Esileht
PÄRNUMAA
TÕSTAMAA

TÕSTAMAA MAARJA KIRIK

1935

352 m2 katusest kaeti tsingitud plekiga


Allikas: Tõstamaa kogudus. EELK Konsistooriumi arhiiv, akt no. 5273; aruanded aastatest 1922–1938

1954

Teostatud tööd:

Katus
• 104 m2 põhjapoolsest lagunenud plekk-katusest kaetud uue plekiga, sellest 60 m2 tsingitud plekk ja värvitud raudplekk 40 m2 . Kiriku lõunapoolne sindlikatus parandati sindlite ja plekiga 27st läbijooksvast kohast.
• Käärkambri lagunenud sindlikatus kaeti täiesulatuses katusepapiga.

Müürid
• Kiriku põhjapoolses müüril oreli koori ääres oleval aknaaval uuendati tellismüüritisega läänepoolne välis-ja sisekülg ning välimine akna võlvkaar tervelt.
• Sisemine võlvkaar ja akna idapoolne külg parandati üksikute telliste ja krohviga. Akna välimisest võlvkaarest kuni katuseni laoti uus tellis ja paekivi müüritis.
• Kiriku põhjapoolses müüril keskmisel aknaaval uuendati tellismüüritis läänepoolsel välisküljel ning välimisel akna võlvkaarel tervelt.
• Üksikute telliste ja krohviseguga parandati 24m2 kiriku põhjapoolse müüri välispinnast. Krohviga kaeti ka kõik uuelt laotud müüritise osad. Sisemisel müüri küljel parandati krohvi 8m2 ulatuses.
• Valgendatud lubjaga värviti kiriku põhjapoolne sisekülg.

Aknad
• Akna puuraamistik parandati kahel aknal. Purunenud klaase uuendati kõikidel kiriku akendel kokku 230 m2.

Torn
• Torni parempoolsel alussambal parandati krohvi 5 m2 ulatuses.
• Torni plekk-katusel uuendatud tuulest rebitud plekki 1 m2 ulatuses.

Käärkambris teostati lae ja seinte lubjaga valgendamine.


Allikas: Tõstamaa Maarja kogudus. EELK Konsistooriumi arhiiv, aruanded aastatest 1954–1963

1956 

Katus
• Tornist ärarebitud katuse osa läänepoolsel nurgal asendati täielikult uue plekiga.
• Katus värviti punase õlivärviga. Katuse kesk ja alumine puitkarniis värviti valge õlivärviga. Raudplekist katuse osa värviti kahel korral alumiinium värviga. Lõunapoolne vana sindlikatus lapiti vastavalt vajadusele.

Müürid
• Torni välismüüritise osas parandati selle lääne- ja lõunapoolsel küljel ja kõigi luukide ümbruses lagunenud müüritis ning kaeti krohviga.
• Lubivärviga kaeti kõik torni müüritise väliparandused.
• Torni kandval kiriku esiküljel parandati lõhenenud ja varisenud krohv.

Osaliselt parandati ja värviti kiriku ja käärkambri ahjud. Teostati uue elektri valgustusliini sissetoomine kirikusse. Kõik varisenud krohvikohad kiriku ja käärkambri välisseinal parandati tsement-lubjamördi seguga.


Allikas: Tõstamaa Maarja kogudus. EELK Konsistooriumi arhiiv, aruanded aastatest 1954–1963

1957

Kiriku lae ja seinte värvimistööd

2/3 laest pestud ja maha kraabitud kõik vana riknenud liimivärvikiht. Sama pindala ulatuses kõik laelaudade vahepraod kititud liimkitiga ja suuremad lõhed täidetud puuliistudega. Kogu kiriku lagi kaetud lubikrundiga. Mõned ruutmeetrid läbijooksnud laepinnast krunditi õlilakk värviga. Kogu lagi värviti sinakas halli tooni liimvärviga, mis oli ka eelmiseks lae värviks olnud. Lae ja seinte värvide ühtimiskohale tõmmati üks tumehall triip. Kiriku laigulised seinad puhastati vanast lahtisest lubjakorrast ja krunditi lubjakrohviga, pärast värviti lubjavärviga valgeks. Seinte alumine paneeli osa kaeti halli lubjavärviga.

