Esileht
VÕRUMAA
VÕRU

VÕRU KATARIINA KIRIK

1825

Sel aastal tehti kirikus jooksvaid remonditöid (tööde olemus teadmata).

Allikad:

 1. Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne, 2015. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13046.

1834

Tehti taas jooksvaid remonditöid (nende olemus teadmata).

Allikad:

 1. Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne, 2015. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. (Muinsuskaitseameti arhiiv), A-13046.

1839

Tehti jooksvaid remonditöid. Lisaks asendati ajutine kiriku torn uuema ja kõrgema torniga.

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.

1840-1842

Ajavahemikus 1840-1842 tehti peamiselt tööd katusega - tihendati ja remonditi pikihoone kivikatust:

 • remonditi katkist katust,
 • üritati muuta katust veekindlaks, määrides altpoolt hüdrofoobse vahendiga (tõenäoliselt tõrvaga) katusekive. Seda protsessi tehti nii 1840. kui ka 1841. aastal. Mõlemal korral see tegevus ebaõnnestus.

Lisaks kaeti hoonet ilmestavad karniisid raudplekiga. 

 • 1841. aastal kaeti lagunenud astmelised telliskarniisid kiriku pikikülgedel plekiga.

Ühe tööna eemdaldati tõenäoliselt ka katuselt pikikülgede otste juurest ümarakendega ehisviilud ja pööningut valgustanud aknaga vintskap.

1842. aastal saadi raha uute katusekivide jaoks (eeldatavasti said need ka paigaldatud).

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 2. EELK Võru Katariina kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt, 2013. RÄNDMEISTER OÜ. Koostanud: J. Kilumets ja A. Pihl. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-16488.
 3. Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne, 2015. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13046.

1870

Tehti jooksvat remonti (tööde sisu teadmata).

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.

1879

Tehti jooksvat remonti, mida viis läbi K. Brinne, keda keda aitasid C.S ja C.K (nimed täpsustamata).

Lisaks toimusid 1879. aastal suuremad tööd torniga:

 • Torn ehitati ümber selliseks, millisena teda tunneme tänapäev.
 • Torn sai ka hinnalise nelja numbrilauaga ajanäitaja.

Allikad:

 1. Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne, 2015. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13046.
 2. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.

1879-1884

Sel aja vahemikul ehitati ümber katus.

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.

1884

1884. aastal, katuse remondi lõppedes, eemaldati väljaehitised katuselt. 

Lisaks paigaldati räästale vihmaveesüsteem.

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.

1900

Tehti meister Talo poolt jooksvat remonti katusega:

 • proteesiti katuse puitkonstruktsioone. 

Võimalik, et sel perioodil asendati ka algne peaportaali uks uuega. Tegemist võis olla laiema nähtusega, kuna uued tuletõrjenõuded nõudsid väljapoole avanevat ust (kiriku algne uks avanes sissepoole).

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 2. VÕRU KATARIINA KIRIKU (ehitismälestis nr 14139) fassaadide restaureerimistööde I etapi muinsuskaitselise järelevalve ARUANNE, 2017. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti digiarhiiv.

1911

Tehti remonti, mida viis läbi J. Albert ja P. Mitt. Võimalik, et tegemist oli siseremondiga (allikas ei täpsusta), mille käigus:

 • parandati põrand,
 • ehitati kaks ahju,
 • värviti kirik seest.

Allikad:

 1. Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne, 2015. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13046.
 2. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.

1923

Sel aastal paigaldati kirikusse elektrivalgustusseadmed ehk kirik elektrifitseeriti.

Allikad:

 1. Kirjavahetus Võru Katariina kogudusega, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1924 

Tehti väiksemaid remonditöid (tööde sisu teadmata).

Allikad:

 1. Kirjavahetus Võru Katariina kogudusega, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1925

Tehti suuremat sorti remonti. Tööd viisid läbi maaler A. Helstein, kelle abilised olid O. Rudsit, E. Warik, W. Narruson, A. Pille, K. Raag ja K. Waltd. Teostatud tööd: 

 • tehti krohviparandusi soklil, välisseintel ja karniisidel. 
 • kaeti tornikiivri ava luugiga
 • tehti rohkelt värvimistöid (kiriku- ja torniseinad kaeti 2-kordse lumivalge lubivärviga; tornikiiver, -luugid, karniisi- ja aknaplekk kaeti pruuni õlivärviga; rist ja muna kaeti hõbevärviga; uuendati ka tunnikella numbrilaua ja seierite värvi).

Lisaks seati üles elektrimootor oreli juurde (viitab oreli elektrifitseerimisele).

Allikad:

 1. Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne, 2015. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13046.
 2. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 3. Kirjavahetus Võru Katariina kogudusega, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1926

Sel aastal parandati elektrisisseseadet. Lisaks toimus kiriku hoone uuendamine väljaspoolt (tööde olemus täpsustamata).

Allikad:

 1. Kirjavahetus Võru Katariina kogudusega, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1927

Kirikusse ehitati loomulik ventilatsioon – puidust tuulutuskorstnad.

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.

1930

Tehti katuse kandekonstruktsioonide remont - proteesiti laetalade otsi pikihoone põhjaküljel.

Allikad:

 1. Võru Karariina kirik. Ehituskonstruktsioonide tehnilise seisukorra ülevaatus, 1998. Frantsiskus o/ü. Koostasid: A. Danil ja T. Parmakson. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-4059.

1931

1931. aastal sai Võru Katariina kirik endale uued kirikukellad (pühitseti aastal 1931).

