V. Raami, Rakvere Koduloomuuseumist ja erakogust pärit fotosid.

1998
Tudulinna vana kirk. Ülevaatus, hinnang, ettepanekud.
T. Böckler, Vana Tallinn AS.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11073)

Sisaldab ehituskirjeldust, tehnilise seisukorra hinnangut, arhitektuurajaloolist hinnangut, ettepanekuid. Samuti fotosid ja jooniseid.

2004
Tudulinna vana kirik. Tehniline uuring ja konserveerimisprojekt. J. Kilumets, Rändmeister OÜ.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5409)

Sisaldab tehnilise seisukorra kirjeldust ja konserveerimisprojekti. Viimases on märgitud ära esmased, järgnevad tööd ning uurimise ja fikseerimise vajalikkus.
Samuti sisaldab jooniseid (kasutatud MKA arhiivi säilikut A-1832), katusetarinduse kahjustuste süsteemi ja katuselaudade fragmentide jooniseid.

2007
Eesti orelite pass. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-7815)

2009
Tudulinna kirik. Kellasüsteemi korrastamistööde programm. Tööde eesmärgiga ajaloolise tornikella säilivuse parandamine kasutamiseks tarbeesemena ja varustamine elektrilise löömisseadmega. Mäeväli Orelitöökoda

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-8645)

 

Programm seoeses koguduse sooviga tornikella korrektselt riputada ja paigaldada kellale elektriline löögivasar. Kiriku kellatornis puudub kellatool, kellad on riputatud ajutistele taladele ja nõutavad stabiilsed kinnitused puuduvad. Kaustas on 5 värvifotod kelladest ja mõlema kella info väljavõte mälestiste registrist, kellasüsteemi korrastamise ja täiendamise kirjeldus.

2009
Tudulinna kirik. Kellasüsteemi korrastamistööde aruanne. Mäeväli Orelitöökoda 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-9137)

Kaust sisaldab tehtud tööde kirjeldust ja 9 värvifotot tehtud töödest. Kuna üks kelladest oli küljemõraga, siis tema kasutamine ei olnud enam võimalik. Torni jäi üks kell, mis riputati üles tornist leitud kellakammitsa ja selle alusel uue valatud lisakammitsa abil, mille abil sai eemaldada ka senise ebastabiilse traatkinnituse. Kasutusele jääv kell puhastati kergelt mustusest ja varustati elektrilise lööbimehhanismiga.

2010
Tudulinna kirik. Kellatoale kõlaakende paigaldamise programm. Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9138)

Programm seoses kellatoa akende luukide amortiseerumisega ja vajadusega need ära vahetada. Kaust sisaldab luukide ja uute planeeritavate kõlaakende kirjeldust, fotosid olemasolevast olukorrast ja uue kõlaakna tööjoonist.

2010
Tudulinna kirik. Kellatoale kõlaakende paigaldamise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9139)

Vanad kellatoa luukaknad olid amortiserunud ja nende taastamine ei olnud otstarbekas. Vanad tihedad luugid asendati spetsiaalsete kellatoa kõlaakendega (ribiluukidega). Lünetid säilitati algupärased, põhjapoolsele paigaldati uus leng. Vana ja uue substantsi eristamiseks on uued aknad värvitud külmema värvitooniga. Viis värvifotot.

2010
Tudulinna kirik. Kellatorni korrastamise ajal tehtud muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Sulev Mäeväli

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9140)

Kellatorni kellakorrusel asendati senised luugid žalusiiluukidega. Kaust sisaldab lühikest ajaloolist ülevaadet kiriku ajaloost ja hinnangut teostatud töödele. 7 fotot luukidest enne korrastustöid ja peale teostatud töid.

2012
Tudulinna kirik. Katusekatte restaureerimine. Põhiprojekt. Zoroaster OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16296)

Tuulega rikutud katusekatte taastamiseks. Sisaldab ajaloolist lühiülevaadet kiriku ajaloost ja konstruktiivse lahenduse kirjeldust (plaan rikutud plekiotahvlid eemaldada, roovitus säilitada ja paigaldada uus klassikaliselt valtsitud terasplekist kate). Lisaks nõuded tuleohutusele, ehitustööde teostamisele ja ohutustehnikale, keskkonnakaitse abinõu ja tööjoonis.

2012
Tudulinna kirik. Katusekatte restaureerimine Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Zoroaster

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11868)

Rikutud plekitahvlid eemaldati, roovitus säilitati. Paigaldati uus klassikaliselt valtsitud tsingitud terasplekist kate. Kolm fotot. Tööde tulemusele hinnang hea.

2015
Tudulinna kirik. Katuse restaureerimistööde tegevuskava. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12158)

Tegevuskava seoses katusekatte seisukorraga. Katuse kandekonstruktisoonid rahuldavas seisukorras. Tegevuskava näeb ette avanenud/avanemisohtlikud valtsid sulgeda, püüda leevendada pleki lainetamist kruvide lisamisega, pragude paikamise ja torni müüritise liitekohta tihendamise, plekita lõikudesse uue pleki paigaldamise. 3 fotot, 1 joonis.

2016
Tudulinna kirik. Kiriku katuse taastamine tormikahjustustest. Muinsuskaitseline järelvalve aruanne. OÜ Naagel Ehitus

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12880)

Seletuskirjas ülevaade kiriku ehitamise ajaloost, olukorrast enne tööde algust, tööde kirjeldus ja hinnangut tehtud töödele. Fotod mh kiriku interjöörist, aga ka tehtud töödest.

2017
Muinsuskaitse eritingimused restaureerimistöödeks. Muinsuskaitseamet, Maria Silla.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13291, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ajaloolist ülevaadet, fotosid (sh ajaloolisi), seisundi kirjeldust, nõudeid töödele, väärtuslike detailide ja tarindite loendit, jooniseid.

2019
Tudulinna vana kiriku restaureerimise põhiprojekt. OÜ Zoroaster, Aivo Raud.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36006, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab hoone kultuurikeskuse ja muuseumi funktsiooniks projekteerimise lähteülesannet ja põhjalikku igakülgset joonistepaketti.