Esileht
VIRUMAA
TUDULINNA

TUDULINNA KIRIK

Orienteeruv ehitusajalugu

Allikad:
  1. Eesti arhitektuur 3. Harjumaa. Järvamaa. Raplamaa. Lääne-Virumaa. Ida-Virumaa. Üldtoimetaja Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1997
  2. Tudulinna vana puukirik. Ajalooline õiend ja ülesmõõtmisjoonised. KRPI, 1987. J. Viires. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-18032
ALGKIRIK
Tudulinna vana kirik ehitati kabelitaolise väikse puukirikuna 1766. aastal. Suhteliselt madal kirikuhoone valmis ristkülikukujulise plaaniga rõhtpalkehitisena, pikitelje suhtes sümmeetriliselt ja külgseintel paikneva viie aknaga. Kirikuruumi lagi on madala segmentkaarega ja kaetud laudadega.
HILISEMAD MUUDATUSED
1863-1864
Kiriku laiendamine

Ümberehitused toimusid aastatel 1863-1864, mil kirikut tunduvalt laiendati (kohtade arv tõusis 350-ni). Varasemat ehituskehandit on praktiliselt võimatu eralda hilisemast.(allikas 2).

Läänes liitus pikihoonega poolest saadik kirikuruumi ulatuv torn, mille alla tekkis eeskoda, torni algupärane kõrgus pole teada. Hoonel oli pilbastest viilkatus. Hoone lakoonilisi, horisontaallaudisega fassaadipindu ilmestasid kirikutele tüüpilised kõrged gootipärased tiheda raamjaotusega aknad külgfassaadidel, lihtne ristkülikukujuline tornikambri otsaaken muust erinev. (allikas 1)

1912. aastal osteti annetuste teel saadud raha eest kirikule 18-registriga O. Matto töökojas Tartus valmistatud orel.

1939 -  Profiillaudadega välisseinad krohviti laastmattidel.  Teostati ka siseremont. (allikas 2).

1938-1939 ehitati vana kiriku kõrvale EELK Tudulinna rahukoguduse uus kirik. 1947. aastal ühendati kogudused ja vana kirik suleti.

Vt Muinsuskaitse eritingimused restaureerimistöödeks. Muinsuskaitseamet, Maria Silla, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13291, digitaalselt kättesaadav

1951. aastal anti kirik anti Tudulinna kolhoosile ning viimase ümberehitusega 1960. aastatel muudeti kirik jahuveskiks. Viilkatus kaeti eterniitplaatidega, lammutati torn. Tuulelipu saatus pärast torni lammutamist on teadmata. Orel viidi Tudulinna uude kirikusse (valmis 1939). Veski töötas 1993. aastani.
PRAEGUNE OLUKORD
Kirik ei ole kasutsuses juba paarkümmend aastat, seisukord on avariiline. 2004. aastal teostati esmased konserveerimistööd.