Allikad:

 1. Kirjavahetus Võru Katariina kogudusega, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1932

1932. aastal asendati ahjud keskküttega. Sellega seoses viidi aknast välja plekist suitsutorud.

Allikad:

 1. EELK Võru Katariina kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt, 2013. RÄNDMEISTER OÜ. Koostanud: J. Kilumets ja A. Pihl. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-16488.
 2. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.

1934

Ehitati kiriku kirde ossa kaks venilatsioonikorstent, kagu- ja loodeküljelt eemaldati korstnapead.

Allikad:

 1. Võru Kartariina kiriku fassaadide restaureerimise välisviimistluse põhiprojekt. Köide III, 2005. OÜ H. Uuetalu. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-14982.

1936-1937

Värviti kiriku esikülg ja tornialune.

Allikad:

 1. Kirjavahetus Võru Katariina kogudusega, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1938

Tehti taas suuremat remonti. Tööd viis läbi maaler A. Helstein, keda aitasid A. Pugast, R. Lokk, P. Tiral, E. Sibal, E. Pelju, K. Ülenurm, R. Rätsepp ja A. Attas, A. Kuslep. Tehtiud tööde hulka kuulusid:

 • värvimistöid (värviti kirku torn)
 • vahetati välja karniisiplekid.

Lisaks tehti ka muid jooksvaid remonditöid.

Allikad:

 1. Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne, 2015. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13046.
 2. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 3. E.E.L.K. Võru kogudus, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1939-1940

Kiriku juures parandati lõõts (võimalik, et seotud oreli, ventilatsiooni või küttesüsteemiga). Lisaks seati sisse ventilaator. 

Toodud ajavahemikul tehti ka muid remondi- ja ehitustöid.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.


1942-1943

Kiriku juures tehti jookvat remonti.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1945

A. Helekivi tegi töid kiriku akendega:

 • parandati ja vahetati kiriku aknad. 

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 2. E.E.L.K. Võru kogudus, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1946

Toimusid suuremad remondid:

 • A. Seene tegi remonditöid katusega. 
 • A Semme, V. Erlemann ja J. Timner remontisid tornikiivri puitkandurid ja plekk-katet.
 • parandati piksekaitsme trossipuu plekkosa.

Allikad:

 1. Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne, 2015. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13046.
 2. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 3. E.E.L.K. Võru kogudus, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1947

R. Laugamets, L. Savi ja O. Talumees palgati parandama tornil ja kirikul sõjast tulenud kahjustusi. Tehtud tööd olid:

 • remonditi torni karniisplekid,
 • asendati kaduma läinud katusematerjal,
 • tehti torni ja välisseinte krohviparandused koos parandatud kohtade valgendamisega. 
 • parandati torni kivi-plekkosa, katuse-alune garniis, seintel ja lael olevad augud (lubjati ka üle).

Lisaks tehti ka väiksemaid katuse parandusi.

Allikad:

 1. Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne, 2015. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13046.
 2. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 3. E.E.L.K. Võru kogudus, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1948-1949

Toimusid jooksvad remondid, mille käigus värviti kirik väljast uuesti üle.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.
 2. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.

1950

1950. aastal mõõdistati kiriku krunt uuesti üle. Samal aasta toimusid mitmed renoveerimised:

 • tehti uus ahi ja sellega ka uus korsten,
 • remonditi käärkambri ahjud,
 • Katariina tänava poolne välisseina kivist räästakarniis asendati laudkarniisiga, kuna eelmine kukkus alla,
 • torn ja osaliselt ka siseruumid värviti õlivärviga.

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 2. E.E.L.K. Võru kogudus, 1939-1951. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1951-1952

Toodud ajavahemikus teostati jooksvaid remonte.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1951-1957. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1953

Toimusid tööd taas katuse ja torniga. Seekord olid töid läbi viima palgatud Gustav Vill(a) ja Rudolf Nagel:

 • pandi uued toed sarikate otstele (seal kus karniis varises),
 • remonditi torni ja esiportaali allavarisenud karniisiosad.

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. (Muinsuskaitseameti arhiiv)
 2. E.E.L.K. Võru kogudus, 1951-1957. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1954

Toimusid suuremad remonditööd:

 • tehti ümber käärkambri ahi,
 • parandati ja värviti altariruum,
 • remonditi kirikuruumi (seinad, laed jms) ning laubjati kiriku tagumine ots,
 • värvimisi tehti nii kriidi- kui ka õlivärviga (paneelid, altari põrand, käärkambri põrand ja altariesine kirikuruumi põrand, koorid, ääred),
 • värvimistöid teostati kiriku eeskodades, kiriku lael ja seintel, altariruumis, käärkambrites.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1951-1957. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1955

Viidi kiriku küljetuled üle elektrivoolule. Lisaks teostati jooksvaid remondi töid.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1951-1957. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1956

Tehti jooksvat remonti, mille käigus:

 • alustati sõja ajal hävinud pikiseinte karniiside taastamist,
 • tehti ümber käärkambri ahi.

