Esileht
HARJUMAA
KEILA

KEILA MIIKAELI KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimistöid käsitlevad publikatsioonid

Publikatsioonid
  1. Köögardal, Ado. Keila kihelkonnaloost. Tallinn, 1924
  2. Johansen, Paul. Das Rechnungsbuch der Kegelschen Kirchenvormünder. 1472-1553 = Keila kirikuwöörmündrite arweraamat 1472-1553. Reval : Wassermann, 1926
  3. Tarmisto, Tiina. Keila sakraalkunsti mälestised ja nende kultuurilooline tähtsus (kiriku ja kirikuaia näitel). Tartu Ülikooli diplomitöö. Juhendaja: V. Raam. Tartu, 1978
  4. Sammelselg, Tiina. Arhitektuurilistest mälestistest Keila kirikuaias. - Kunstist Eestis läbi aegade : uurimusi ja artikleid. Tallinn, 1990, lk. 134-138
  5. Siim, Joel. Keila kirik - euroopaliku kultuuri järjepidevuse kandja. - Lääne- Harjumaa haridus- ja kultuuriloo radadel. Koost. Mart Tamberg. Saue: Saue Haridusselts Vitalis, 2004, lk. 18-21
Jooksev info
  • Mõisahärraste pildid Keila kirikusse. - Rahvaleht. 1940, 26. apr., lk. 4
  • Karling, Sten Keila kiriku altar. - Rahvaleht. 1940, 3. mai, lk. 9