Esileht
PÄRNUMAA
TÕSTAMAA

TÕSTAMAA MAARJA KIRIK

Ajastu piirkonna sakraalehituse tüüpiline näide.

Ehitatud 1763-68, 1674 pärit puukiriku asemele, ehitusmeistrid Pärnu müürsepp Chr. Erler ja puusepp Bosse. Kiriku torn varises 1970 a-tel. Taastatud. (EA) 2005.a. teostatud uuringute käigus avastatud katusekandmikult daatum 1761.

Tagasihoidliku arhitektuuriga maakirik. Kuna hoone on ehitatud ebastabiilsele pinnasele, on seinad tugipiilaritega toestatud. Seinad maakividest, ümarkaarsete akendega pikihoonega liitub läänetorn ja polügonaalne koor, sellele omakorda hilisem käärkamber. Sees madal peegelvõlvlagi, neogooti tunnustega kantsel, sakstepink 19.s. keskpaigst, oreliväär 1861.(EA) Tarindus kuulub tüüpi, mis hakkas Eestis levima 17. sajandi teisel poolel. Tüübi tunnuseks on suure sügavusega kaarjas laevorm.
Kirikutorn hävis 1972.a. jaanipäeval. Varing mattis enda alla ka oreli. Hiljem taastati varisenud sein betoonist, torn valmis 2001.a.

(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis 16863)