Õlivärviga värviti kiriku kantsli katus, altari küljepostid, kiriku uste välimised küljed ja ahi koos torudega.

Allikas: Tõstamaa Maarja kogudus. EELK Konsistooriumi arhiiv, aruanded aastatest 1954–1963

1969

Paigaldati uus plekk-katus

Allikas: 2016 Muinsuskaitse eritingimused kirikutorni ja esifassaadi viimistlemiseks ja tornikiivri ehitamiseks. OÜ Vana Tallinn. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–13038

1970

Värviti kogu kiriku plekist katus tumepunaseks.

Allikas: Tõstamaa Maarja kogudus. EELK Konsistooriumi arhiiv, aruanded aastatest 1954–1963

1971

Parandati viis maakivist kontraforssi. 

Allikas: Tõstamaa Maarja kogudus. EELK Konsistooriumi arhiiv, aruanded aastatest 1954–1963

Allikas: Tõstamaa Maarja kogudus. EELK Konsistooriumi arhiiv, aruanded aastatest 1964–1980

1972 hävis esialgne tornikiiver koos torni müüritise varinguga.
 

1973–1986

Torni varing ning parandustööd

Paigaldati ajutised reeperid ümber kogu hoone. Koos torni kivikehandiga kukkus hoone esisele platsile ehisvardaga tornikiiver ja kirikukell. Orel ja tornikuul purunesid. Kiriku esisein varjati ilmastiku eest juhusliku lauamaterjaliga.

Allikas: 2000 Tõstamaa kirik. Katuse kandekonstruktsiooni tehnilise seisundi ekspertiis. Frantsiskus OÜ, Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–4022
 

1983

Paigaldati nurgakivi. Esifassaadi ja tornikehandi ehituseks kasutati kivikbetooni. Torn taastati esialgsest väiksemate plaaniliste mõõtudega (enne 513 x 494 cm, pärast 450 x 450 cm).

Allikas: 2000 Tõstamaa kirik. Katuse kandekonstruktsiooni tehnilise seisundi ekspertiis. Frantsiskus OÜ, Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–4022
 

1990 

Tornile ehitati vahelaed ja trepid. Taastati vana eeskujul saelõikebalustraadid.

Allikas: 2000 Tõstamaa kirik. Katuse kandekonstruktsiooni tehnilise seisundi ekspertiis. Frantsiskus OÜ, Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–4022
 

1991

Värviti kiriku interjöör ja puitdetailid vastavalt algupärastele toonidele.

Allikas: 2000 Tõstamaa kirik. Katuse kandekonstruktsiooni tehnilise seisundi ekspertiis. Frantsiskus OÜ, Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–4022
 

2000

Tehti ettepanek taastada torrni kellakorrus puidust (puitsõrestik kaetuna puitlaudisega). Projekti sellisel kujul ei realiseeritud, selle asemel koostati uus projekt tornijala taastamine betoonplokkidega (Columbia kivi).

Kiriku esiseina tööd:


• Esiseina toestati kahe betoonkontraforsiga, nende kõrval olevad aknaavad olid vormistatud niššidena.
• Lääneakna kohale tehti väike ümaraken (algselt puudus).
• Katus torni kohal kaeti ajutiselt tõrvapapiga.
• Pikihoone katusekonstruktsioon oli pikaajalise läbijooksude tulemusena tugevate seenkahjustustega ning katusekate täielikult amortiseerunud.
• Torniluukide avade served ning tornijala nurgad armeeriti
• Tornile ehitati madal puitsarikatega kelpkatus, paigaldati kirikukell.

Allikas: 2000 Tõstamaa kirik. Katuse kandekonstruktsiooni tehnilise seisundi ekspertiis. Frantsiskus OÜ, Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–4022

 

2008

Kiriku katuste ja pikihoone põranda remonttööd (Frantsiskus OÜ)

Katus
• Kandekonstruktsiooni remont.
• Uue katuse paigaldus tsingitud terasplekiga.

Käärkamber
• Remonditi katus.
• Paigaldati uus vahelagi.
• Remonditi korstnajalg ja ehitati uus kortsnapiip.
• Osaliselt paigaldati uus elektrisüsteem ja valgustid.

Pikihoone põranda ja lae osaline remont.

Allikas: 2008 Restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ, Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A–8304