Esileht
VÕRUMAA
PÕLVA

PÕLVA PÜHA NEITSI MAARJA KIRIK

20. sajand

1922.a

Kiriku interjööri remont, st värviti seinad, lagi ja põrand.

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591. 

 

1925.a

Kiriku interjööri remont.

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591. 


1930. a

Välisfassaadi remont. Profileeritud katusekarniis, hoone nurgad ja põiklöövi läänekülje eenduvad seinapinnad markeeriti ookrikarva värviga.

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591. 

 

1937.a

Remont kiriku interjööris ja eksterjööris. Kirik värviti uuesti nii seest, kui väljast, seni roheline olnud kirikutorn värviti punaseks. Ülevärvitud tornikukk viidi tornitippu. Kantsel ehitati ümber nurgeliseks, nagu 1841.a plaanid ette nägid. Kiriku laes 17 pehkinud tala, mis ajutiselt kindlustatud raudklambritega.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva kogudus. Kaust 28.12.1938-28.12.1950 nr X/105.
 

 

1939.a

Kiriku siseremont, lae remondi käigus jätkati 17 pehkinud talaotsa ja üle 20 sarikaotsa. Käärkambrile pandi uus lagi ja teostati muid väiksemaid remonditöid.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva kogudus. Kaust 28.12.1938-28.12.1950 nr X/105. 

 

1950.a

Siseremont, värviti veekahjustustega sein.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva kogudus. Kaust 28.12.1938-28.12.1950 nr X/105.

 

1952.a

Käärkambri ümberehitus. Käärkambri kaguküljele ehitati juurde eeskoda, tagatoas lammutati kantslisse viiv suur trepp. Ümber ehitati ka ahi ja akendele paigaldati luugid. Sisemised aknad õhuakendega.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva kogudus. Kaust 28.12.1938-28.12.1950 nr X/105.


1954. a

Kiriku uste ette ehitati betoonist trepiastmed.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva kogudus. Kaust 28.12.1938-28.12.1950 nr X/105.

 

1955.a

Tehti kiriku põhjalik remont ja pandi sisse ka elekter. Kaablid paigaldati krohvi sisse süvistatult. Kaablite paigalduse vaod krohvitud ja kaetud kahe värvikihiga.

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591. 

 

1957.a

Remont-töödel eemaldati tornikiivri “krae” tornikiivri alumisest osast. Torni põhjapoolne külg kaeti uue katuseplekiga, uuendati laudadest aluskate. Tornis olev kukk ja muna kaeti pronksvärviga.

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591.

 

1958.a

Klaasiti purunenud ja paigatud aknaruute, käärkambrile ehitati uus trepp. Käärkambri taha ehitati puukuur, kantseleis tehti sanitaarremont.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva kogudus. Toimik 10/105, Kirjavahetus Põlva kogudusega 8.JAAN 1959. a -16.DETS 1970. a. 

 

1959.a

Remonditi käärkambri ja kantselei katus. Ehitati kaloriifahi. Märkusena välja toodud, et õhutorude paigaldamisel kiriku põranda alla põrgati kokku raskustega, mistõttu kõrvaldati muistsed müürid, varisenud võlvid ja tohutud kivimürakad.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva kogudus. Toimik 10/105, Kirjavahetus Põlva kogudusega 8.JAAN 1959. a -16.DETS 1970. a. 

 

1960.a

Osaliselt värviti kiriku siseseinad. Käärkambri kahele ruumile tehti kapitaalremont: uued põrandad ja laed, seinad vooderdati laudadega ja tapetseeriti, mõlemad ruumid said ka uued aknad. Kantseleiruumis sanitaarremont ning lisaks täiendati 1959.a ehitatud kaloriiferahju lisadtorude ja õlikütte agregaadiga.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva kogudus. Toimik 10/105, Kirjavahetus Põlva kogudusega 8.JAAN 1959. a -16.DETS 1970. a. 

