Esileht
SAAREMAA
PÖIDE

PÖIDE MAARJA KIRIK

Arhiivifotod

1. Muinsuskaitseameti arhiivi fotokogu.
2. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-11830. Tehnilise seisukorra akt Saaremaal, Orissaare rajoonis asuva Pöide kiriku kohta. 1955.
3. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-137. Pöide kiriku ajalooline õiend ja tehnilise seisukorra kirjeldus. Fotod. Koostajad: V. Raam ja V. Malme. 1958.
4. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-176. Pöide kirikus tead. tehn. järelevalve ja uurimis-projekteerimistööde aruanne 1958. a. kohta.
5. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-206. Pöide kiriku 1959. a. jooksul teostatud konserveerimise ja uurimis- projekteerimistööde aruanne. Fotod. Koostajad: G. Jomm, V. Raam, K. Aluve. 1960.
6. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-359. Pöide kirikus teostatud välisuurimistööd. Köide I. Fotod. Koostajad: V. Raam, K. Aluve. 1962.
7. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-9720. Pöide kirik. Välisviimistluse eskiisprojekt.
8. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/13, köide I.
9. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/13, köide II.
10. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-5/13, köide I.
11. . Muinsuskaitseameti digiteeritud fotokogud