Allikad:

 1. EELK Võru Katariina kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt, 2013. RÄNDMEISTER OÜ. Koostanud: J. Kilumets ja A. Pihl. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-16488.
 2. E.E.L.K. Võru kogudus, 1951-1957. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1957-1958

Tehti jooksvat remonti, mida viisid läbi R. Kuslapuu ja R. Laugamets (tööde käigus avasti ka hulgaliselt uusi kahjustusi):

 • uuendati tornikiivri plekk-kate ja muna.
 • alustati kiriku torni ja kirdefassaadi kapitaalremondiga
 • remonditi katusekandmikku, vahetati aluskatus ja S-kivikate.
 • värviti tornikiivri plekk 2-kordsekt (eelneva parandamisega),
 • tehti töid karniisiplekkidega (parandamine, asendamine, värvimine),
 • värviti torniseinad ja esifassaad õlivärviga,
 • tehti ja värvi uus risti muna. Hilisem ülevaatus tõdes, et tööd olid halvasti teostatud.
 • toimus katuse kapitaalremont. Tehti laudisetöid (vana ülekattelaudis remonditi).
 • parandti korstnapitsid ja esifassaadi müür,
 • kivikarniisi viimased osad asendati laudkarniisiga.

1958. aastal jätkusid remondi tööd:

 • remonditikatust, parandustööd ja lupjamine külgfassaadi karniisidel. 
 • võeti maha veerennid koos haakide ja torudega,
 • remonditi korstnaotsad ning need krohviti,
 • esifassaadi müüri parandus koos valgendamisega,
 • katuse roovituse alune puhastus,
 • roovituse rihtimine ja uuestinaelutamine,
 • tagafassaadi tuulelaudade tegemine ning ülespanek,
 • korstnaümbruse veekindlaks tegemine koos pleki värvimisega,
 • harja kinnitegemine,
 • veepleki panemine,
 • korstna otste tegemine.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1951-1957. EELK Konsistooriumi arhiiv.
 2. Võru Kartariina kiriku fassaadide restaureerimise välisviimistluse põhiprojekt. Köide III, 2005. OÜ H. Uuetalu. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-14982.
 3. EELK Võru Katariina kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt, 2013. RÄNDMEISTER OÜ. Koostanud: J. Kilumets ja A. Pihl. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-16488.
 4. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 5. E.E.L.K. Võru kogudus, 1958-1968. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1959

1959. aastal lõpetati sõja ajal hävinud pikiseinte karniiside taastamine. Lisaks tehti ka Arnold Soola ja Eduard Munski poolt suuremat remonti, mille käigus:

 • puitkarniis kaeti diagonaalsete krohvipirdudega ja raabitsvõrguga, et teha krohviparandusi (puitgarniisi krohvimine 75 m2 ulatuses koos tsemendi-lubisegu krohvimisega),
 • tehti tagafassaadi krohviparandused (vana krohv taoti maha),
 • tehti esifassaadil karniisi krohviparandused (1m2 ulatuses),
 • sokkel kaeti pritskrohviga (vana krohv eemaldati),
 • teostati ka välisvärvimised (2-kordselt kahes toonis lubjavärviga), mida viis läbi K. Siilivask,
 • välisseintel tehti krohviparandused, eemldati vana värv, täideti praod ja värviti 2-kordselt kahes toonis lubivärviga,
 • valgendat tuulelaudu;
 • parandati esifassaadi õlivärvitöid,
 • peauks värviti kahes, tagauks ühes toonis õlivärviga ja akna raamid värviti õlivärviga,
 • tehti kelba krohvimistööd - põhjapoolse viilu krohvi parandused,
 • korrastati kiriku ventilatsioonitorud ja paigaldati nende ümber vihmavee eemale juhtimiseks plekid,
 • seati üles vihmaveerennid,
 • korrastati keskkütte ahi.

Allikad:

 1. EELK Võru Katariina kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt, 2013. RÄNDMEISTER OÜ. Koostanud: J. Kilumets ja A. Pihl. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-16488.
 2. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 3. E.E.L.K. Võru kogudus, 1958-1968. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1960 

Teostati ahju remonditööd.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1958-1968. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1961

1961. aastal vahetati välja kiriku pööningu elektrijuhtmestik, et viia need vastavusse tuletõrjenõuetega.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1958-1968. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1962

Toimus oreli remont ja ka ventilatsioonitorude remont.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1958-1968. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1963

Tehti jooksvaid remonditöid, kus ühe tööna laoti uued suitsulõõrid.

Lisaks toimus kirikuhoone ümberhindamine.

Allikad:

 1. EELK Võru Katariina kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt, 2013. RÄNDMEISTER OÜ. Koostanud: J. Kilumets ja A. Pihl. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-16488.
 2. E.E.L.K. Võru kogudus, 1958-1968. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1964

Teostati jooksvaid remonte.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1958-1968. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1965

1965. aastal võeti Võru Katariina kirik riikliku kaitse alla.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1958-1968. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1966

Toimusid taas remonditööd torniga, mida viisid läbi L. Kuslapuu ja F. Talik. Nende tööde käigus:

 • eemaldati fassaadilt õlivärv, mis eemaldus osaliselt koos krohviga,
 • hoone värviti lubjavärviga,
 • parandati tornikiiver ja värviti õlivärviga (täpsemalt perkloorvinüülvärviga),
 • rist ja muna kaeti alumiiniumvärviga,
 • värviti torni kiviosa,
 • tehti pleki- ja krohvitöid,
 • parandati piksekaitsme,
 • tehti karniisi parandused.

Muinsuskaitse Inspektsioon andis nõusoleku teha töid omade vahenditega. 

Allikad:

 1. Võru Karariina kirik – kirjavahetus, 1965-1971. Muinsuskaitseameti arhiiv.
 2. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 3. E.E.L.K. Võru kogudus, 1958-1968. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1967

Teostati suurem remont, kus Rafael Kardsepp tegi krohviparandusi ja Arnold Ilja lupjas (kiriku lõunaküljel). Kiriku lupjamistööd olid tehtud ebakvaliteetselt ning meistrid pidid värvi maha tõmbama ja uuesti värvima (tööd jäid tegemata).