 

1961.a

Eeskoja seinad värviti kaks korda. Värviti kiriku siseseinte paneel (samuti kaks korda). Kaloriiferahi parandati ja varustati uue uksega. Värviti kantselei eeskoja välissein, siseseinad ja põrand. Kantselei uks remonditi ja värviti. Remonttöödeks ostetud värvidena olid kasutusel õlivärv, emailvärv, tärpentiin ja nitrolakk.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva kogudus. Toimik 10/105, Kirjavahetus Põlva kogudusega 8.JAAN 1959. a -16.DETS 1970. a. 

 

1965.a

Värviti ja lubjati torni ülaosa, kullati kukk ja muna. Tehti ka sisetöid, eriti vanemas tornialuses osas. Kirikuhoone välisseinad puhastati endisest lubjast ja kaeti kaks korda lubjaga u 850 m2 ulatuses. Torni ülemine teravnev metalliga kaetud osa värviti kaks korda telliskivi punase õlivärviga u 70 m2 ulatuses. Kukk ja muna kaeti lehtkullaga. Kirikuhoone siseseinte paneel, 1.67 m kõrge kaeti kaks korda sinise õlivärviga, mille pindala koos uste pindalaga moodustab 205 m2. Kiriku põrand kaeti 220 m2 ulatuses kaks korda: esimene kord krunditi õlivärviga, teist korda nitrolakiga. Tööde käigus kasutati lupja, õlivärvi, värnitsat, tärpentiini, sikatiivi, nitrolakki, lehekulda. 

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva kogudus. Toimik 10/105, Kirjavahetus Põlva kogudusega 8.JAAN 1959. a -16.DETS 1970. a. 

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591. 

 

1967.a

Kiriku kantselei lagi, aken ja uksed värviti, korstnajalg parandati ja värviti, seinad kaeti tapeediga. Käärkambri kahe ruumi aknad, uksed ja lagi värviti. Ühe ruumi seinad värviti, teise ruumi seinad kaeti tapetiga. Põrand värviti. Kirikuaeda ümbritsev kivimüür 165m pikkuses parandati.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva kogudus. Toimik 10/105, Kirjavahetus Põlva kogudusega 8.JAAN 1959. a -16.DETS 1970. a. 

 

1970.a

Värviti kirikutorn, parandati plekk-kate ja paigaldati piksevarras. 

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva kogudus. Toimik 10/105, Kirjavahetus Põlva kogudusega 8.JAAN 1959. a -16.DETS 1970. a. 

 

1972. a

Käärkambrisse ehitati uus ahi ja kantseleile paigaldati uus plekk-katus. Käärkambri katus, korsten ja kantselei korsten remonditi. Seati sisse gaasiküte.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva Maarja kogudus, 29.apr 1971.a -10.juun 1980.a.

 

1973. a

Väiksemahulisemad remonttööd, mille tarbeks kasutati emailvärve ja 6 puitkiudplaati.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva Maarja kogudus, 29.apr 1971.a -10.juun 1980.a.

 

1974.a

Kiriku põhjapoolse külje katus kaetakse eterniitplaatidega.

Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv, Põlva Maarja kogudus, 29.apr 1971.a -10.juun 1980.a.

 

1990.a

Rõdude ehitusprojekt uuema hooneosa mõlemale küljele, dekoorielementide eeskujuks orelirõdu. Rõdud 3.4 meetrit laiad ja 13.02 meetrit pikad (kogu ristihoone laius). Rõdud toetavad neljale puidust kandepostile, mille all kivikbetoonist vundament. Postid ühendatud emataladega (20x30 või 30x30), millele toetuvad rõdu põranda puittalad. 

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Põlva Maarja kiriku rõdude ehituskavand: P-11831

 

1992.a

Ümberehitustööd ja remonti palvesaalis, sellest perioodist ka viimased värvimised, alumise osa värvkate on pentaftaalvärviga. Ümberhitustöödena sai kiriku ristlööv orelivääri eeskujul ümarsammastel külgrõdud, erinevalt 1990.a koostatud projektist on ka seinte ääres tugipostid ja keerdtreppide asemel sirged trepid. 

