Esileht
VÕRUMAA
URVASTE

URVASTE PÜHA URBANUSE KIRIK

Ainus keskaegne basilikaalne maakirik Eestis.

Esmamainitud 1413, ehitatud tõenäoliselt 14.sajandi alguses. Rekonstrueeritud 1889.

3-löövilise algkiriku kolme traveega pikihoone on lühike, ruudule lähedase põhiplaaniga. Faasitud nurkadega ristikujulise põiklõikega jässakad piilarid, mis talumitsooni markeerimata lähevad üle madalateks arkaadiateks, lähtudes Läti 13.s. kirikute eeskujudest. Valgmikaknad asetsevad erandlikult paarikaupa. Võlvide kohta lähemad andmed puuduvad. Kõrgseinu toetasid külglöövide kohal 3-nurksed tugiviilud, mis on geneetiliselt seotud Tartu ehitistega. Kitsas kõrge võidukaar ühendas pikihoone kvadraatse, kesklöövist laiema kooriga, mille seinu liigendasid arvukad niššid. Pikihoone laiune läänetorn on uusaegne, tema täpne ehitusaeg pole teada. Pärast rekonstrueerimist vana koor ja pikihoone lammutati ja hoonet pikendati kahe travee võrra, mis kujunduselt järgivad vana pikihoonet. Iseseisev kooriruum puudub, altar asetseb pikihoone idapoolseimas (uues) võlvikus. Uue idaseina taga paikneb 2-ruumiline käärkamber. Rekonstrueerimisel eraldati tornialune võlvik pikihoonest. Interjöör on neogooti vormides.

(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis 14120)