Esileht
HARJUMAA
HARJU-JAANI

HARJU-JAANI RISTIJA JOHANNESE KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

1653

Kiriku torn, mis oli ümberkukkumise ohus, on maha kistud ja järgmisel aastal ehitati uus. 1651 parandati kiriku aknaid ja käärkambrit..

1701

Tehti käärkambrile uus lagi ja katus aga korsten jäetud katusest läbi tegemata.

1702 tekitas pikne tornile kahjustusi. Parandustööd jõudsid lõpule 1708.

1715

Kinkis Raasiku härra kirikusse uue tammepuust pihitooli.

1724

Leiti kiriku põranda alt väike kirikukell, mis sinna ilmselt sõja eest varjule oli pandud. Suuremad kellad viidi sõja ajaks linna.

1791

22. juulil võeti kirikukellad maha, sest olid "kauaaegse pruukimise järele ära kulunud ja kõlbmatad". Järgmisel päeval pandi ülesse uus. See olevat 1790. a valatud ühe teise kiriku jaoks aga ei viidud sinna ära. Vanadest kelladest valati teine kell, mis pandi üles 09.10.1971.

1809

Parandati kiriku katust, mis "juba nii vilets oli, et käärkambri lagi sisse sadanud vihma ja lume läbi ära mädanenud oli ja kiriku võlv selle all kannatas".

1816

11. aprillil võeti maha 1791. a pandud kirikukellad ja viidi ümbervalamisele. Valmis said juunis.

1819

Parandati kirikut põhjalikult, ajendiks võlvi tekkinud pragu. "Üks väljast poolt parandatud sein sai nii kõrgelt ja laialt, kui kiriku torn, jalapaksuse kaitsemüüriga kindlustatud, uued uste ja akende piidad seinte sisse kinni müüritud, kirik seest ja väljast valgendatud, käärkamber korda seatud, koda uuesti ehitatud ja katus uuesti laotud. Ehituse ajal kukkus kantsli katus sisse ja tekitas kantslile mitmes kohas vigastusi.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 10.07.1913-16.12.1939. Väikeseformaadiline raamat: Mineviku mälestused Harju-Jaani kihelkonnast. Arnold Küssner, Harju-Jaani koguduse õpetaja, 1913. EELK arhiiv.

1864

Lammutati vana kirik (samale kohale ehitati 1872 leerituba). Uude kirikusse ehitati kantsel, mis enne altari kohal müüri küljes oli, oma praegusesse kohta. "Et kiriku lagi ilma tugedeta ja ainult välimiste müüride peal kandis, hakkas ta vajuma ja kardeti sissekukkumist".

1872

Pandi laele 12 posti tugedeks alla, mis jaotavad kiriku kolmeks. Krahv Sievers kinkis uue altaripildi (ristilöödu Õnnistegija, Peterburist prof. Mölleri töö).

1876

Tehti torni katus uuesti, "Enne oli iga torni nurga peal veel üks väikene torn, nagu Tallinna Oleviste kirikulgi on".

1874-1875

Talvel läks kirikukell katki. Järgmisel aastal valati see Tallinnas meister Jürgensi juures ümber ja pandi novembrikuus üles.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 10.07.1913-16.12.1939. Väikeseformaadiline raamat: Mineviku mälestused Harju-Jaani kihelkonnast. Arnold Küssner, Harju-Jaani koguduse õpetaja, 1913. EELK arhiiv.

 

1876

Kirik sai altarimaali: Peterburi prof. Molleri töö. 1960. aastatel restaureeritud.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975. Viimaseaegsetest remontidest. 24.03.1969. EELK arhiiv.

 

1906

Oreli ehitus. 1969. aastaks varustatud elektrilise tuuleventilaatoriga.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975. Viimaseaegsetest remontidest. 24.03.1969. EELK arhiiv.

