Esileht
JÄRVAMAA
AMBLA

AMBLA MAARJA KIRIK

ARHIIVIFOTOD

1. Eesti Ajaloo Muuseumi fotokogu, Ambla Maarja kirik
2. Muinsuskaitseameti arhiiv, toimik 4-7/4 köide I. Kunstimälestised Paide raj. Ambla kirikus
3. Muinsuskaitseameti arhiiv, toimik nr. A-7662. Ambla kirik, 2000.-2002. aasta restaureerimistööde aruanne
4. Muinsuskaitseameti arhiiv, toimik P-11404. Ambla kirik. Katuse restaureerimistööde metoodiline juhend
5. Muinsuskaitseameti arhiiv, toimik P-837. Ambla kiriku tornikiivri kandekonstruktsiooni esialgse tehnilise ülevaatuse aruanne
6. Muinsuskaitseameti arhiivi Veljo Ranniku fotokogu, Ambla kirik
7. Muinsuskaitseameti arhiiv, tähistuseta mapp Ambla kiriku kohta
8. . Muinsuskaitseameti digiteeritud fotokogud