Esileht
PÄRNUMAA
TÕSTAMAA

TÕSTAMAA MAARJA KIRIK

1972

Mõningaid ajaloolisi andmeid Tõstamaa kiriku kohta. E. Parek

(Muinsuskaitseameti digiarhiiv, Register.muinas.ee)

Dokument sisaldab kiriku ajaloolisi ja ehituslike kirjeldusi. 


2000
Tõstamaa kiriku torni kivist osa (tornijala) tööjoonised. Insener V. Annusver
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P–12125)

Säilik sisaldab kiriku torni kivist osa ehk tornijala kavandatud ehitusetappe ning tööjoonised.

2000
Tõstamaa kirik. Katuse kandekonstruktsiooni tehnilise seisundi ekspertiis. Frantsiskus OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–4022)

Säilik sisaldab kiriku pikihoone ja tornikiivri restaureerimis ettepanekuid ja selle töökorraldusi. Lisaks joonised pikihoone ja torni lõigetest ning fotosid katuse kandekonstruktsioonidest


2005
Tõstamaa kirik. Katuse ja lae muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. Rändmeister OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–6747)

Dokument sisaldab kiriku ajaloolist ja tehnilist kirjeldust, pikihoone ajaloolise kandekonstruktsiooni restaureerimist, kirikusaali läbivate tõmbide paigaldamist, kahjustustega laelaudise asendamist ja katuste katmist kimmiga.


2008
Restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–8304)

Kaust sisaldab kirjeldusi tehtud töödest: katuse kandekonstruktsiooni remont, uue katusekatte paigaldus, remonttööd käärkambris, pikihoone põranda ja lae osaline remont. Lisatud illustreerivad fotod.


2016
Muinsuskaitse eritingimused kirikutorni ja esifassaadi viimistlemiseks ja tornikiivri ehitamiseks. OÜ Vana Tallinn
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–13038)

Säilik sisaldab kiriku üldandmeid (sh põhjalikku ajaloolist tausta ja tehtud restaureerimistöid), väärtuslike detailide ja konstruktsioonide loendit esifassaadil ja tornis; ümbruse, esifassadi, torni ja interjööri kirjeldust ja seisukorda. Muinsuskaitse eritingimused kirikutorni ja esifassaadi viimistlemiseks ja tornikiivri ehitamiseks ning illustreerivad fotod.