Esileht
SAAREMAA
KIHELKONNA

KIHELKONNA MIHKLI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest Kihelkonna kirikus

2003
 • Oreli- ja külgrõdude alt lääne- ja pikiseinstelt püstlaudispaneeli eemaldamine;
 • liigniiskumisest rikutud krohvi eemaldamine pikiseintelt (olemas seisundi aruanne 2002. aastast);
 • siseviimistluse uuringute teostamine

Vt Siseviimistluse restaureerimine pikihoone idavõlvikus. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Eva Mölder, 2016. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13796.

2005

Kooriruumi restaureerimine (aruanne 2007).

Vt Siseviimistluse restaureerimine pikihoone idavõlvikus. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Eva Mölder, 2016. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13796.

Allikas ka: Kultuurimälestiste register

 

2005-2006

Kooriruumi ja pikihoone sokli ümber u 80 cm sügavuse kraavi kaevamine ja varikatusega katmine.

Vt Siseviimistluse restaureerimine pikihoone idavõlvikus. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Eva Mölder, 2016. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13796.

Allikas ka: Kultuurimälestiste register

2007-2008
 • Kvaadridekoori väljapuhastamine rõdude all ja rõdudel;
 • seinelt koos pealemise värvikihiga ka rohevetika eemaldamine;
 • fassaadil sokli puhastamine mullast;
 • varikatuse aluse seina vuukide puhastamine tsementkrohvist.

Vt Siseviimistluse restaureerimine pikihoone idavõlvikus. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Eva Mölder, 2016. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13796.

2009-2010
 • Tellingute ehitamine pikihoonesse
 • kvaadridekoori-aegse värvipinna väljapuhastamine seinte ülaosas ja võlvidel;
 • võlvikivide stabiliseerimine tammekiiludega läänevõlviku kirdevõlvikanna kohal;
 • kooriruumi põhja- ja idaseinal soklimüüri parandusproovid

Vt Siseviimistluse restaureerimine pikihoone idavõlvikus. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Eva Mölder, 2016. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13796.

2012-2013

Pikihoone läänevõlviku restaureerimine (aruanne 2014)

Vt Siseviimistluse restaureerimine pikihoone idavõlvikus. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Eva Mölder, 2016. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13796.

Allikas ka: Kultuurimälestiste register

Restaureerimistööd oreli- ja külgrõdude aluses tsoonis aastatel. Varasemalt välja puhastatud kvaadrimaalingud taastati (osaliselt ka rekonstrueeriti). Rõdudealuses tsoonis piirduti seinte kruntimisega, kuid seinte ülaosa rõdudest kõrgemal ja võlv viimistleti kogu mahus.

Vt.

 • Kihelkonna kiriku seisundi uuringud. 2002 (Oü Vana Tallinn arhiiv)
 • Kihelkonna kirik. Siseviimistluse uuringute aruanne ja restaureerimisprojekt. Rändmeister OÜ. 2003 (Oü Vana Tallinn arhiiv)
 • Kihelkonna kirikus asuva Kleinerite mälestuskivi uuringu aruanne. Juhataja K. Holland, restauraator E. Mölder. 2006 (Oü Vana Tallinn arhiiv)
 • Kooriruumi restaureerimise aruanne. Rändmeister OÜ, 2007. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9623)
2017
 • Kiivri seiskord on halb, kandekonstruktsioonidel esineb seen- ja puidumardikakahjustusi, paiguti kogu ristlõike ulatuses.
 • Sarikatelt lähtuvad ankurduse detailid on rahuldavas seisus aga ankurduse kandevõime ei ole piisav.
 • Korruseid ühendavad redelid on ebapiisava kandevõimega ja kasutamiseks ohtlikud, käigulaudised on juhuslikust materjalist.
 • Kiivri plekk-kate on amortiseerunud ja ei pea vett.
 • Karniisi puitosal on väheseid kahjustusi, kiviosa rahuldavas seisus.

Vt EELK Kihelkonna kiriku tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. Rändmeister OÜ, Juhan Kilumets, Ain Pihl, 2017. (Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 29765, digitaalselt kättesaadav)

2018
 • Enam kui 10 aasta eest teostatud kaeved pikihoone ja koori sokli ümbruses on vastupidiselt eesmärgile hoone niiskust siseruumides suurendanud.
 • Kogu perimeetri ulatuses on soklikivide vahelt mört välja kandunud, vuugid on lahtised.
 • Kiriku räästad on liiga lühikesed ja enne restaureerimistöid oli puudulik võlvidealune tuulutus.
 • Niiskuskahjustusi krohvis esineb kuni 1,2 m soklijoonest.

Vt Kihelkonna kiriku sokli remonttööde kava. Koppel Koppel Arhitektid OÜ, Mihkel Koppel, Liis Koppel, 2018. (Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 33502, digitaalselt kättesaadav)

2019
 • Pikihoone katus on lõhkunud nii põhja- kui lõunaküljel müürikrooni müüritise. Probleemid on tekkinud pärast viimast restaureerimist 2001-2004.
 • Katusekandmiku põhilised probleemid on toodud H. Uuetalu 2008. a koostatud töös "Ekspertarvamus. Saaremaa Kihelkonna Mihkli kiriku katusekandjate paigutuste tekkepõhjuste kohta".

Vt Kihelkonna kiriku pikihoone katuse remont. Tegevuskava. Rändmeister OÜ, Ain Pihl, 2019. (Muinsuskaitseameti arhiiv, P-18376, kooskõlastus nr 35987, digitaalselt kättesaadav.)

Torni lõunafassaadi seisukord on avariiline, krohv on suurtelt aladelt eemaldunud, osaliselt on alanud müürikivi lagunemine.

Vt Kihelkonna kirik mälestis nr 20824. Torni lõunafassaadi restaureerimise tegevuskava. Arens Ehitustööd OÜ, Mart Loik, 2019. (Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 36584, digitaalselt kättesaadav)

Toetused

Programmist "Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018"

2004. a pikihoone ja eeskoja katuste avarii-restaureerimiseks 4798,34 €

2009. a kellatorni restaureerimis- ja muudeks töödeks 9586 €

2019. a katkiste katusekivide vahetamiseks ja kivide kinnitamiseks 3320 €

* Muinsuskaitseameti arhiivis vastavate tööde aruandeid ei leitud.

Allikas: Kultuurimälestiste register