Esileht
SAAREMAA
PÖIDE

PÖIDE MAARJA KIRIK

Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-359. Pöide kirikus teostatud välisuurimistööd. Köide I. Fotod. Koostajad: V. Raam, K. Aluve. 1962.

foto allkiri autor aasta foto/negatiivi nr
 Viilujäljed torni idaseinal.   V.Raam   1958    
 Vuuk pikihoone ja torni vahel (lõunaseinas).   K.Aluve   1959    
 Vuuk kirikutorni ja pikihoone vahel lõunaküljel.   K.Aluve   1959    
 Torni aluse võlviku kagunurk.   K.Aluve   1958    
 Sondaaž nr.3 pikihoone edelanurgas.   K.Aluve   1958    
 Pikihoone edelanurga konsoolid.   K.Aluve   1958    
 Sondaaž nr.4 torni võlvi peal.   K.Aluve   1958    
 Roosaken tornialuse võlviku lääneseinas.   K.Aluve   1958    
 Vaade alt võlvi (idas arvates kolmas) kilpkaarele.   K.Aluve   1959    
 Vaade ülalt võlvi ja seina liitekohale.   K.Aluve   1959    
 Võlvi ja seina liitekoht.   K.Aluve   1959    
 Prahist puhastatud võlvikand.   K.Aluve   1958    
 Põhja portaali vana avause jäljend seestpoolt vaadates.   V.Raam   1958    
 Kinnimüüritud nišš tornialuse võlviku põhjaseinas.   K.Aluve   1959    
 Pikihoone vöödekaare tugikonsool lõunaseinal.   K.Aluve   1959    
 Pikihoone vöödekaare tugikonsool lõunaseinal.   K.Aluve   1959    
 Kiriku I kinnimüüritud aken (lõunaseinal).   K.Aluve   1959    
 Sondaaž kiriku pikihoone lõunaseina akna juures.   K.Aluve   1959    
 Kiriku I kinnimüüritud aken (põhjaseinas).   K.Aluve   1958    
 Vaade koori poolt pikihoone suunas. Keskmise vöödekaare võlvikonsool asub I kiriku akna ava kohal.   F.Olop   1959    
 Šurf nr.1. Kiriku põhjaseinas oleva vana portaali alumised põsekivid, uued portaalkivid ja viimaste vaheline täismüüritis.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.1. Pikihoone vundamendi ja ristuva vundamendi vahelisse vuuki kiilunud kivi.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.1. Põhjaseina äärse sillutise lõige. Serviti paed, liiv ja sinisavi.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.1. Kiriku põhjavundamendi ja sellele ristioleva vundamendi jäänus ning nende vaheline vuuk.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.2. Pikihoone ja torni põhjapoolsete vundamentide vaheline vertikaalvuuk. Pikihoone vundamendile risti olevad vanad vundamendi jäänused.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.2. Põhjapoolse pikihoone ja torni vundamendi pealtvaade. Pikihoone vundamendile risti on endise vundamendi jäänused.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.3. šurfi põhjapoolses osas avatud ristvundament torni läänevundamendile. Fotografeeritud lõuna-põhja suunas.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.3. Torni läänevundamendi vastu suunatud vana vundamendi osa ida-lääne suunas.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.3. Torni läänevundamendi ja sellele külgneva põhjapoolse vundamendijäänuse vaheline vuuk.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.3. Torni vundamendi kagunurga taldmiku all olevad ebakorrapärased sängitatud põllukivid.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.3. Torni kagunurga vundamendi väljaaste põhja ja idasuunas. Idasuuna astmele toetuv põllukivi.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.3. Torni läänevundamendi vastas olev serviti paekivist põrand pealt tasanduskihiga lubimördile.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.3. Šurfi lõunapoolses osas avatud ristvundament torni läänevundamendile. Fotografeeritud põhjast-lõuna suunas.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.4. Torni edelanurga vundamendi väljaaste lõuna- ja läänesuunas.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.4. Torni edelanurga tald ja selle all juhuslikud põllukivid.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.5. Vundamendi taldmikule suunduv ava põsekivisid.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf nr.5. Pikihoone lõunavundamendile ristuv müüriosa ja viimaste vahel esinev vertikaalvuuk.   H.Uuetalu   1958    
 Šurf koori edelanurgas.   K.Aluve   1959    
 Šurf nr.7 pikihoone edelanurgas.   K.Aluve   1959    
 Vaade torni idaseinale. Krohvitatud ala markeerib pikihoone ja torni aluse võlviku vahelist viilu.   K.Aluve   1959    
 Vaade torni idaseinale.   K.Aluve   1959    
 Vaade lääneseinale. Krohvitatud ala markeerib lääneviilu.   K.Aluve   1959    
 Vaade läänest tornile.   K.Aluve   1959    
 Vaade idast tornile.   K.Aluve   1959    
 Vaade idaviilule.   V.Raam   1958    
 Koorivõlvik.   V.Raam   1958    
 Veesüliti koori lõunaseinas.   V.Raam   1958    
 Vee ärajooksu ava idas II ja III võlviku vahel.   V.Raam   1958    
 Vaade lõunast.   K.Aluve   1961    
 Vaade kagust.   K.Aluve   1961    
 Vaade kirdest.   K.Aluve   1961    
 Vaade idast.   K.Aluve   1961    
 Vaade koorile.   F.Olop   1959    
 Torni ajutise katuse kandekonstruktsioon.   K.Aluve   1961    
 Puittrepp torni teiselt puitvahelaelt r/b vahelaele.   K.Aluve   1961    
 Torni ajutise katuse kandekonstruktsioon.   K.Aluve   1961    
 Vaade pikihoone põhjaseina siseküljel asuvale avale (koorist arvates teises võlvikus).   K.Aluve   1962