Esileht
JÄRVAMAA
JÄRVA-MADISE

JÄRVA-MADISE PÜHA MATTEUSE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest, restaureerimis- ja remonttöödest

1957
Eksterjööri remonttööd; tööde käigus avastatud dekoratiivse seinamaalingu väljapuhastamine ning dokumenteerimine; vaatlusuuringu teostamine Villem Raami poolt

Teostati kiriku välisseinte täielik lupjamine koos väliskrohvi osalise parandusega. Nende tööde käigus leiti lääneportaali kohalt välisseinalt hallikas sekotehnikas maaling.

Skalpelli abil puhastati maaling täielikutl hilisematest lubjakihtidest ning viidi läbi vaatluslikud uuringud, samuti maalingu ülesmõõdistamine (samal ajal mõõdistati ka torn). Villem Raam pidas vajalikuks vaadelda lähemalt maalingu seost kiriku läänefassadiga, eriti torni ja portaaliga, mis moodustavad ühtse, kuid eri aegadel moodustunud terviku.
I. Ojalo, kes teostas ka maalingu ülesmõõtmise, tuvastas, et maaling on teostatud tüüpilises al secco tehnikas, kuid enne värvimist on tõmmatud kontuurid niiskele krohvipinnale. Värv on kantud kuivale siledale krohvipinnale, mida enne on kergelt lubjatud. Maaling on teostatud kõige alumisele krohvi- ja lubjakihile, seega on ta teostatud üheaegselt portaalipealse seina krohvimisega. Läänetorn aheneb ca 2/3 kõrguses (teise väikse torniakna kohal) ning V. Raami poolt teostatud visuaaluuringute ning mõõtmiste põhjal järeldab ta, et see on hilisem juurdeehitus (kirik oli enne kas täiesti tornita või oli ainult väike torn lääneviilu peal). Kuna torni ehitamine varjas varem lääneseina kaunistanud roosakna, elavdati seda dekoratiivse maalitud lünett-raamiga. Ka 1939.a. ilmunud raamatus "Eesti Evangeeliumi luteriusu kirikud" mainitud Järva-Madise kiriku torni ehitamise daatum - 1858 - langeb kokku maalingu stiilikriitlise (ilmselt klassitsistlike stiilitunnustega) dateeringuga.Allikad: Järva-Madise kirikuraamat alust. 1939. a. lõpet. 1960. a. (EELK Konsistooriumi Arhiiv)

Järva-Madise kiriku arhitektuursete-ajalooliste vaatluste aruanne ja ülesmõõtmisjoonised. V. Raam, 1957. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-96


1959
Teostati põhjalikud sisetööd, mille käigus puhastati võlvikonsoolid, võlvkaared ning roidekonsoolid lubjakihtidest, uksed aaderdati ja koorialused sambad marmoreeriti.

Allikas: Järva-Madise kirikuraamat alust. 1939. a. lõpet. 1960. a. (EELK Konsistooriumi Arhiiv)

1961
Kirikutornile paigaldati uus katus.

Allikas: Järva-Madise kirikuraamat, alust. 1961. a. lõpet. 1974. a. (EELK Konsistooriumi Arhiiv
)
1971
Kirik sai elektrivalgustuse. Remonditi pikihoone katust, mis asendati punase eterniidiga. Kindlustati sarikad.

Allikas: Järva-Madise kirikuraamat,  alust. 1961. a. lõpet. 1974. a.(EELK Konsistooriumi Arhiiv)


1974

Kirikuaia ning kabelite tehnilise seisukorra uuring. V. Raam

Seoses Järva-Madise kirikuaia kahe kabeli plaanitava remondiga, viis V. Raam 1974.a. talvel läbi kabelite tehnilise seisundi ülevaatuse ning koostas remonttööde kava. Samaaegselt koostas ta kabelite, kirikuaia ning kogu kirikuansambli ajaloolist väärtust käsitleva õiendi.


Allikas: Järva-Madise kirikuaia lühike ajalooline õiend, kabelite tehniline seisukord kirjeldusega, 1974. V. Raam. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2050


1987
Kirikuhoone katuseharjale ja äärelaudadele paigaldati plekk.

Allikas: Järva-Madise kirikuraamat alust. 1974. a. lõpet. 1997. a. (EELK Konsistooriumi Arhiiv)
2001

Paigaldati käärkambri munk-nunn katusekividest katusekate.

Vt Järva-Madise kiriku katuste remont. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Ain Pihl, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39507, digitaalselt kättesaadav.

2002-2004

Paigaldati pikihoone, kooriruumi ja lõuna-eeskoja S-katusekivid.

Vt Järva-Madise kiriku katuste remont. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Ain Pihl, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39507, digitaalselt kättesaadav ja Muinsuskaitseameti PÜP toetused

2013

Kiriku kellasüsteemi restaureerimine ja elektrifitseerimine 

Rekonstrueeriti kellatooli alusraam, tornikelladele paigaldati uued armatuurid, vanad säilitati kiriku tornis. Kelladele paigaldati elektrilised helistamismasinad. 

Vt: Järva-Madise küla. Tornikell, Bochum, 1924. Kiriku kellasüsteemi restaureerimise ja elektrifitseerimise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11194.
 

Kellatoale kõlaakende paigaldamine 

Amortiseerunud aknad eemaldati ja paigaldati uued kõlaaknad. 

Vt: Järva-Madise kirik. Kiriku kellatoale kõlaakende paigaldamise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik, A-11195.
 

2014

Tugevdati katuse kandekonstruktsiooni, pööningule paigaldati katuse horisontaaljõude vastu võtvad tõmbid.

Vt Järva-Madise kiriku katuste remont. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Ain Pihl, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39507, digitaalselt kättesaadav.

2020

Pikihoone ja kooriruumi katuste liitekohad torniga vajavad tugevama plekiga ülelöömist, mõned harjakivid on paigast nihkunud, linnud pääsevad pööningule, räästa tuulutusvahe paiguti puudub.

Vt Järva-Madise kiriku katuste remont. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Ain Pihl, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39507, digitaalselt kättesaadav.