Esileht
JÄRVAMAA
JÄRVA-MADISE

JÄRVA-MADISE PÜHA MATTEUSE KIRIK

1957

Järva-Madise kirik. Mõõtmisjoonised.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik K-83)

Joonised kalkadel ja visandid aastast 1957 ja 1975: Kiriku välisvaade, torni horisontallõige ja vertikaallõige; nurgakonsool ja nišid kiriku siseseinas; portaal maalinguga.

1957
Järva-Madise kiriku arhitektuursete-ajalooliste vaatluste aruanne ja ülesmõõtmisjoonised. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-96)

Aruanne arhitektuuri-ajaloolistest vaatlustest 1957.a. suvel seoses kiriku portaali kohal avastatud dekoratiivse seinamaalingu krohvi alt puhastamisega ja sellele järgneva dateeringu määramisega. Samal ajal toimus ka maalingu ülesmõõdistamine (I. Ojalo) ning torni arhitektuurne ülesmõõdistamine (E. Reitsnik).

Aruanne koosneb Järva-Madise kiriku ehitusajaloolisest lühiülevaatest ning torni, lääneportaali ning avastatud maalingu seoste täpsustusest.

Kaustas on toodud fotode nimestik, kuid fotod puuduvad (on vaid negatiivid). Lisas mõõtmisjooniste koopiad.

1974
Järva-Madise kirikuaia lühike ajalooline õiend, kabelite tehniline seisukord kirjeldusega. V. Raam.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2050)

Õiend on koostatud seoses plaanitava nii matuse- kui kirikuaiakabeli remondiga. Toodud on ülevaade muinsuskaitse seisukohast, kabelite ning kogu kirikuansambli arhitektuurilistest iseärasustest ning ehitusajaloost. Järgneb vajalike restaureerimistööde kirjeldus, kabelite tehnilise seisukorra kirjeldus. Lisaks 12 illustreerivat must-valget fotot ning fotode nimestik.

1977
Järva-Madise kiriku kahe kabeli asendiplaan ja ülesmõõtmisjoonised. K. Aluve.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-3086) 

Säilik koosneb asendiplaanist, kabelite põhiplaanidest, vaadetest, lõigetest; akna detailjoonisest.

1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, asendi- ja põhiplaan.

2005
Järva-Madise kiriku piksekaitsepaigaldise projekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13423)

Projekt koosneb seletuskirjast, piksekaitse, maanduri, seadmete ja materjalide valiku ja paigaldise loovutusprotseduuride kirjeldustest. Lisaks tööjoonised ning elektrotehniliste kontrollmõõtmiste aruanne.

2007
Eesti orelite pass.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-7815) 

2013
EELK Järva-Madise kirik.Tornikiivri ülevaatuseakt. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-11855)

Torni visuaalse vaatluse tulemused aastast 2013, sh ettepanekud restaureerimistöödeks ja neli fotot .

2013
Järva-Madise kirik. Tornikiiveri muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16768)

Projekt tellitud tornikiivri katte amortiseerumise tõttu. Sisaldab muinsuskaitse eritingimusi, kaks värvifotot ja tööjooniseid.

2013
Järva-Madise küla. Tornikell, Bochum, 1924. Kiriku kellasüsteemi restaureerimise ja elektrifitseerimise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  A-11194)

Kiriku kellasüsteemi restaureerimise aruanne, sh kümme värvifotot.

2013
Järva-Madise kirik. Kiriku kellatoale kõlaakende paigaldamise aruanne. Mäeväli Orelitöökoda OÜ

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11195)

Kellatoale uute kõlaakende paigaldamise aruanne. Amortiseerunud aknad eemaldati ja paigaldati uued kõlaaknad.

2013
Järva-Madise kirik. Kellatooli restaureerimise muinsuskaitseline järelvalve aruanne. Sulev Mäeväli

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11196)

Kellatooli, kellade ja kellatilade renoveerimine ja kellade elektrisüsteemi väljaehitamine, restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne. 6 fotot.

2020
Järva-Madise kiriku katuste remont. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Ain Pihl.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 39507, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab seisundi kirjeldust, fotosid, nõudeid töödele, jooniseid.