Esileht
SAAREMAA
PÖIDE

PÖIDE MAARJA KIRIK

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-176. Pöide kirikus tead. tehn. järelevalve ja uurimis-projekteerimistööde aruanne 1958. a. kohta.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Karniiside ümberladumiseks tehtud tellingud.      1958    
 Karniiside ümberladumiseks tehtud tellingud.      1958    
 Lammutatud müüritis.      1958    
 Paigaldatud karniisid.      1958