Lisaks tegi A. Sazonov plekitöid.

1967. aastal jätkub torni remont.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1958-1968. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1968

Lõpetati L. Kuslapuu ja F. Talik poolt tehtav torni välisremont ja värvimine. Lisaks 1966. aastal mainitud töödele:

 • tehti krohviparandused torniseintel ja värviti seinad kahes toonis PHV värviga,
 • tornikiiver kaeti kaks korda õlivärviga
 • asendati karniisiplekid uutega.

Tuletõrje Inspektsiooni ettekirjutustest lähtuvalt tehti otsused:

 • asendada elektrijuhtmed tornis ja pööningul niiskuskindlate juhtmete vastu
 • lasta torni jaoks teha klaasistatud luugid.

Lisaks tehti ka interjööri remont (tööde sisu teadmata). 

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 2. E.E.L.K. Võru kogudus, 1958-1968. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1970

1970. aastal sõlmiti „Arhitektuurimälestise kasutamise kaitse-rendileping”. Lisaks tehti ka väiksemaid remonditöid: 

 • asendati katkised katusekivid,
 • klaasiti kiriku aknad,
 • tehti ümber ahi.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1969-1973. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1971

Sel aastal tehti hädapäraseid remonditöid, mille käigus:

 • seati korda ventilatsiooniluugi (O. Jakobi),
 • seati korda piksekaitsme juhe ja parandati kiriku katus (F. Terna),
 • paigaldada puuduvad akna veeplekid (O. Jakobi),
 • parandati ja seati korda veetorud (F. Terna),
 • värviti altari ja käärkambri põrand (F. Terna),
 • seati sisse gaasikütteseade, sellega seoses ehitati kalorifeerahju korsten.

Lisaks viidi läbi elektrijuhtmete isolatsioonitakistuse mõõtmine Tuletõrjeühingu poolt.

Allikad:

 1. Võru Karariina kirik – kirjavahetus, 1965-1971. Muinsuskaitseameti arhiiv.

1972

Teostas katuse- ja välisremonditöid Evald Edasi, mille käigus:

 • remonditi katusekate (koos harja kinnitegemisega),
 • kaeti käärkambri korstnapitsid võrguga (neile ehitati plekk-kate),
 • lammutati palvesaali ahju korsten (ava suleti),
 • värviti tuulelipp ja selle alus kahes toonis,
 • täideti segamördiga torni ümbruse avad/pleki-alused/katusekivide vahed,
 • parandati piksekaitse,
 • puhastati veerennid.

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 2. E.E.L.K. Võru kogudus, 1969-1973. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1973

Toimus siseremont, mille käigus värviti:

 • kiriku lagi, seinad, põrand,
 • rõdude ääred, põrandad,
 • orelifassaad,
 • käärkambrite ja eeskodade laed ja seinad, põrandad,
 • altaripõrand.

Nendele töödele eelnevalt tehti ka vajalikud krohviparandused.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1969-1973. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1974

1974. aastal alustati betoonist hoiuruumi ehitamist ühe käärkambri asemele.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1974-1978. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1975 

Lõpetati betoonist hoiuruumi ehitamine, mille eesmärk oli hoiustada kirikule kuuluvaid kunstimälestisi.

Lisaks tehti ka väiksemaid remondi- ja ehitustöid, mille käigus tehti uued välistrepiastmed. Lisaks tehti väiksemaid värvimistöid.

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1974-1978. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1976-1977

Toodud ajavahemikus tehti jooksvaid remonte (tööde olemus teadmata).

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1974-1978. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1978

1978. aastal seati käärkambrisse sisse gaasiküte 

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1974-1978. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1979

Tehti oreli remonti (tööde olemus teadmata). 

Allikad:

 1. E.E.L.K. Võru kogudus, 1974-1978. EELK Konsistooriumi arhiiv.

1983

Tehti remonti kiriku torniga. Tööd hõlmasid:

 • tornikiivri värvimist pruuni õlivärviga, 
 • torni värvimist ookerkollase fassaadivärviga.

Allikad:

 1. Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne, 2015. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13046.
 2. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.

1993

Tehti kiriku eksterjööri kui ka interjööri värvimistöid. Välisseinad värviti vaid I korruse ulatuses, torni ei värvitud.

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik, 1788-1793. Ehitismälestis reg nr 14139. Võru linn, Jüri tn 9, Võru muinsuskaitseala reg nr 27008. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Välisviimistluse uurimistööde kava, 2016. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13048.
 2. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.

