Esileht
JÄRVAMAA
JÄRVA-MADISE

JÄRVA-MADISE PÜHA MATTEUSE KIRIK

1957 -

Järva-Madise kirik. Mõõtmijoonised.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik K-83)

Joonised kalkadel ja visandid aastast 1957 ja 1975: Kiriku välisvaade, torni horisontallõige ja vertikaallõige; nurgakonsool ja nišid kiriku siseseinas; portaal maalinguga.


1957
Järva-Madise kiriku arhitektuursete-ajalooliste vaatluste aruanne ja ülesmõõtmisjoonised. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-96)

Aruanne arhitektuuri-ajaloolistest vaatlustest 1957.a. suvel seoses kiriku portaali kohal avastatud dekoratiivse seinamaalingu krohvi alt puhastamisega ja sellele järgneva dateeringu määramisega. Samal ajal toimus ka maalingu ülesmõõdistamine (I. Ojalo) ning torni arhitektuurne ülesmõõdistamine (E. Reitsnik).

Aruanne koosneb Järva-Madise kiriku ehitusajaloolisest lühiülevaatest ning torni, lääneportaali ning avastatud maalingu seoste täpsustusest.

Kaustas on toodud fotode nimestik, kuid fotod puuduvad (on vaid negatiivid). Lisas mõõtmijooniste koopiad.


1974
Järva-Madise kirikuaia lühike ajalooline õiend, kabelite tehniline seisukord kirjeldusega. V. Raam.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-2050)

Õiend on koostatud seoses plaanitava nii matuse- kui kirikuaiakabeli remondiga. Toodud on ülevaade muinsuskaitse seisukohast, kabelite ning kogu kirikuansambli arhitektuurilistest iseärasustest ning ehitusajaloost. Järgneb vajalike restaureerimistööde kirjeldus, kabelite tehnilise seisukorra kirjeldus. Lisaks 12 illustreerivat must-valget fotot ning fotode nimestik.


1977
Järva-Madise kiriku kahe kabeli asendiplaan ja ülesmõõtmisjoonised. K. Aluve.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-3086) 

Säilik koosneb asendiplaanist, kabelite põhiplaanidest, vaadetest, lõigetest; akna detailjoonisest.


1983
Arhitektuurimälestise pass. V. Raam
.
(Muinsuskaitseameti arhiiv)

Arhitektuurimälestise pass koosneb ehitise üldandmetest, ehitusajaloost, tehnilise seisukorra ja kahjustuste iseloomustusest, samuti teostatud restaureerimistööde lühikirjeldusest. Loetletud on kirikus asuvad kunstimälestised, arhitektuursed ja dekoratiivsed elemendid, bibliograafia ning ajaloolised allikad. Lisaks must-valged fotod, asendi- ja põhiplaan.


2005
Järva-Madise kiriku piksekaitsepaigaldise projekt.

(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik  P-13423)

Projekt koosneb seletuskirjast, piksekaitse, maanduri, seadmete ja materjalide valiku ja paigaldise loovutusprotseduuride kirjeldustest. Lisaks tööjoonised ning elektrotehniliste kontrollmõõtmiste aruanne.