Esileht
SAAREMAA
KIHELKONNA

KIHELKONNA MIHKLI KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest Kihelkonna kirikus

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Allikad:

 1. Kihelkonna kirik. Siseviimistluste uuringute aruanne ja restaureerimisprojekt; 2003. OÜ Rändmeister. (Vana Tallinn OÜ arhiiv)
 2. Pikihoone, kooriruumi, käärkambri ja lõunapoolse eeskoja katuste ja katuse kandekonstruktsioonide tehnilise seisukorra ülevaatus. 2000. OÜ Frantsiskus. Insener A. Danil, arhitekt T. Parmakson. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5719)
 3. Kooriruumi restaureerimise aruanne. Rändmeister OÜ, 2007. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9623)
 4. Pikihoone ehitustehnilise seisukorra uuring. Rändmeister OÜ, 2008. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-8543)
 5. Pikihoone läänevõlviku restaureerimine 2012-2013. Rändmeister OÜ. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11284)

1937
Otsus lammutada mõisnike koor (ehitatud 1912?). Lammutati ka rõdu II korrus ja trepp.


1938
Otsustati katta seinte allosa puitpaneeliga ja järgneval aastal kirik seest värvida.


1970.a.-d
Suuremad remonttööd:

1972 - Käärkambri katuse parandamine, uue lae ja põranda ehitamine.
1973 - Pikihoone katuse lõunakülje katmine S-kividega. Uute plekk-katete paigaldamine viilumüüritisele ja tugisammastele. Roovide uuendamine ja tornikiivrile tsinkplekk-katuse paigaldamine. 
1974 - Pikihoone katuse põhjakülje katmine S-kividega.
1975 - Tornile uue plekk-katuse paigaldamine.
1976 - Kirikusse gaasikütte paigaldamine.
1977 - Kooriruumi katuse katmine S-kividega.


1980.a.-te algus
Välisviimistlustööd:

 • Torni lääne- ja lõunakülje krohvimine.
 • Pikihoone lõunakülje krohvimine.
 • Altariruumi lõunakülje krohvimine.
 • Pikihoone idaviilu krohvimine.
 • Altariruumi idakülje krohvimine.
 • Pikihoone põhjakülje krohvimine.

1990. aastate II pool
Torni ja põhjaseina krohvimine.


2001-2004
Kiriku katuse remonttööd (Frantsiskus OÜ).

Asendati enamus pikihoone müürilattidest, kammitsatest ja sarikate alumistest otstest. Osaliselt vanad müürilatid säilitati. Ehitati aluskatus ja vahetati kõik katusekivid.

vt. Katuse restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ remonditööd aastatel 2001/02 ja 2004. T.Sepp, T.Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-5828)


2002-2006
Kiriku siseviimistluse uuringud ja kooriruumi konserveerimine-restaureerimine – Rändmeister OÜ .

Alustati töid kiriku niiskusprobleemide lahendamiseks ning loomuliku ventilatsiooni taastamiseks, st. tsemendilisandiga krohvi eemaldamist pikihoone seintelt ning soklilt; samuti eemaldati paneel orelirõdu alt. Restaureerimisprogramm nägi ette ka võlvikandadel asuvate tuulutusavade tühjendamise ning võlvitippudes paiknevate avade avamise, samuti rohevetika tõrje.

2005. a. suvel avati kooriruumis ning võidukaarel viienda viimistluskihi dekoratiivmaalingud (kokku leiti uuringute käigus 6 viimistluskihti, kõik 19.-20. sajandist), kinnitati irduma kippuv krohvikiht ning toneeriti nii dekoor kui monokroomne krohvipind liimvärvidega.

 

2012-2013

Pikihoone läänevõlviku restaureerimine

Restaureerimistööd oreli- ja külgrõdude aluses tsoonis aastatel. Varasemalt välja puhastatud kvaadrimaalingud taastati (osaliselt ka rekonstrueeriti). Rõdudealuses tsoonis piirduti seinte kruntimisega, kuid seinte ülaosa rõdudest kõrgemal ja võlv viimistleti kogu mahus. 

Vt.

 • Kihelkonna kiriku seisundi uuringud. 2002 (Oü Vana Tallinn arhiiv)
 • Kihelkonna kirik. Siseviimistluse uuringute aruanne ja restaureerimisprojekt. Rändmeister OÜ. 2003 (Oü Vana Tallinn arhiiv)
 • Kihelkonna kirikus asuva Kleinerite mälestuskivi uuringu aruanne. Juhataja K. Holland, restauraator E. Mölder. 2006 (Oü Vana Tallinn arhiiv)
 • Kooriruumi restaureerimise aruanne. Rändmeister OÜ, 2007. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-9623)

 

2012-2013

Pikihoone läänevõlviku restaureerimine

Restaureerimistööd oreli- ja külgrõdude aluses tsoonis. Varasemalt välja puhastatud kvaadrimaalingud taastati (osaliselt ka rekonstrueeriti). Rõdudealuses tsoonis piirduti seinte kruntimisega, kuid seinte ülaosa rõdudest kõrgemal ja võlv viimistleti kogu mahus.