Esileht
VIRUMAA
IISAKU

IISAKU KIRIK

Piirkonna ajastu tüüpiline sakraalhoone, millel säilinud algupärased ehituskonstruktsioonid ja arhitektuurne vormistus.
1894. aastal ehitati vana, aasta varem põlenud kiriku põhikavatist järgides (viimane oli nähtavasti kooriosa võrra lühem) uus kirik. Kirikuhoonel on massiivne telkkiivriga läänetorn (kell 1893) ja sellega liituvad külgeeskojad. Teravkaarsed aknad, akendevahelised tugipiilarid, teravatipulise portaalina kujundatud sissepääsud ning pisike haritorn pikihoone katusel annavad hoonele ajastuomase neogooti ilme.
(Allikas: Kultuurimälestiste Riiklik Register, mälestis nr 13847)