1934

Kirik on aastal 1863 kivist ehitatud, sindli katus. Tornis on kaks suurt ja üks väike kirikukell. Orel on 18 registriga, ehitatud 1909.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 10.07.1913-16.12.1939. Inventari nimekiri. 02.11.1934. EELK arhiiv.

1937

Valgendati kirik, parandati orel ja asendati puuduvad viled.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 10.07.1913-16.12.1939. Kassa aruanne 1937. EELK arhiiv.

1938

Kiriku pinke tuleb lühendada ja värvida, altari katus ja aed uuendada ning altarile laudpõrand paigaldada.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 10.07.1913-16.12.1939. Protokoll 1. 19.01.1938. EELK arhiiv.

1939

Koguduse hooned: kirik, õpetajamaja ühes leerisaaliga, köstri elamu ja kõik teised majandamishooned on heas ja rahuldavas seisukorras.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 10.07.1913-16.12.1939. Ida-Harju praosti otsus Harju-Jaani koguduse visitatsiooni kohta. 19. ja 20.09.1936. EELK arhiiv.

 

Kivi kirik 600 istekohaga ja mahuga 2000 inimese jaoks. Kirik on korras, piksevardad olemas. Katus vajab parandamist.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 10.07.1913-16.12.1939. Visitatsiooni protokoll 1936. a septembri 19. ja 20. päeval. EELK arhiiv.

 

Kiriku torni kõrval olevad katused vajavad plekiga katmist.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 10.07.1913-16.12.1939. Protokoll 1937 eelarvega. EELK arhiiv.

1940

Tuleb katta kiriku katuse lõunapoolne osa. Valmistatakse ette elektrifitseerimist (sh oreli).

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Akt. Koguduse nõukogu 01.02.1939 koosoleku protokolli ärakiri ühes 1938. a kassa aruandega. EELK arhiiv.

1942

Torn vajab remonti.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Akt. Koguduse nõukogu koosoleku protokolli ärakiri 25.06.1942 . EELK arhiiv.

 

Aknaid tuleb uuendada.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Akt. Koguduse nõukogu koosoleku protokolli ärakiri 14.11.1942 . EELK arhiiv.

1946

Purunenud aknad on uutega asendatud.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Akt. Koguduse nõukogu 10.11.1946 otsused. EELK arhiiv.

 

Aknad said 1941. a pommitamise käigus kannatada ning vanadele raamidele lisati uued klaasitud raamid.

Vt Muinsuskaitse eritingimused avatäidete restaureerimiseks ja ehitusprojekti koostamiseks. Muinsuskaitseamet, Reelika Niit, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 21529, digitaalselt kättesaadav.

1947

Kiriku katus vajab hädasti uuendamist.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Akt. Koguduse nõukogu 09.02.1947 otsused, nende hulgas 1946. a aruanne ja 1947. a eelarve. EELK arhiiv.

1949

Kiriklale tehi 90 m2 uut katust, parandati orelit ja elektriseadmeid (pikselöögi tõttu)

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Kiri konsistooriumile. 21.01.1954. EELK arhiiv.

 

Idapoolseid aknaid parandati uuesti pärast pikselöögi kahjustusi.

Vt Muinsuskaitse eritingimused avatäidete restaureerimiseks ja ehitusprojekti koostamiseks. Muinsuskaitseamet, Reelika Niit, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 21529, digitaalselt kättesaadav.

1950-1951

Parandati aknaid, katust ja müüri.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Kiri konsistooriumile. 21.01.1954. EELK arhiiv.

1952-1953

Parandati elektriseadmeid ja aknaid, sh käärkambris, remonditi käärkambrit, sh korstent. Remonditi katust, väikeseid aknaid ja osteti uue katuse jaoks 70000 pilbast.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Kiri konsistooriumile. 21.01.1954. EELK arhiiv.

1953

Käärkamber vajab remonti.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. A. Protokoll nr 3/13. 11.01.1953. EELK arhiiv.