1998

1998. aastal teostas Frantsiskus o/ü Võru Katariina kiriku ehituskonstruktsioonide tehnilise seisukorra ülevaatuse. Selle käigus täheldati järgmisi probleeme:

 • Kirikut ümbritsev haljastus vajab hoolt. Kirikut ümbritsevad suured puud, mis mõjutavad vihmaveesüsteeme.
 • Vihmavee äravool on takistatud, millega on kaasnenud ümbritseva seina külmakahjustused.
 • Äravoolu takistatusest tingituna on kahjustunud ka vihmaveetorude juures olev munakivi sillutus.
 • Vihmaveetorud on kohati poolikud (lõppevad 50 cm maapinnast kõrgemal), kust vesi läheb soklile.
 • Interjööris on märgata lubjavärvi irdumist.
 • Katuse läbijookse esineb üheskohas. Sellest tingituna on kahjustunud kaaslaudis, räästatõstja ja sarikas.
 • Tuvastati seenkahjustuse (põhjustajaks on keldriseen – cellar fungus).
 • 50% katusekividest on kahjustunud.
 • Läbijookse on vähendamas tõrvapapiga kaetud soontega katuselauad.
 • Kattekonstruktsiooni läbijooksud on katuseluukide kohal.
 • Torni puitkonstruktsiooni alumistes osades (risttalastik koos abitaladega, püstlaudis, kandesõrestik) on tuvastatud seenkahjustused.
 • Kellatorni ülemises osas tuvastatud putuk-kahjustused (toonesepad).
 • Torni puitkonstruktsioonid loetud avariiohtlikeks.

Allikad:

 1. Võru Karariina kirik. Ehituskonstruktsioonide tehnilise seisukorra ülevaatus, 1998. Frantsiskus o/ü. Koostasid: A. Danil ja T. Parmakson. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-4059.

2000-2005

Viidi läbi kiriku tornikiivri remont Frantsiskus o/ü poolt, mille käigus:

 • tehti lõiguti tornile uus alusraam ja asendati sarikate otsad,
 • alumisel risttalastikul plommiti talade otsad ja asendati mõned mädanenud abitalad,
 • kattelaudis asendati tornikiivri alumises osas (eelkõige räästatõstjate tsoonis - kokku asendati 1/5 katuse laudisest),
 • tornikiiver kaeti täiesti uue vaskplekiga,
 • puhastati rist ja muna vanast värvist (krunditi tinamenninguga ja õlivärviga),
 • paigaldati läänenurka õhkkütteahi.

Allikad:

 1. Võru Karariina kirik. Restaureerimistööde aruanne, 2001. Frantsiskus o/ü. Koostasid: T. Sepp ja T. Parmakson. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-4943.
 2. Võru Kartariina kiriku fassaadide restaureerimise välisviimistluse põhiprojekt. Köide III, 2005. OÜ H. Uuetalu. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-14982.
 3. Võru Katariina kirik, 1788-1793. Ehitismälestis reg nr 14139. Võru linn, Jüri tn 9, Võru muinsuskaitseala reg nr 27008. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Välisviimistluse uurimistööde kava, 2016. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13048.

2001

2001. aastal viis PB Sille OÜ läbi torni müüriosa tehnilise seisukorra ülevaatuse. Selle käigus selgus, et pärast tornikiivri kapitaalremonti olid päevavalgele tulnud põikpraod torni ülemises karniisis.

Allikad:

 1. EELK Võru Katariina kiriku torni müüriosa karniis. Tehnilise seisukorra hinnang, restaureerimisettepanek, 2001. PB Sille OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-12128.

2005

2005. aastal teostas OÜ H. Uuetalu Võru Katariina kiriku fassaadide, katuse ja kandekonstruktsioonide tehnilise olukorra uuringud. Selle käigus selgusid peamised murekohad:

 • Fassaadidel esineb krohvikahjustusi sissepääsu treppide ja sokli pealsetes piirkondades (tingitud mehaanilistest mõjutustest ja ilmastiku tingimustest).
 • Kiriku alaosi on mitmekordselt kaetud erinevate värvidega, mis erinevad nii toonilt kui ka koostiselt.
 • Soklit remonditud tsementkrohviga.
 • Peatrepi pind ja astmed on deformeerunud (ebaühtlaselt vajunud).
 • Aknad on mitmekordselt ülevärvitud.
 • Aknakitt on asendatud erinevate liistutega (kant-, kolmnurk- ja ümarliistud).
 • Metallnurgikud on kõverdunud ning nende ühendused on vett läbilaskvad.
 • Katusekivid on ulatuslike kahjustustega.
 • Harja idapoolses otsas on purunenud ventilatsioonišahtid.
 • Katusealune roovitus ja 2-kordne aluslaudis on puidumädanikust kahjustunud (tingitud läbisadudest).
 • Ulatuslikud ja arenevate seenekehadega kahjustuste allikad.
 • Augud katusealuses laudises ja kattes.
 • Varasemate korstnate pitsid on lammutatud.
 • Katuse kandekonstruktsioon on rajatud 19. sajandile omase staatilise skeemi kohaselt.
 • Müürilatid 30% ulatuses remonditud. 30% säilinud müürilattidest on puidumädanikust ja koidest kahjustunud.
 • Müürilatid toetuvad juhuslikele klotsidele – see võib tuua kaasa ebaühtlase deformeerumise nii vertikaalis kui horisontaalis.
 • Tugisõlmedes puidumädaniku kahjustused.
 • Esines juhusliku iseloomuga tugisõlmede remonte.
 • Sõlmedes puuduvad korralikult paigaldatud kinnitid (üksikud juhuslikud naelad).

Allikad:

 1. Võru Katariina kiriku fassaadide, katuse ja kandekonstruktsioonide tehnilise olukorra hinnang ning katusekatte ja kandekonstruktsioonide remont ja restaureerimistööde põhiprojekt. Köide II, 2005. OÜ H. Uuetalu. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-14981.

