Esileht
JÄRVAMAA
JÄRVA-MADISE

JÄRVA-MADISE PÜHA MATTEUSE KIRIK

Piirkondlikus keskaegse arhitektuuri kontekstis erandlik ühelööviline kirik.
Ehitatud 13. saj. lõpul. Tõenäoliselt 14. sajandi alguskolmandikul (enne Jüriöö sündmusi) võlviti pikihoone ja ehitati võlvitud lõunaeeskoda. Lihtne neljatahuline torn kõrge kaaravaga lääneportaali ees ehitati 1858. a.
Järvamaa väikseim kirik (sisepikkus 18,3 m, laius 9,45 m). Algkavatisse kuulub kitsam nelinurkne koor koos käärkambriga põhjaküljel, millel on ainult kaks traveed. Käärkambris paikneb piscina (ainus Kesk-Eestis). raidportaalid on läänesinas, lõunaseina läänelõigus ja käärkambril. Viimased kaks on äärmiselt lihtsad, nad on saledalt teravkaarsed, astendamata ja talumita. Aknaavad (kaasa arvatud väike käärkambriaken) paiknevad kõrgel nagu linnuses, on pilujalt kitsad ja lõpevad ülal terava kolmikkaarega. Kitsas müüritrepp lääneseinas osutab võlvimiskavatsusele juba algprojekti koostamisel, kuid selle realiseerimiseni jõuti vaid kooris.
(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis nr 14935)