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591. 

 

1998.a

Valvesignalisatsiooni paigaldamine.

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591. 

 

1999.a

Katusekonstruktsiooni ja tornikiivri tehnilise seisukorra ülevaade. Toimus ka siseremont (käärkambri uks, seinad ja elektrijuhtmestik, signalisatsioonisüsteem, oreli tagumine sein). 

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591.

21. sajand

2000.a
Maali “Püha Õhtusöömaaeg” konserveerimine altarimaalina. Valgustati kiriku läänefassaad. 

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Konserveerimistööde kaart, ennistuskoda Kanut, Maal “Püha Õhtusöömaaeg: A-9671

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591.  

 

2000-2001.a

Kiriku katuse kandekonstruktsioonide remonttööd. Proteesiti neelude puitkonstruktsioonid (vahetati välja u 20 sarika- ja talaotsa), asendati müürilatti ja laastudest aluskatus neljas läbijooksvas kohas. Kivikate võeti eelnevalt lahti ja pandi hiljem tagasi. Tihendati käärkambri katuse ja seina ühendus koos korstna ümbrusega, kinnitati ristlöövi viiluplekid. Osaliselt paigaldati kirikule uued vihmaveetorud- ja rennid.

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591.  

 

2001.a

Tornikiivri remondi käigus paigutati torni valgusavade ette tsingitud traatvõrguga puitraamid. Puhastati ja värviti tornikiivri katteplekk, muna ja kukk tuulelipp. Värviti Rootsi punase plekk-katuse värviga 2 kihina kruntvärvile. 

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591. 

 

2002.a

Kiriku uue betoonist peatrepi ehitus.

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591. 

 

2006.a

Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks. Koostatud kunstiajaloolase I.Laatsit ja ehitusinsener E.Needo poolt. Juhataja A.Needo, Võrus. 

Allikas: Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks ja remondiks, EELK Põlva püha neitsi Maarja kirik. AS Kurmik töö nr. 2005-893-93, A-6591. 

 

2007.a

Kogu hoone elektripaigaldise rekonstrueerimine. 

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kirik, muinsukaitse arhitektuurimälesti nr 23780, elektrivarustuse projekt: P-14483.

 

2008.a

Altarimaali tiibade ja kantsli korpuse tahvlite konserveerimine. Avatäidete ja käärkambri remont-restaureerimise projekt. Käärkambri lõunakülje juurdeehitus lammutatakse. Selle asemele ehitatakse samas mahus kiviseintega hooneosa. Ülesehitatavasse hooneossa on planeeritud samad ruumid, mis seal praegu: eeskoda ja sekretäri ruum ning invanõuetele vastav tualettruum. Uue käärkambri sekretäri ruumi välissein ehitatakse olemasoleva keldri maakivist seintele. Käärkambri õpetaja-ja sekretäriruumide kaks metall-kestaga ahju lammutatakse. Sekretäri ruumi ehitatakse uus savipott-kivi-ahi. Käärkambrisse tuleb täiendav elektriküte. Pilte ka põrandast, katusest ja seintest! Projekt käsitleb kõigi avatäidete remontimist ja restaureerimist v.a osa torni aknaid, mis on lähiminevikus (2001.a) välja vahetatud uute avatäidete vastu. Avatäidetele on tehtud värvisontaažid ja koostatud värvipassid.

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Konserveerimistööde kaart, ennistuskoda Kanut, Altarimaali tiivad; kantsli korpuse tahvlid: A-9672.
Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Põlva kirik reg nr 23780, Avatäidete ja käärkambri remont-restaureerimise projekt. Põhiprojekt: P-14847.

 

 

2011.a

Kiriku interjööris kasutatud tekstiilide inventeerimine. Objektid ka fotografeeritud.

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kirik, kirikutekstiilid: A-11133

 

2013.a

Palvesaali viimistluskihtide uuring, mis teostati kirikusaal alumise osa kohta. Koostati ka tegevuskava uuringu ja proovitöö tegemiseks kiriku käärkambri ahju korstna otsa restaureerimiseks.