2013

2013. aastal viis RÄNDMEISTER OÜ läbi uuringud (muinsuskaitse eritingimuste koostamise eesmärgil), mille käigus märgiti peamised murekohad kirikul:

 • Katuse kandekonstruktsioonid olid mitterahuldavas seisukorras.
 • Kahjustused on peamiselt seenkahjustused. Seenekahjustused on suuresti müürilattidel. Need kahjustused võivad olla tingitud läbisajust ja tuulutuse/niiskustõkke puudumisest.
 • Halvasti teostatud varasemad remondid on aidanud kaasa kahjustuste tekkele (ära jäetud on välimine müürilatt, sisemisel puudub niiskustõke, sarikaid parandatud külgedele naelutatud prussidega).
 • Müüripealsete tsoon on täitunud ehitusprahiga, millele lisanduvad bioloogiline mateeria kirdeotsas (tuvisõnnik).
 • Laetarindid rahuldavas seisukorras.
 • Paiguti ei pea katusekate vett, mis on põhjustatud katusekivide kehvast kvaliteedist. Leidub ka purunenud katusekive.
 • Karniisil esinevad peamiselt vertikaalsuunalised praod ja üksikud krohvitud lõigud.
 • Vihmaveesüsteem on amortiseerunud – puhastamata rennid, kõverdunud lõigud, purunenud/puuduvad torud või lehtrid.
 • Ventilatsioonišahtid amortiseerunud ja ummistunud. Lisaks on läbi katuse ulatuvad tuulutuskorstnad mittesobivad.
 • Korstnapitsid vajavad remonti.
 • Ehismotiiviga varras, kuul ja tuulelipp vajavad konserveerimist/restaureerimist.

Allikad:

 1. EELK Võru Katariina kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt, 2013. RÄNDMEISTER OÜ. Koostanud: J. Kilumets ja A. Pihl. Muinsuskaitseameti arhiiv, P-16488.

2014-2015

2014. aastal teostati Kurmik Projekt OÜ poolt idapoolse välisukse värviuuringud. Selle tulemusena leiti, et :

 • Kiriku-ukse välimised lehed on väljast kaetud kolme pruuni õlivärvikihiga.
 • Värvikihid on kahjustunud (pragunenud ja kooruvad).
 • Tahveleid ääristab helesinine laineline joon. Sama tooniga on värvitud alumise tahvli kannelüüride immitatsioonid, ülemiste tahvlite rippkanga elemendid ja valgmikuakna all oleva rõhtimposti profiil.
 • Ukselehtede alumised osad on tugevalt kahjustunud, mis võivad olla põhjustatud veest (alumisel osal on samblikukiht).
 • Välimiste ukselehtede sisemised küljed on kaetud paremini säilinud helepruuni värvikihiga. Esineb krakleestumist ja vähest pudenemist.
 • Helepruuni kihi all on helesinine värv.
 • Välimised ukselehed on tammepuidust. Puidutoon (sinakas-hall) viitab asjaolule, et uks oli pikka aega ilma värvikihita olnud.
 • Piit, siseuksed (üleni) ja välisuksed (seest) on kaetud särava õli baasil tammepuiduimitatsiooniga. Uksepiidal on aaderdus hästi säilinud ning see on ainus viimistluskiht piidal.
 • Siseuksel on tuvastatud ka varasem tammepuiduimitatsioon. Vanem aaderdus on tehtud valgele aluskrundile (ruutjalt pragunenud). Valge aluskrundi all on kohati musta õlivärvilaigud.

Uuringute põhjal restaureeriti välisuks kirdefassaadil, mille tööd lõpetati 2015. aastal.

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik, 1788-1793. Mälestise reg.nr 14139. Idapoolse välisukse uuringute aruanne, tegevuskava ukse restaureerimiseks ja värvilahendus, 2014. Kurmik Projekt OÜ. Koostanud: A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-11685.
 2. Võru Katariina kirik, 1788-1793. Ehitismälestis reg nr 14139. Võru linn, Jüri tn 9, Võru muinsuskaitseala reg nr 27008. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Välisviimistluse uurimistööde kava, 2016. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13048.
 3. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.

2015

2015. aastal viis Liivimaa Lossid OÜ läbi Võru Katariina kiriku põhjakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselist järelvalvet.

 • 2015. aastal sai kirik raha katuse restaureerimistöödeks.
 • Kiriku kivi kate oli tööde aluseks tugevasti lagunenud.

Restaureerimist teostas AS Kurmik ning selle käigus:

 • vahetati ja tugevdati pehkinud tarindid,
 • paigaldati uued müüilatid koos kasetohust hüdroisolatsiooniga,
 • immutati puitu,
 • jäeti alles vihmaveesüsteem (algselt plaaniti see eemaldada), et kaista kiriku välisviimistlust,
 • võeti vastu otsus uuendada katusekate kiriku põhjaküljel.
 • säilitati ristisuunaline aluslaudis,
 • kogukividealuse roovits ja pehkinud laudis uuendati (eelnevalt eemaldati laudiselt tõrvapapp ja ruberoidi ribad, et hinnata laudise seisukorda nendes piirkondades),
 • räästast tugevdati lisarooviga,
 • lammutati korsten ülaosast viiluni (oli halvas seisukorras, tuleohtlik ja varjas vaadeti tuulelipule),
 • katusekatte liitekohad torniga kaeti tinaplekist põlledega,
 • harjakivide külge monteeriti tagasi ajutiselt eemaldatud piksevarras.

On märgitud, et lisaks katusekandekonstruktsioonide remondile, asendati katusekate, paigaldati uus vihmaveesüsteem ning restaureeriti tuulelipp katuse kirdeosal.