 

Kiriku pilbastest katuse põhjapoolne osa ja altariruumi kohalt on katkine ja laseb vihma läbi. Mõned väiksemad aknad on katki. Portaalilt on krohv osaliselt pudenenud. Lõunapoolses välisseinas on näha sõjapurustuste jälgi. Orel on täiesti korrast ära, seda ei ole kaks aastat tarvitatud.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Akt. 16.10.1953. EELK arhiiv.

 

Annetatud summasid on kasutatud parandamaks pikse läbi tekkinud purustusi, korduvalt parandatud aknaid ja lapitud katust, remonditud käärkamber (pandud uued aknad, parandatud ahi), parandatud orelit.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Kiri konsistooriumile. 12.12.1953. EELK arhiiv.

1954

Osteti 80000 katusepilbast.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Protokoll nr 16/6. 07.03.1954. EELK arhiiv.

 

Kirikule ja käärkambrile tehti 452 m2 uut katust, parandati müüris auk ja välisseintes krohvi. Remponditi aknaid ning nii kiriku kui käärkambri uksed.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Remondi aruanne. 03.08.1954. EELK arhiiv.

1956

Käärkambri kortsen vajab ümbertegemist ja parandamist, vaja on paigaldada talveaknad ning valgendada seinad ja lagi.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Protokoll nr 24/4. 19.02.1956. EELK arhiiv.

1957

Remonditi orel.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975. Seletuskiri. 17.03.1961. EELK arhiiv.

1958

Käärkambri ahi ja kortsen on katki.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. X/15. 01.01.0139-09.05.1960. Protokoll nr 31/21. 16.02.1958. EELK arhiiv.

1960

Otsustatakse lammutada käärkambrist ahi ja ehitada suurem, korsten remontida, tõsta põrandat, lasta valmistada talveraamid.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975. Protokoll 42/32. 26.12.1960. EELK arhiiv.

1961

Korrastamist vajavad kiriku trepid ning vaja on teha krohviparandusi välisseintel.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975. Protokoll nr 44/34. 12.03.1961. EELK arhiiv.

 

Käärkambrile tehti uued aknad.

Vt Muinsuskaitse eritingimused avatäidete restaureerimiseks ja ehitusprojekti koostamiseks. Muinsuskaitseamet, Reelika Niit, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 21529, digitaalselt kättesaadav.

1963

Remont viidi kiriku 100. aastapäevaks lõpule: värviti kirikupingid, kooripealne ja oreli välimus, altariruum, trepid eeskodadega, uksi ja aknaid jne. Käärkambris tehti parandusi, lupjamist ja värviti. Restaureeriti altarimaal.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975. Protokoll nr 3/1963 (79). 22.12.1963. EELK arhiiv.

1962

Kiriku välisremont. Sisremondis on lagi, uksed, aknad ja sambad värvitud õlivärvidega, seinad valgendatud ja kirjad senitel kullatud. Tuleval aastal plaanitakse lõpetada.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975. Protokoll nr 52/3. 14.11.1962. EELK arhiiv.

 

Täielik välisremont: torni ja katuse parandus, varisenud krohvi uuendamone kogu hoone ulatuses, valgendamine, akende ja uste värvimine, käärkambri akende kahekordistamine, treppide ja aknapealsete tsementeerimine. Siseremont: puulae värvimine ja parandamine, seinte parandamine ja valgendamine, kirjade kuldamine, akende värvimine ja laasimine, 12 samba värvimine, kirikukoja valgendamine jm pisemad tööd.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975. Protokoll nr 56/1. 02.02.1963. EELK arhiiv.

1966

Kiriku lõunapoolne katus on katki.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975. Protokoll nr 72/1. 13.03.1966. EELK arhiiv.

1968

Katuse lõunakülje katmine eterniidiga. Ka põhjakülg u 400 m2 vajab remonti. Kirikus puudub küte, kaalutakse gaasikütte paigaldamist.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975. Protokoll nr 85/1. 19.01.1969. EELK arhiiv.

