Esileht
VILJANDIMAA
VILJANDI JAANI

VILJANDI JAANI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Konserveerimise ajalugu

1815
Põlenud tornikiivri rekonstrueerimine.
Vt. Eesti arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn:Valgus, 1996

1980
Ehitusarheoloogilised kaevamised Viljandi endise fransiskaanide kloostri territooriumil. Vt täpsemalt: publitseerimata aruanded ja arhiivifotod.
Vt. Ehitusarheoloogilised kaevandamised Viljandi endise frantsisklaste kloostri territooriumil. Köide I. KRPI, U. Selirand ja K. Alttoa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–636)


1987
Tuulelipu rekonstrueerimine.
Vt. Viljandi Jaani kirik-kontserdisaali restaureerimise tüüpprojekt. Köide tuulelipp. KRPI, Viljandi RSN TK Kultuuriosakonna tellimusel. M. Kinks.

1988
Kiriku kohandamine kontsertsaaliks. Sealhulgas ka kütte, ventilatsiooni, veevarustuse, kanalisatsiooni ehitus.
Vt. Viljandi Jaani kiriku kohandamine kontsertsaaliks. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–5711)

Viljandi Jaani kiriku kohandamine kontserdisaaliks. Arhitektuur-ehituslik osa. Köide AE–I. KRPI. Vabariiklik Restaureerimisvalitsus.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–6700)

Viljandi Jaani kiriku restaureerimise tööjoonised. Nõrkvooluseadmed.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8571)

Viljandi Jaani kiriku restaureerimise tööjoonised. Elektrotehniline osa.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8570)

Viljandi Jaani kiriku restaureerimise tööprojekt. Veevarustus ja kanalisatsioon.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8503)

Viljandi Jaani kiriku restaureerimise tööprojekt. Kiriku detailid.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8499)

Viljandi Jaani kiriku restaureerimise tööprojekt. Arhitektuur-ehituslikud joonised.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8498)

Viljandi Jaani kiriku restaureermise tööprojekt. Ehitus-konstruktiivsed joonised.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8502)

Jaani kiriku restaureerimise tööprojekt. Aknad.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8501)

Viljandi jaani kiriku restaureerimise tööprojekt. Uksed.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8500)

Viljandi Jaani kiriku kohandamine kontsertsaaliks. Nõrkvooluseade. Piksekaitse. VRV.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–6729)

Viljandi Jaani kiriku kohandamine konsertsaaliks. Elektriseade. VRV.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–7294)

Viljandi Jaani kiriku kohandamine kontsertsaaliks. Elektrotehniline osa. Väliskaabelliinid. VRV.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–6696)

1990
Kiriku mööbli restaureerimine.
Vt. Viljandi Jaani kiriku mööbli tööjoonised. RTP. Köide SK–I. KRPI. Viljandi TK Kultuuriosakonna tellimusel.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–8992)

Kiriku orelirõdu restaureerimine.
Vt. Viljandi Jaani Kiriku orelirõdu tööjoonised. Köide AE. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–9128)

Kiriku kütte- ja ventilatsioonisüsteemi restaureerimine.
Vt. Viljandi Jaani kiriku kütte ja ventilatsiooni restaureerimise tööprojekt. Köide KV–1. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–9141)

Kirikule paigaldatakse tõmb.
Vt. Viljandi Jaani kiriku tõmbi tööjoonised. KRPI.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–9254)


2002
Keldrikorruse osaline rekonstrueerimine.
Vt. EELK Viljandi Jaani kiriku keldrikorruse osaline rekonstrueerimine. Keldrikorruse osalise rekonstrueerimise ehitusliku ning sanitaartehnilise osa seletuskiri ja joonised. OÜ LeviEhitus.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–12038)

2017
Kivikonstruktsioonid on rahuldavas seisukorras, enamikel pikihoone akendel on silluses praod, diagonaalpraod on pikihoone nurkades (vihmavee tõttu). Viimistluses on tuvastatavad nii viskekrohv kui kellukrohv. Krohvikihid on rahuldavas seisus, lokaalseid kahjustusi on peamiselt soklitsoonis. Puidust räästakarniisi seisund visuaalsel vaatlusel on hea. Katuse seisukord paistab rahuldav, kuid vajaks lähemat vaatlust, kui maapinnalt. Aknad on osaliselt pehkinud ja klaasimisliistud on irdunud, kuid üldseisund on rahuldav. Vihmaveesüsteem on rahuldav, on mõned jää lõhutud rennid.
Vt Viljandi Jaani kiriku välisfassaadide remonttööde tegevuskava. FIE Alo Peebo.
(Muinsuskaitseameti arhiiv A-14190, kooskõlastus nr 30538, digitaalselt kättesaadav)