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Põlva kiriku palvesaali seinte alumisele osale proovitöö tegemise tegevuskava: A-11609. 

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Põlva kiriku käärkambri ahju korstna otsa restaureerimine ja kirikusaali viimistluskihtide uuringu ning proovitöö tegemise tegevuskava: A-11610.

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv.  Põlva kiriku palvesaali viimistluskihtide uuringu aruanne: A-11611. 

 

2014.a

Siseviimistluse uuringud. Kontrollitakse vanema ehitusliku osa siseviimistluskihtide stratigraafiat ja uuritakse varasemate (enne 19.saj) võimalike siseviimistluskihtide olemasolu.
Kokkuvõttena pakutakse välja, et kiriku põhja- ja lõunaseintelt on 19.saj keskpaiga ümberehitustele eelnenud krohvi ja viimistluskihid hävinenud. Lääneseinal on aga suhteliselt suures mahus säilinud ka varasem krohvikiht ning sellel asuvad viimistluskihid. Olemasolevate kihtide ajaline paigutamine ja seostamine kindlate ümberehitustega on aga keeruline.

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Põlva kiriku siseviimistluse uuringud aruanne: A-11612. 

 

2015.a

Käärkambri katusekatte uuendamine.

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Põlva kiriku katuse katte restaureerimise põhiprojekt: P-17385.

 

2016.a

Kiriku idapoolse katuse külje restaureerimine. Eemaldati amortiseerunud katuse osad (kate, nende all olev roovitus, sindlid) ja vahetati need uute vastu. Täielikult asendati katusekivide paigaldamiseks ette nähtud roovid ja katusekivid (uued on ühe lainega savist katusekivid). Katusekarniisi, servakivide ja harjakivide paigaldamise ja korstna restaureerimistööd jäid tegemata. Ajutise lahendusena paigaldati tagasi varem kasutuses olnud serva ja harja katteplekid. 2016. aastal valmis ka kiriku idapoolse külgehituse katusekatte restaureerimisprojekt (käärkambrist põhjapoolse madalama osa jaoks, mille katust katab asbesttsementkate).  

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Põlva kiriku katuse katte restaureerimise põhiprojekt: P-17385.

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiiv. Põlva kiriku idapoolse katusekülje restaureerimisejärelvalve aruanne: A-13452. 

 

2017.a

Põlva kiriku käärkambri hilisema juurdeehituse lammutamise ja taastamise põhiprojekt. 

Hilisem puidust seintega käärkambri juurdeehitus tuleb lammutada täielikult. Lammutamisel pole lubatud rikkuda käärkambri ega ka kiriku seinte krohvkatet. Lammutada tuleb ka vundament ja lampkast. Ruumide all olevat keldrit ei lammutata. 
Peale hoone osa lammutamist taastatakse see ligilähedaselt samas mahus. Taastatavat osa jäävad katma erinevate kalletega pultkatused. Hoone osa kandvad välis- ja siseseinad laotakse keraamilistest kärgtellistest 250 mm sideaineks lubimört. Välisviimistluseks jääb kantselei osal lubikrohv ja WC-osal püstine laud. Sisetrepp paigaldatakse tagasi oma algses asukohas.

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiivi digitaalsed dokumendid: Polva_kk_31754_PP_2017. 

 

2018.a

Põlva kiriku käärkambri hilisema juurdeehituse lammutamise ja taastamise põhiprojekt.

Põhiprojekt on koostatud käärkambrile 20. saj. II poolel tehtud juurdeehituse lammutamiseks ja uues konstruktsioonis ning otstarbel taastamiseks.Varasemalt on käärkambri lahendus välja töötatud Marksi Projekt OÜ poolt „Põlva kiriku avatäidete ja käärkambri remont-restaureerimise projekt“ (2008.a. autor K. Moorast) esmane kooskõlastus 23.07.2012.a. nr 18502 ja teistkordselt kooskõlastatud 05.03.2014.a. nr 22126. Käesolev projekt täpsustab varasemat lahendust.