1970

Torni katus vajab uuendamist. Tsingitud plekkkatus suuremalt osalt purustati viimase sõja ajal. Pärast sõda purustatud osa parandati ja torn aketi pilbaskatusega.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975. Protokoll nr 92/2. 22.02.1970. EELK arhiiv.

1971

Torni katuse remont: katmine plekiga, värvimine.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975. Protokoll nr 97/3. 18.04.1971. EELK arhiiv.

1974

Kirikusse paigaldatakse gaasiküte.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.02.1961-17.12.1975. Protokoll nr 108/2. 03.03.1974. EELK arhiiv.

1983

Alustati kapitaalremondiga: värviti tornikiiver ja valgendati torn ning kiriku esikülg. Siseremondi osas värviti koori põrand ja trepp. Kapitaalremont on kavas viia läbi etappidena viie aasta jooksul, so kiriku 125. aastapäevaks.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.01.1976-28.11.1984. Protokoll nr 161/4. 18.12.1983. EELK arhiiv.

1984

Plaanitakse elektrisüsteemi uuendamist ja välisremonti.

Vt E.E.L.K. Harju-Jaani kogudus. 08.01.1976-28.11.1984. Protokoll nr 164/3. 30.09.1984. EELK arhiiv.

1985

Lõunapoolse lääne-eeskoja (raamikamber) akendele paigaldati koguduse õpetaja Harri Reinu kavandite järgi valmistatud kaks vitraaži (kunstimälestised regnr 3966, 3967).

Vt Muinsuskaitse eritingimused avatäidete restaureerimiseks ja ehitusprojekti koostamiseks. Muinsuskaitseamet, Reelika Niit, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 21529, digitaalselt kättesaadav.

1988

Kooriruumi neljale aknale paigaldati samuti Harri Reinu kavandatud vitraažid (kunstimälestised reg-nr 3959, 3960, 3961, 3962). Ilmselt samast ajast pärinevad ka pikihoone külgmiste uste kohal olevad ülemise kaarosa vitraažaknad ja käärkambri vitraažaken.

Kiriku peauks ja külgmised uksed on algsed. Käärkambri väisuks pärineb nõukogude ajast. Torniluugid on algsed

Vt Muinsuskaitse eritingimused avatäidete restaureerimiseks ja ehitusprojekti koostamiseks. Muinsuskaitseamet, Reelika Niit, 2020. Muinsuskaitseameti arhiiv, registreerimise nr 21529, digitaalselt kättesaadav.

2005

Pikihoone räästatsoonis ning katuse ja torni ühenduskohas on läbijooksud, esineb puiduseent, puitelemendid on sulundmüüritises, samalaadseid kahjustusi esineb ka koori ja käärkambri katusekonstruktsioonis.

Vt Katusekonstruktsiooni muinsuskaitse eritingimused. Frantsiskus OÜ, A. Danil, T. Parmakson, 2005. Muinsuskaitseameti arhiiv A-6669, digitaalselt kättesaadav.

Toetused

Programmist "Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018" on eraldatud järgmised toetused:

2006. a katuse ja lae restaureerimiseks (I etapp) 12 780,73 €

2008. a pikihoone lõunapoolse lae ja katuse restaureerimiseks 83 085,14 €

2009. a pikihoone lõunakülje lae ja katuse restaureerimiseks 25 549,70 € ja põhjakülje samasuguste tööde I etapiks 85 656,56 €

2010. a katuse ja lae restaureerimiseks 60 701,11 €

2012. a käärkambri katuse restaureerimiseks 4900 €

Allikas: Kultuurimälestiste register

* Muinsuskaitseameti arhiivis on olemas muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt katusekonstruktsiooni restaureerimiseks, kuid vastavate tööde aruandeid ei leitud.