Esileht
VĂ•RUMAA
VASTSELIINA

VASTSELIINA KATARIINA KIRIK

1843
Remonditi põhjalikult puidust kandekonstruktsioone.
Allikas: Puidust kandekonstruktsioonide remondi projekt. AS Kurmik ja ARC Projekti OÜ. Võru, november 1998. a. P-11272

 

1936
Remonttööd nii sees kui väljas – kiriku värvimine ja katuse parandamine (maht pidi olema suur, sest kirik oli 22. juunist 6. septembrini suletud ja pärast õnnistati uuesti sisse).
Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 1922-1938. a.

 

1938
Katuse remont.
Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 09. detsember 1938–06. detsember 1940.

 

1945
Plekk-katuse remont, sh lekkivate valtside ümbervaltsimine, aukude tinutamine.
Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 30. jaanuar 1941–10. märts 1951.

 

1947
Sõjas purunenud aknaraamide ja aknaklaaside asendamine.
Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 30. jaanuar 1941–10. märts 1951.

 

1954

Remonttööd nii tornis, katusel kui interööris:

 • Kiriku värvimine seest (lubjavärviga, altariruum liimvärviga) ja väljast (lupjamine koos krohvi parandamisega).
 • Akende värvimine seest- ja väljastpoolt.
 • Katuse remont, sh valtside kittimine ja vigaste valtside parandamine.
 • Uute vihmaveetorude ja –rennide valmistamine.
 • Torni plekk-katte, torniluukide ja kiriku väliste plekk-osade värvimine.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 01. aprill 1922 (26. oktoober 1951)–25. aprill 1963.

 

1959-1961

Elektritööd:

 • Elektrivalgustuse paigaldamine.
 • Orelile elektrimootoriga õhuandmise seadise ehitus.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 01. aprill 1922 (26. oktoober 1951)–25. aprill 1963.

 

1962-1972

Viimistluse uuendamine ja plekitööd:

 • Seinte värvimine, valgendamine.
 • Vihmaveetorude parandamine ja värvimine.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 03. jaanuar 1964–24. oktoober 1978.

 

1973-1974

Tööd sadeveesüsteemi ja akendega:

 • Vihmaveetorude ja -rennide parandamine.
 • Aknaraamide värvimine.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 03. jaanuar 1964–24. oktoober 1978.

 

1974-1976
Kellalöömise elektrifitseerimine.
Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 03. jaanuar 1964–24. oktoober 1978.

 

1975

Remonttööd tornis:

 • Tornikiivri paikamine u 40 kohast ja värvimine.
 • Torni tipu tugevdamine teraslattidega.
 • Torni luukide värvimine.
 • Torni luukide alt avamise-sulgemise seadeldise valmistamine.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 03. jaanuar 1964–24. oktoober 1978.

 

1976

Torni konstruktsiooni remont ja fassaadiviimistlus:

 • Torni toolvärk-talastiku seestpoolt tugevdamine pingutatavate vintsidega.
 • Vana kirikuosa välisseinte krohvimine.
 • Vihmaveetorude all olevate tsement-rennide valmistamine.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 03. jaanuar 1964–24. oktoober 1978.

 

1977
Plekk-katuse parandustööd.
Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 14. jaanuar 1979–02. september 1997.

 

1979

Värvitööd:

 • Katuse värvimine.
 • Siseseinte lupjamine vajalikus ulatuses.
 • Välisseinte valgendamine krohvipinna ulatuses, v.a torni krohvipind.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 14. jaanuar 1979–02. september 1997.

 

1980

 • Torni valgendamine.
 • Oreli remont.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 14. jaanuar 1979–02. september 1997.

 

1982

Katusekonstruktsiooni remont, siseviimistlustööd ja tööd fassaadil:

 • Vammist kahjustatud talade, toestiku, laudade ja prusside asendamine ristlöövis.
 • Siseseinte lupjamine ja värvimine.
 • Vihmaveerennide ja -torude parandamine ja uuendamine.
 • Akende parandamine.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 14. jaanuar 1979–02. september 1997.

 

1987

Katuseremont:

 • Plekk-katuse remont.
 • Külgkodadele uute katuste ehitamine.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Vastseliina kogudus. 14. jaanuar 1979–02. september 1997.

 

1999
Likvideeriti suuremad läbituiskamise ja -jooksude kohad aga lõplik remont lükati rahaliste vahendite ebapiisavuse tõttu edasi ning on antud soovitused järgnevate tööde ehitusetappideks jaotamise kohta.
Allikas: Puidust kandekonstruktsioonide remondi aruanne. Muinsuskaitseameti arhiiv. A-4061.

 

2005

Katuse neelude remont ja vihmaveesüsteemide parandamine.

Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register

 

2018
Torniluugi parandamine.

Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register

 

2019
Katuse avarii-remont (kahe neelu taastamine kahes etapis).

Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register.