Esileht
VIRUMAA
IISAKU

IISAKU KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest, restaureerimis- ja remonttöödest

1983

Põlengust päästeti kirikust altaripilt, kroonlühtrid, altaritekid ja oreliviled.

Vt Muinsuskaitse eritingimused kiriku katuse restaureerimiseks. Kiriku katusekatete restaureerimistööde projekt. Põhiprojekt. Zoroaster, Aivo Raud, Vladimir Orlov, Jekaterina Šabanova, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 31088, P-17974, digitaalselt kättesaadav (7 faili)

1937
Kirikus teostati suurem remont.

Allikas:
Sirje Simsoni artikkel: Eesti Kirik, nr 31, 15.08.2001 (tsit. B. Ederma, A. Jaik. Eesti Evangeeliumi Luteriusu kirikud. Tartu, 1939, lk. 77)

 

Tõenäoliselt vahetati siis välja ka torni katusekate. Katusekatet remonditi täiendavalt 1959-1961. aastatel.
Tellijalt saadud andmete alusel purustas torm 1967. a. osaliselt katuse, kuid taastamise kohta info puudub.

Vt Muinsuskaitse eritingimused kiriku katuse restaureerimiseks. Kiriku katusekatete restaureerimistööde projekt. Põhiprojekt. OÜ Zoroaster, Aivo Raud, Vladimir Orlov, Jekaterina Šabanova, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 31088, P-17974, digitaalselt kättesaadav (7 faili)1988
Oreli seisundi hindamine. H. Lepnurm, A. Tint

Oreli defektaktis tuuakse välja vajalike tööde loetelu:
- mängupulid remont
- vilestiku puhastamine ja remont
- traktuuri uuendamine
- kogu oreli puhastamine
- lõõtsa uuendamine ja tuulekanalite remint
- elektriventilaatori paigaldamine
- orelikapi ja prospekti remont
- intoneerimine, häälestamine

Allikas: Kunstimälestised Iisaku kirikus ja kirikuaias. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-6/5 köide I

 

1990. aastad
Viimasena vahetati 1990-ndatel aastatel toonane katusekate välja eterniidi vastu (v.a. kellatorni ja viilutorni katusekate, mille kohta info puudub)

Vt Muinsuskaitse eritingimused kiriku katuse restaureerimiseks. Kiriku katusekatete restaureerimistööde projekt. Põhiprojekt. OÜ Zoroaster, Aivo Raud, Vladimir Orlov, Jekaterina Šabanova, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 31088, P-17974, digitaalselt kättesaadav (7 faili)

 

2000
Kirikuoreli kohandamine kontsertoreliks.

Allikas: K. Kriis. Kirikuorel kontsertoreliks. - Põhjarannik, 04.11.2000

2004
Kirik saab uued vitraažaknad. D. Hoffmann.

2004.a. paigaldati kiriku akendele Eesti vitraažkunstniku Dolores Hoffmanni poolt valmistatud uued vitraažid.

Allikas: Jänes, Eva. Ohverdamisest. Mõtteid Iisaku kirikus. - Eesti kirik 19.05.2004
2013
Kirik saab vitraaži "Maarja lapsega". Kunstnik Andrei Lobanov.

Allikas: A. Ferschel. Iisaku kiriku uus vitraaž. - delfi.ee. 28.06.2013
2016

Seisund enne töid: kellatorni laastukatus oli amortiseerunud, kandvad konstruktsioonid üldiselt heas tehnilises seisukorras, roovitis osaliselt läbi mädanenud (neeludes). Viilutornitsinkplekkkatus oli amortiseerunud ja puitkonstruktsioonid läbi mädanenud. Vanad katusekatted eemaldati, pehkinud roovitus asendati ning paigaldati terasplekist katusekate. Ristid puhastati, suured ebatasasused pahteldati ja kaeti lehtkullaga.

Vt Kiriku kellatorni ja viilutorni katuse restaureerimistööd. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. OÜ Zoroaster, Vladimir Orlov, 2019. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36636, digitaalselt kättesaadav

2017

Seisund enne töid: välisseinte konstruktsiooni ja krohvikihi seisund on rahuldav, kuigi kohati on krohv maha kukkunud, värvikihi ja avatäidete viimistluse seisund mitterahuldav.
Seinapind puhastatai surveveega, krunditi ja värviti lubivärviga. Aknad ja uksed puhastati vanast värvist, krunditi ja värviti linaõlivärviga. Osa veeplekke asendati.

Vt Kiriku välisfassaadi (v.a kellatorn) restaureerimistööd. Tööde tegemise aruanne. OÜ Zoroaster, Vladimir Orlov, 2019. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36575, digitaalselt kättesaadav
 

Kiriku katusekatteks on hetkel eterniit, eterniidi all on laastukatus, detailides on kasutatud ka tsinkplekki. Katusekate on juba amortiseerunud ning halvas seisukorras. Katusekate tuleb välja vahetada kogu mahus. Puidust kandvad konstruktsioonid on heas tehnilises seisukorras – puit on kuiv, mädanemise jäljed puuduvad. Roovitis on heas seisukorras, vaid lokaalselt on roovitiste otsad läbi mädanenud.

Vt Muinsuskaitse eritingimused kiriku katuse restaureerimiseks. Kiriku katusekatete restaureerimistööde projekt. Põhiprojekt. OÜ Zoroaster, Aivo Raud, Vladimir Orlov, Jekaterina Šabanova, 2017. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 31088, P-17974, digitaalselt kättesaadav (7 faili)

Seisund enne töid: kellatorni välisseinte konstruktsiooni ja krohvikihi seisund on rahuldav, värvikihi ja avatäidete viimistluse seisund mitterahuldav. Seinapind puhastatai surveveega, krunditi ja värviti lubivärviga. Aknad ja uksed puhastati vanast värvist, krunditi ja värviti linaõlivärviga. Osa veeplekke asendati.

Vt Kiriku kellatorni seinapindade restaureerimistööd. Tööde tegemise aruanne. OÜ Zoroaster, Vladimir Orlov, 2019. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36568, digitaalselt kättesaadav

 

Seisund enne töid: eterniit oli amortiseerunud, kandvad konstruktsioonis rahuldavas tehnilises seisukorras, roovitus kohati pehkinud. Eterniidi all oli säilinud vana laastukatus. Nii eterniit kui laastud eemaldati, asendati pehkinud roovitus, paigaldati tsingitud terasest tahvlid.

Vt Kiriku hoone katusekatete vahetamine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. OÜ Zoroaster, Vladimir Orlov, 2019. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36631, digitaalselt kättesaadav