Esileht
VÕRUMAA
VASTSELIINA

VASTSELIINA KATARIINA KIRIK

1957

EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus 01. aprill 1922 (26. oktoober 1951)–25. aprill 1963.

Kiriku maa-ala plaan.

 

1998

Arhitektuuriajaloolised eritingimused. Muinsuskaitseameti arhiiv A-3692.

Eritingimuste esimeses osas antakse põgus ülevaade Vastseliina piirkonna kujunemisest alates 13. sajandist ja seal paiknenud erinevate kirikuhoonete ajaloost alates 17. sajandist kuni 19. sajandi lõpuni.
Teises osas kirjeldatakse kirikukompleksi arhitektuurilist lahendust aga nimetatud on ka koguduse liikmete arv, teadaolevad meistrid, kiriku kaks ehitusjärku. Loetletakse 1899-1901 ümberehituse säilinud dokumente. Ära on nimetatud kirikuhooned (sh kabelid), kirikumõisa hooned, kihelkonnakool ja köstri elumaja koos erinevate kõrvalhoonetega. Lühidalt on analüüsitud põhiplaani, interjööri ja sisustuselemente altarist vitraažideni. Ära on toodud lühike inventari loetelu 20. saj algusest. Lõppeb teine osa kasutatud allikate ja kirjanduse loeteluga (sh arhiivimaterjalid).
Kolmas osa on eritingimused.
Lisas on paljundused kahest fotost ja 42 fotot välis- ja sisevaadetest ning detailidest.

 

1998

Puidust kandekonstruktsioonide remondi projekt. AS Kurmik ja ARC Projekti OÜ. Muinsuskaitseameti arhiiv. P-11272.

Toimik koosneb projekti seletuskirjast, fotodest ja joonistest.
Projekti seletuskirjas on kirjeldatud kirikuhoonet, viimistlust ja selle hetkeolukorda, sh suuremaid kahjustusi. Nimetatud on kavandatavate remonttööde etapid. Katuse kandekonstruktsiooni ja remonditööde käigu kohta on antud detailne kirjeldus. Sisalduvad eritingimused.
Graafilises osas on kiriku asendiplaan, ruumide eksplikatsioon, plaan, vaated, lõiked, kahjustuste asukohad, sõlmed ning 3D vaated kandekonstruktsioonist.
Fotode osas on paljundused kahest fotost ja 42 fotot: läänevaade, katuseharjade ristumiskoht, lagi, toesõlmed, ühendussõlmed, pööningul kandeturvikud, sõlmed ja kahjustused.

 

1999

Puidust kandekonstruktsioonide remondi aruanne. Muinsuskaitseameti arhiiv. A-4061.

Toimik koosneb tehtud tööde detailsest kirjeldusest, edaspidi tehtavate tööde hinnangust, maksumuse arvestusest, fotodest ja plaanist sõlmedega.
AS Kurmik ja ARC Projekti OÜ insenerid andsid mais 1998.a esmase hinnangu, konstruktsioonide avamiseta, et oluline on katuse paar sõlme tugevdada ja katus teha veepidavaks. 1998. a novembris valmis vastavalt sellele hinnangule AS Kurmik koostatud puidust kandekonstruktsioonide remondi projekt (Muinsuskaitseameti arhiiv: P-11272), kuid hilisemal konstruktsioonide avamisel ilmnenud kahjustuse maht osutus suuremaks.
Likvideeriti suuremad läbituiskamise ja -jooksude kohad aga lõplik remont lükati rahaliste vahendite ebapiisavuse tõttu edasi ning on antud soovitused järgnevate tööde ehitusetappideks jaotamise kohta.

 

2012

Kellasüsteemi korrastamise, elektrifitseerimise ja kellatoale kõlaakende paigaldamise programm. OÜ Mäeväli Orelitöökoda. Muinsuskaitseameti arhiiv. A-10966.

Kavas antakse ülevaade kellasüsteemist enne uuendamist.