Esileht
JÄRVAMAA
AMBLA

AMBLA MAARJA KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimistöid käsitlevad publikatsioonid

Publikatsioonid
 1. Guleke, Reinhold Ludwig Ernst. [Alt-Livland : mittelalterliche Baudenkmäler Liv-, Est-, Kurlands und Oesels : Album]. Folge IV-VII, IX. Leipzig : Koehler, 1896
 2. Guleke, Reinhold Ludwig Ernst. [Alt-Livland : mittelalterliche Baudenkmäler Liv-, Est-, Kurlands und Oesels : Album]. Folge VI, VIII-IX. Leipzig : Koehler, 1896
 3. Prints, Ave. Ambla kiriku ja koguduse ajalugu. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikooli Usuteaduskond, 1997
 4. Raabe, Marju. Eesti kirikutekstiilipärandist kolme eseme näitel. - Muinsuskaitse aastaraamat 2008. Tallinn, 2009, lk. 99-100
Jooksev info
 • Jerwamaalt, Ambla kirrikomoisast tullewad se kord wägga kurwad sannumed. - Perno Postimees. 1857, 5. juuni, lk. 3
 • Teated Ambla koguduse elust. - Järva Teataja. 1926, 5. märts, lk. 4
 • Muinsuskaitse alla võetud muinsused Järvamaal. - Postimees. 1926, 7. sept., lk. 4
 • 700-aastane kirik Järvamaal : pilk Ambla kiriku ajaloosse. - Päevaleht. 1927, 29. juuni, lk. 4
 • Ambla kiriku laiendamine päevakorral. - Postimees. 1934, 25. mai, lk. 6
 • Ambla koguduse juhtivate ringkondade algatusel korraldati hiljuti uute altari- kantslitekkide heaks korjandus. - Postimes. 1934, 12. juuni, lk. 6
 • Ambla kirik saab elektrivalgustuse. - Postimees. 1935, 18. veebr., lk. 4
 • Puuseen Ambla kirikus. - Postimees. 1935, 21. sept., lk. 6
 • Ambla kirik suletud. - Postimees. 1935, 14. okt., lk. 4
 • Ambla kirikusse elekter. - Postimees. 1935, 17. okt., lk. 6
 • Ambla kirikus avatakse elektrivalgustus. - Postimees. 1935, 13. dets., lk. 6
 • Häda maailmasõjaaegse tahmvärviga. - Postimees. 1936, 21. juuli, lk. 5