Esileht
VIRUMAA
TUDULINNA

TUDULINNA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1987 -  teostati Tudulinna vana puukiriku ajalooline ülevaade ja valmisid ülesmõõtmisjoonised.

Vt. Fotod

Allikas: Tudulinna vana puukirik. Ajalooline õiend ja ülesmõõtmisjoonised. J. Viires, KRPI. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1832


1998 -  Vana Tallinn AS poolt teostati kiriku ülevaatus, anti hinnang olemasolevale olukorrale, teostati ülesmõõtmisi.

Allikas: Tudulinna vana kirk. Ülevaatus, hinnang, ettepanekud. T. Böckler, Vana Tallinn AS.  Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11073


2004 -  J. Kilumets (Rändmeister OÜ) viis läbi tehnilise uuringu: kirjeldati tehnilist seisukorda, katuse kandetarindust, laekonstruktsiooni, katusekatet, seinu, soklit ning ümbritsevat maapinda, põrandat, avatäiteid. Teostati esmased konserveerimistööd: katusetööd, kahjustatud tugipostide asendamine, olemasolevate terastõmbide pingutamine, pinnase koorimine-planeerimine hoone lääneosas ja väliste puidust aknalaudade paigaldus. Määrati järgnevad möödapääsmatud konserveerimistööd; objekti uurimis- ja fikseerimisvajadus.

Allikas: Tudulinna vana kirik. Tehniline uuring ja konserveerimisprojekt. 2004. J. Kilumets, Rändmeister OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5409

Muinsuskaitseameti toetusel parandati katust ning suleti lahtised aknaavad.

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused restaureerimistöödeks. Muinsuskaitseamet, Maria Silla, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13291, digitaalselt kättesaadav


2009 - kellasüsteemi korrastamine seoeses koguduse sooviga tornikella korrektselt riputada ja paigaldada kellale elektriline löögivasar. Kuna üks kelladest oli küljemõraga, siis tema kasutamine ei olnud enam võimalik. Torni jäi üks kell, mis riputati üles tornist leitud kellakammitsa ja selle alusel uue valatud lisakammitsa abil, mille abil sai eemaldada ka senise ebastabiilse traatkinnituse. Kasutusele jääv kell puhastati kergelt mustusest ja varustati elektrilise lööbimehhanismiga.

Allikas: Tudulinna kirik. Kellasüsteemi korrastamistööde aruanne. Mäeväli Orelitöökoda. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9137

 

2010 - kellatoale kõlaakende paigaldamine. Vanad kellatoa luukaknad olid amortiserunud ja nende taastamine ei olnud otstarbekas. Vanad tihedad luugid asendati spetsiaalsete kellatoa kõlaakendega (ribiluukidega). Lünetid säilitati algupärased, põhjapoolsele paigaldati uus leng. Vana ja uue substantsi eristamiseks on uued aknad värvitud külmema värvitooniga.

Allikas: Tudulinna kirik. Kellatoale kõlaakende paigaldamise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9139


2012 - katusekatte restaureerimine

Allikas: Tudulinna kirik. Katusekatte restaureerimine Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Zoroaster. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11868


2016 - katuse taastamine tormikahjustustest

Allikas: Tudulinna kirik. Kiriku katuse taastamine tormikahjustustest. Muinsuskaitseline järelvalve aruanne. OÜ Naagel Ehitus. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12880


2017 - katusekonstruktsiooni olukord on avariiline, katusekatte olukord on rahuldav.

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused restaureerimistöödeks. Muinsuskaitseamet, Maria Silla, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13291, digitaalselt kättesaadav