Esileht
VIRUMAA
IISAKU

IISAKU KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

1963, 1952
Iisaku kirik. Inventeerimisjoonised. 

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s Ü-1234)

Plaanistaja Ed. Niinepuu.

 

Kunstimälestised Iisaku kirikus ja kirikuaias.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-6/5 köide I)

Kaust sisaldab must-valgeid fotosid kiriku vallasmälestistest: altarimaal, kantsel (lisaks ajaleheväljalõige kantsli inkonograafiast), köstrikantsel, oblaatide toos, veinikannud, ristimisvaagen, kroon- ja seinalühtrid.
Mapp "Üldmaterjalid" sisaldab ajaleheväljalõikeid artiklitega Iisaku kirikust, must-valgeid fotosid kiriku ekster- ja interjöörist (A.Sillasoo, 1980), Iisaku kiriku hoone jääkväärtuse hinnangut seisuga 01.09.0994, vallasmälestiste loetelu, kroonlühtrite restaureerimise kalkulatsiooni; kaitsekohustuse teatisi.Kunstimälestised Iisaku kirikus ja kirikuaias.
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-6/5 köide II)

Kaust sisaldab must-valgeid fotosid Iisaku kiriku vallasmälestistest: küünlajalad, maalid, vitraažaknad, orel (lisatud oreli defektakt aastast 1988), tornikellad, piibel, karikad, pink, korjanduskarp.

 

2007
Eesti orelite pass

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-7815)

 

2016
Iisaku kirik. Muinsuskaitse eritingimused kiriku kellatorni ja viilutorni restaureerimiseks,restaureerimistööde ehitusprojekt. Põhiprojekt. Zoroaster OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s P-17415)


Ajalooline lühiülevaade, olemasoleva olukorra kirjeldus ja tehniline uuring, kultuuriväärtuslike detailide loetelu, muinsuskaitse eritingimused katusekatte väljavahetamiseks, ajaloolised illustratsioonid (4) ja fotod olemasolevast olukorrast (14). Kaust sisaldab lisaks katusekatete restaureerimistööde põhiprojekti, mis näeb ette vahetada välja olemasoleva kellatorni ja viilutorni katusekatted ja restaureerida katuse kandvad konstruktisoonid, roovitis ja ristid. Kaustas lisaks nõuded ohutustehnikale ja tööde teostamisele ning tööjoonised.
 

2017
Iisaku kirik. Tegevuskava kellatorni seinapindade, akende ja plekk-katete hooldusremonttöödeks. Zoroaster OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, s A-13272)


Projekt näeb ette hooldusremonttööd kellatorni osas – fassaadi puhastamine madala surveveega lahtisest värvikihist, seinte kruntimine ja värvimine lubivärviga, puitakende puhastamine ja värvimine, veeplekkide korrastamine ja puuduvate asendamine. Lisaks juhendid tööde läbiviimiseks.

 

Muinsuskaitse eritingimused kiriku katuse restaureerimiseks. Kiriku katusekatete restaureerimistööde projekt. Põhiprojekt. Zoroaster, Aivo Raud, Vladimir Orlov, Jekaterina Šabanova
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 31088, säilik P-17974, digitaalselt kättesaadav (7 faili))

Sisaldab ajaloolist ülevaadet, seisundi kirjeldust, väärtuslike detailide loendit, muinsuskaitse eritingimusi katusekatte väljavahetamiseks, fotosid (sh ajaloolisi). Projekti osas sisaldab nõudeid töödele, katuse hooldusjuhendit, jooniseid.

 

2018
Tegevuskava Iisaku kiriku fassaadi hooldus-remonttööde teostamiseks. OÜ Zoroaster, Aivo Raud, Vladimir Orlov

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 33079, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab kavandatavate tööde kirjeldust.

 

2019
Kiriku kellatorni seinapindade restaureerimistööd. Tööde tegemise aruanne. OÜ Zoroaster, Vladimir Orlov

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36568, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab tööde kirjeldust, fotosid.

 

Kiriku välisfassaadi (v.a kellatorn) restaureerimistööd. Tööde tegemise aruanne. OÜ Zoroaster, Vladimir Orlov
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36575, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab tööde kirjeldust, fotosid.

 

Kiriku hoone katusekatete vahetamine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. OÜ Zoroaster, Vladimir Orlov
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36631, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab tööde kirjeldust, fotosid.

 

Kiriku kellatorni ja viilutorni katuse restaureerimistööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. OÜ Zoroaster, Vladimir Orlov
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36636, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab tööde kirjeldust, fotosid

 

2020
Tööde teostamise aruanne. EELK Iisaku kiriku nelja vitraažakna paigaldus. OÜ Zoroaster, Aivo Raud

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39282, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab tööde kirjeldust, hooldusjuhendit, fotosid, jooniseid.