Allikad:

 1. Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) põhjakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne, 2015. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13046.
 2. Võru Katariina kirik, 1788-1793. Ehitismälestis reg nr 14139. Võru linn, Jüri tn 9, Võru muinsuskaitseala reg nr 27008. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Välisviimistluse uurimistööde kava, 2016. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13048.

2016

2016. aastal tegi Liivimaa Lossid OÜ Võru Katariina kiriku lõunakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalvet. Aruande kohaselt:

 • tehti töid katuse lõinaküljel.
 • restaureeriti tuulelipp.
 • eemaldati lõunaküljelt vana ventilatsioonikosten, pööningul vana välimine müürilatt,
 • vana puitu tugevdati ja uusi osi kaeti puidu konservandiga,
 • vanad roovid ja katusekivid eemaldati ja asendati uutega,
 • aluslaudis puhastati prahist,
 • osad praod laudises täideti mastiksiga,
 • tuulelipu eemaldamiseks lõigati ära lattraud, mis hoidis tuulelippu kiriku küljes,
 • korstnalõõr suleti kivivillaga,
 • paigaldati uued sadevete rennid,
 • paigaldati lisaks kivikattele ja rennidele ka idaviilu servalauad ja-plekid (lisatööna parandati otsast teise kaarakna pragunenud sillus),
 • paigaldati vihmaveetorud. 

Aruande kohaselt tehti niiskusuuringud (täpsem informatsioon puudub).

Allikad:

 1. Võru Katariina Kiriku (ehitismälestis 14139) lõunakülje katuse restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne, 2016. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13047.

2017

2017. aastal tegi AS Kurmik väliuuringud, kuna Võru Katariina kiriku muinsuskaitse eritingimused ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekt läksid uuendamisele. Toodud aruande kohaselt:

 • Välisfassaadi seintelt ja risaliidi kvaadrilt tuvastati 9 värvikihti.
 • Avatäidete värvikordi on vähem ning neid on raske määratleda (eelnenud kihid võidi eemaldada enne uue peale kandmist).
 • Välistrepid on vajunud. Peatrepi vuugid täidetud tsemendimördiga. Kahjustused: külmakerkepraod, murdunud plaadid. Trepidetailid määrdunud ja laigulised. Tagatrepil tuvastatud sambliku ja vetika kollooniad.
 • Sokli pritskrohvi seisukord rahuldav. Krohvikaod nurkadel ja vihmaveetorude all. Määrdunud krohvi pind. Aluskonstruktsiooni vuugitäide pudenenud ning esineb lagunenud tellisvöö osi.
 • Seinte lubivärv on kulunud ja määrdunud (eriti soklipiiril, uste ümbruses, endiste vihmaveetorue taga, kirdeviilul). Torni seinte ja esikülje orgaaniline värvkate kestendab. Krohv pragunenud ja pinnalt lahti löönud.
 • Räästakarniis asendatud 1947-1958, hiljem mitmeid kordi parandatud. Arvukalt juuspragusi, vee valgumisjooni ja määrdumist. Kivikarniisid korduvalt parandatud.
 • Kaunistused paremini säilinud kui karniis – esineb ülekrohvitud või koordunud kohti.
 • Vihmaveesüsteem on korras.
 • Aknaid on eelnevalt remonditud/vahetatud. Esineb mitmeid katkisi või puuduvaid detaile (nt prosspulgad, siseraamid jms). Värv krakleestunud, pragunenud ja osaliselt koorunud. Ovaalakende luugid on valedes mõõtudes.
 • Peauks on vajunud ja värvkate kulunud. Leidub paigatud kohti, pragusi ja puuduvaid detaile (nt lukusildid jms). Hinged kaetud paksu värvikihiga, riivid roostetanud.
 • Torni luugid kehvas seisus. Niiskuskahjustused, osaline pehkumine. Katkised klaasid, juhuslikud parandused. Roostetanud pikkhinged. Puuduvad sulgurid. Loodepoolne luuks osaliselt kaetud plekiga. Luukide välisvärv on kulunud ja laiguline.
 • Fasaadi katteplekid on korduvalt remonditud ja asendatud. Algupäraseid plekke säilinud pole. Värvikate kulunud, kuid muidu on plekk heas korras. Raudplekk karniisidel on roostes.
 • Ajanäitaja mehhanismi on korduvalt remonditud. Must värvkate on krobeline ja laiguline, osutite värv koordnud, numbrid veidi deformeerunud ja roostes. Välislaudis pehkinud. Sisemisel rõhtlaudisel on niiskuskahjustused. Aknaraamid on amortiseerunud, erinevad ning nende värvkate on juhuslik, osaline või ülde puudu. Kitid pudenenud. Mõned klaasid mõranenud, jätkatud või puitliistudega kinnitatud. Siseküljed prahised.  

Väliuuringute järgselt asuti kiriku fassaadide restaureerimise juurde. Nimelt hakkas töid läbi viima asutus AS Kurmik. Tööde aluseks oli sama firma projekteerimisgrupi poolt (spetsialist A. Needo ja E. Needo) põhiprojekt ja värviuuringud (eelnevalt välja toodud). Restaureerimise käigus:

 • korrastati sokli väliskrohvi (kuivlubiseguga),
 • restaureeriti graniitplokkidest peatrepp kiriku edelaküljel,
 • uuendati trepi esine tee,
 • läbi põhjaseina vundamendi viidi kiriku majandusruumi vee- ja kanalisatsioonitrass,
 • maapind pikiseinte kõrval planeeriti,
 • torni pikse-kaitse maandus taastati,
 • taastati idaküljel oleva ajanäitaja juures oleva amortiseerunud karniis (monoliitse raudbetooniga),
 • Jaak Sarap restaureeris mitmed fassaadikaunistused,
 • konserveeriti Kõikenägeva Silma motiiviga kolmnurkfrontoon. Töid viis läbi konservaator Kristiina Taluri.