Allikas: Muinsuskaitseameti arhiivi digitaalsed dokumendid: Polva_kk_32920_PP_2018

 

2018. a

Võidukaarde tekkinud pragude ülevaatus

Pragude iseloom viitab kaarsilluse läbivajumisele, mis on põhjustatud katusekonstruktsioonide pehkimisest ja varasemate remontide vigadest. 

Allikas: Ülevaatuse aruanne. 2019. V. Eiche

 

2018-2019. a

Arheoloogilised uuringud kirikuaias. 

Viidi läbi arheoloogilised uuringud seoses käärkambri lammutamise ja uuesti üles ehitamisega ning sinna vee- ja kanalisatsiooni trassi vedamisega.  käärkambri alune pinnas koosnes täitekihtidest, millest koguti ligi 1000 lõhutud laibamatustest pärinevat inimluud ja u 248 g põlenud inimluid. Lisaks saadi üksikuid esemeid kesk- ja varauusajast. Enim leiti münte, sõlgi ja nuge.Torutrassi viimisel läbi kirikaiast satuti in situ ühishauale, kuhu oli sängitatud eraldi kirstudes täiskasvanu ja kaks last. Haud pärines 18. sajandi esimesest poolest.

Allikas: Arheoloogilised uuringud Põlva Püha Maarja kirikaias 2018.–2019. aastal. Arheograator OÜ, M. Malve (Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kooskõlastus nr 37395)


2019.a 

EELK Põlva kiriku katuste restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. 

Projekt näeb ette pikihoone ja ristlöövi katuste kandekonstruktsioonide restaureerimist ja katuste katmist nn hollandi ehk S-kujulise katusekiviga. Katusekivi alune sindelkate jääb täitma aluskatuse ülesannet.
Käärkambri põhjapoolse juurdeehituse ehk endise katlamaja (edaspidi juurdeehitus) katus kaetakse tsingitud terasplekiga, pikihoone lääneotsal asuvad viilumüürid sobivama kattega - pliiplekiga. Projekt ei käsitle käesoleval ajal ehitatava käärkambri lõunapoolse juurdeehituse katust, samuti juba varem restaureeritud ajaloolise käärkambri katust.


Allikas: Muinsuskaitseameti arhiivi digitaalsed dokumendid: Polva_kk_35174_PP_2019

 

2020. a

Kiriku remonttööde käigus avastati parema rõdu kohalt maalinguriba, mis osaliselt töömeeste poolt ka välja puhastati. Maaling on praegugi kirikus eksponeeritud. Sarnane maaling on kujutatud ka ühe koguduse liikme erakogus leiduval fotol. Foto vanus on teadmata, kuid ilmselt on maaling hilisemate remonttööde käigus lubivärvidega kaetud. 

Katusealuses tehtavate tööde käigus on avastatu ka mitmeid katusekonstruktsiooni osi, mis on varasematel aegadel signeeritud. 

Pikihoone katusetarindite restaureerimine ja pragunenud võidukaare tugevdamine

Tööde käigus proteesiti kokku 10 laetalade otsa, 12 sarika- ja räästatõstjate otsa, uuen-dati kaldtoolvärgi kõik sõlmed, vahetati välja müürilatt ja toolvärgi alumine vöö, tehti uus turvik vahelae pikitala täiendavaks riputamiseks, teine täiendati, ankurdati väljavajunud telliskarniisid. Viimased krohviti lõpuks ja värviti. 

Väliseinal karniisi alt tehtud värviuuringutega leiti seina põhipinnalt viis värvikihti: 1) praegune ooker, 2) valge, 3) tumeroosa, 4) heleroosa, 5) helekollane (alumine).

Allikas: Põlva kiriku katuse ja vahelae 2020 restaureerimistööde I etapi muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Liivimaa Lossid OÜ, T. Erilt. (Muinsuskaitseameti arhiiv, digisäilik, kooskõlastus nr 40418)