Esileht
HARJUMAA
HARJU-JAANI

HARJU-JAANI RISTIJA JOHANNESE KIRIK

Uuringute ja restaureerimistööde aruanded

Harju-Jaani kirik.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, Johan Naha kogu, A-3550, digitaalselt kättesaadav: https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2013/pdf/era5025_002_0012246.pdf)

Sisaldab fotosid vallasmälesistest, käsikirjalisi märkmeid (sh saksakeelseid), ülesjoonistusi/sketše nii hoonest (vaated, plaanid, asendiskeemid) kui kirikuvarast, väljalõikeid ajalehtedest.2004
Kirikutekstiilide inventarinimekiri. Nr. 10. EELK Harju-Jaani Ristija Johannese kirik. Inventeerija: Marju Raabe
(Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv)

E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 10.07.1913-16.12.1939.
(EELK arhiiv)

Harju-Jaani Ristija Johannese kogudus. 29.04.1922-20.01.1938.
(EELK arhiiv)

E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960.
(EELK arhiiv)

E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975.
(EELK arhiiv)

E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.01.1976-28.11.1984.
(EELK arhiiv)

2005

Oreli pass (August Artur Trenkmann, 1909). Toomas Mäeväli.
(Muinsuskaitseameti arhiiv A-6205, digitaalselt kättesaadav)

Katusekonstruktsiooni muinsuskaitse eritingimused. Frantsiskus OÜ, A. Danil, T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv A-6669, digitaalselt kättesaadav)

Sisaldab ehituslugu, seisundi kirjeldust, nõudeid töödele, jooniseid, fotosid.

Katusekonstruktsiooni restaureerimise põhiprojekt. Frantsiskus OÜ, A. Danil, T. Parmakson.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13324)

2020

Muinsuskaitse eritingimused avatäidete restaureerimiseks ja ehitusprojekti koostamiseks. Muinsuskaitseamet, Reelika Niit, 2020.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 21529, digitaalselt kättesaadav.)

Sisaldab lühikest ajaloolist ülevaadet, seisundi kirjeldust, nõudeid töödele, avatäidetega seotud väärtuslike detailide ja tarindite loendit, joonist, fotosid (sh ajaloolisi).

Tegevuskava Harju-Jaani kiriku välis- ja altaritrepi käsipuude paigaldamiseks. Krullum OÜ, Mart Krull.
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 37624, digitaalselt kättesaadav)

Kunstimälestised Harju raj. Harju-Jaani kirikus. Toimik 4-14/4. I köide. Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 3954; 3671; 3929-3953.

Kunstimälestised Harju raj. Harju-Jaani kirikus. Toimik 4-14/4. II köide. Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 3954-3983; 4416-4417; 14822; 14900-14903; 14928-14931; 23032-23034.