Lisaks tehti ka viimistlus töid, mis käigus:

 • tehti korda kiriku edelasein, torni krohvitud osa ja sokkel,
 • restaureeriti kõik reljeefsed kaunistused (enamus neist on kipsist),
 • fassaadilt eemaldati enne uue värvikihi peale kandmist elektrilise piikvasaraga lahtised krohvikihid (neid ei olnud võimalik lubjapiima või liimiga alusmüüritisele tagasi kinnitada),
 • värviti uusi kipskaunistusi (algselt olid need krohvikaunistused) linaõlivärviga (niiskuse eest kaitseks).

Puidutöid viis läbi Restaureerimismeister OÜ, mille käigus:

 • suleti topeltlaudisega ülemiste kellakambrite kolm ovaalset ava,
 • uuendati läänepoolne (tornikellaga) luugita ava põrandalaudis ja tagasein (siberi männist),
 • värviti luugid (pruuniks),
 • tehti uued ajanäitajate väikesed aknad,
 • lisati uued veeninad,
 • remonditi suure  kellakambri luuke (plekkide eemaldamisega),
 • luukidele tehti uued veelauad,
 • uuendati portaali kojal olev kahe poolega aken,
 • valgmiku puulõiked puhastati, praod täideti, alumiiniumplekid laterna külgedelt eemaldati (latern ise kuulus säilitamisele),
 • uks ja valgmik värviti (pruuniks),
 • vahetati välja piida lävepakk.

Plekitöid viis läbi Kagukatus OÜ ning selle käigus:

 • asendati vanad raudplekk-katted kõikidel karniisidel (plekk pärineb tõenäoliselt 1841. aasta remondist).

OÜ Roffi puhastas ning värvis risti, muna ja haarad (kahekordne hõbevärv). Risti tipp ja kiired kaeti pronksivärviga.

Täheldatud murekohad: 

 • Väliskrohv oli pragunenud ning seda hoidis kohati koos vaid pealmine värviviimistlus.
 • Tornikiivri aluse karniisi nurgad on tugevasti pragunenud.
 • Tornikiivri ja kellakambri puidust tarind ei ole metallankrutega seina külge kinnitatud.
 • Suurimad kahjustused on raudpleki all olevatel karniiside osadel (pleki ühendused lasid vett läbi). Tekkinud on niiskus- ja külmakahjustused.
 • Enne restaureerimist, ei olnud karniisi plekkidel vajalikku kallet.

Allikad:

 1. Võru Katariina kirik. Muinsuskaitse eritingimuste ja eksterjööri restaureerimise põhiprojekti uuendamine. Väliuuringute aruanne, 2017. AS Kurmik. Koostanud: E. Needo ja A. Needo. Muinsuskaitseameti arhiiv, A-13949.
 2. VÕRU KATARIINA KIRIKU (ehitismälestis nr 14139) fassaadide restaureerimistööde I etapi muinsuskaitselise järelevalve ARUANNE, 2017. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti digiarhiiv.
 3. Maalingute Restaureerimise OÜ, TEGEVUSKAVA, 2017. Maalingute Konserveerimise OÜ. Koostanud: K. Taluri. Muinsuskaitseameti digiarhiiv.
 4. Maalingute Restaureerimise OÜ, KONSERVEERIMISTÖÖDE ARUANNE, 2017. Maalingute Konserveerimise OÜ. Koostanud: K. Taluri. Muinsuskaitseameti digiarhiiv.

2018

Tehti restaureerimistöid kiriku idaviilul. Neid töid viis taas lävi AS Kurmik. Muu hulgas:

 • värviti viil (fassaadivärvideks kasutati lubivärve),
 • tehti plekitöid (roostetanud plekid asendati tsingitud plekiga),
 • restaureeriti idaviilu aknad (kolm ümarat ja üks ovaalne). 

Samal aastal ehitas ümber OÜ Marksi Maja kiriku torni läänenurgas paikneva ruumi. Tööde eesmärgiks oli kirikusse ehitada panipaik ja tualettruum. 

Allikad:

 1. VÕRU KATARIINA KIRIKU (ehitismälestis nr 14139) fassaadide restaureerimistööde II etapi muinsuskaitselise järelevalve ARUANNE, 2018. Liivimaa Lossid OÜ. Koostanud: T. Erilt. Muinsuskaitseameti digiarhiiv.
 2. Võru Katariina kirik, 1788-1793. Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt kirikusse tualettruumi ehitamiseks, 2018. OÜ Marksi Maja. Muinsuskaitseameti digiarhiiv.

2019

Lõunaküljel restaureeriti viimistlus (puhastati fassaad lahtisest krohvist ja värvist, tehtid krohviparandused ja värviti lubivärviga), ennistati säilinud fragmentide eeskujul barokne karniis ja uuendati sadeveesüsteem (sh pandi uued aknaplekid).Restaureeriti tualettruumi ja soojasõlme aken. Peatöövõtjaks AS Kurmik. 

Allikad: 
1. Võru Katariina kiriku fassaadide restaureerimistööde III etapi muinsuskaitselise järelevalve aruanne, 2019. Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt. Muinsuskaitseameti digiarhiiv, kooskõlastus nr 38489.