Esileht
VÕRUMAA
URVASTE

URVASTE PÜHA URBANUSE KIRIK

20.sajand

1933–1934
Kirikus tehakse suurem remont: parandatakse katust ja torni, lubjatakse kirikut, paigaldatakse karniisid ja vihmaveerennid, torn värvittakse roheliseks.

Allikas: Urvaste 600 aastane kirik. Üllar Salumets Urvaste 2013

 

1937
Kiriku siseremont – parandatakse põrandat, valgendatakse seinu ja lage. 

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Urvaste kogudus. 1936-1938. a

 

1938
Vennad Kriisad ehitavad praeguse oreli. 

Allikas: Eesti arhitektuur 4. Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa. Üldtoimetaja: Villem Raam. Tallinn Valgus, 1999

 

1945 september
Sõjas purustatud aknaruudud on prandatud. 

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Urvaste kogudus. 1939-1950. a

 

1948
Hakkas orelit taastama köster Jaan Allikvee.

Allikas: Urvaste 600 aastane kirik. Üllar Salumets Urvaste 2013

 

1950
Parandatakse käärkambri treppi

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Urvaste kogudus. 1939-1950. a 

 

1955
Kiriku remont: torni tipu remont, torni plekk-katuse, kuke ja kera värvimine, kirikukatuse kontroll (katusekivid, tuulelauad, katuse ja seina liitekohad), kiriku valgendamine väljast, karniiside, uste ja akende värvimine, aknaaluste plekkide värvimine, veerennide ja torustiku uuendamine.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Urvaste kogudus. 1951-1960. a

 

1957
Remonditakse kiriku tsementtreppi.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Urvaste kogudus. 1951-1960. a

 

1957-1958
Remonditakse orelit. 

Allikas: Urvaste kirik. Church of Urvaste. Die Kirche Urvaste. Urvaste, 2013: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Urvaste Püha Urbanuse Kogudus. 

 

1960
Tuuakse kirikusse elekter. 

Allikas: Urvaste 600 aastane kirik. Üllar Salumets Urvaste 2013

 

1965
Varasemalt on S-kujulised savikivi asendatud tasaste tõrvatud savikividega.

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 289

 

1969
Remonditakse kirikut nii seest kui ka väljast: uuendatakse pingid, põrand, uks, kirik värvitakse seestpoolt, kirikutorni paigaldatakse piksekaitse.

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik 289

 

1974
Remonditakse põhjalikumalt kiriku katus ja katusealune, kesklöövi katus kaetakse tsinkplekiga.

Allikas: Urvaste 600 aastane kirik. Üllar Salumets Urvaste 2013

 

1983
Värvitakse kirikutorni kiivrit, muna ja kukke. S-kivi katuse üks osa asendatakse plekiga.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Urvaste kogudus. 1976-1987. a

 

1986-1987
Uuendatakse osaliselt kirikukatuse plekki, täiendatiakse elektrisüsteemi. 

Allikas: Urvaste 600 aastane kirik. Üllar Salumets Urvaste 2013

 

1989
Suurem remont, plekiga kaetakse neljandik katusest. Katus ja tornikiiver värvitakse, kirik lubjatakse, osaliselt vahetatakse välja põrand. 

Allikas: Urvaste 600 aastane kirik. Üllar Salumets Urvaste 2013

 

1999
Renoveerib oreli Hardo Kriisa.

Allikas: Urvaste kirik. Church of Urvaste. Die Kirche Urvaste. Urvaste, 2013: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Urvaste Püha Urbanuse Kogudus.

21.sajand

2004
Restaureeriti kiriku torn ja tornikukk.

Allikas: Urvaste kiriku kuke ja muna restaureerimine. /Üks osa Urvaste kirik. Tornikiivri restaureerimistööde aruandest 2005/ OÜ Sepatööd
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10146)

 

2005
Tornikiiver kaeti uue vaskplekiga 

Allikas: Urvaste kirik. Tornikiivri restaureerimistööde aruanne. Frantsiskus OÜ
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-6104)

 

2011
- Renoveeriti kiriku elektrisüsteem

Allikas: Elektripaigaldise renoveerimine. Muinsuskaitseline järelevalve aruanne. Koostanud Riin Alatalu Oktoober 2011
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-10146)

- Hinnati kiriku üldist seisukorda. Uuriti katust, katuse kandekonstrultsioone, torni, kiriku põrandat, aknaid ja uksi.

Allikas: Urvaste kirik. Ülevaatusakt. Rändmeister OÜ Koostas Ain Pihl
 (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-12645)

 

2017
Restaureeriti kesklöövi, külglöövide ja käärkambri katused. Uuesti laoti idaviilu telliskorstna ülaosa. Lindude takistamiseks paigaldati linnutõkkehari ja linnupeleti. Katus kaeti põletatud savikividega Wienerberger. Remonditi kesklöövi aknad.

Allikas: Urvaste kiriku kesklöövi katuse restaureerimise muinsuskaitseline järelvalve ja kesklöövi 16 akna avariiremondi arunne. Koostaja Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13951)

 

2018
- Värviti kesklöövi põhjapoolne sein, käärkambri kohal asuv otsasein ja põhjapoolne tornisein.

Allikas: Urvaste kirik. Urvaste kiriku kesklöövi seina ja torni seina värvimine. Novabild Tartu OÜ
(Muinsuskaitseameti digiarhiiv)

- Urvaste kiriku fassaadi ja avatäidete viimistlusuuringud.

Allikas: Viimistlusuuringute aruanne. ARC Projekt OÜ Koostas Kaisa Milsaar
(Muinsuskaitseameti digiarhiiv)

 

2017-2019

Vahetati kiriku tsinkplekk-katus välja kivikatuse vastu. Katuse kandekonstruktsioonid proteesiti. Restaureeriti kesklöövi ja torni aknad. Kesklöövi lõunaseina ja torni välisviimistlus restaureeriti (eemaldati lahtine krohv, tehti krohviparandused ja värviti lubivärviga).  

Allikad:
- Urvaste kiriku kesklöövi katuse restaureerimise muinsuskaitseline järelvalve ja kesklöövi 16 akna avariiremondi arunne. Koostaja Liivimaa Lossid OÜ, Toivo Erilt
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-13951)
- Urvaste kiriku (ehitismälestis nr 14120) põhjalöövi ja käärkambri katuse restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, Koostas Toivo Erilt
(Muinsuskaitseameti digiarhiiv)
Urvaste kiriku lõunalöövi katuse ja kesklöövi ning torni lõunakülje viimistluse restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve
aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, koostas Toivo Erilt
(Muinsuskaitseameti digiarhiiv, kooskõlastus nr 38490)