Esileht
VÕRUMAA
PÕLVA

PÕLVA PÜHA NEITSI MAARJA KIRIK

Piirkonna üks vanimaid sakraalhooneid.

Kirik on esmamainitud 1427. aastal. Sõjategevuse käigus põles kirik ning alates 1627. aastast seisab varemetes. Kirikuhoone taastatakse 1649. aastaks. Kiriku rekonstrueerimine toimub aastatel 1843-44 ja kirik õnnistatakse uuesti 1845. aastal. Kiriku orel on ehitatud 1883 astal Tartu meistri Müllverstädti poolt, kiriku vanim kell on valatud 1868. aastal Bochumis.

Keskaegsest 3-löövilisest kirikust on säilinud üksnes pikihoone läänesein ja viilutorn. Viimast toetab kaks saledat kontraforssi, mis moodustavad portaali ümber kõrge segmentkaarse niši. Tähelepanuväärne on kiriku kõrge viilutorn oma liigendatud fassaadiga - terav- ja segmentkaarsete petikniššide ja sõõrpetikutega. Hiljem juurdeehitatud põhja-lõunasuunalises transeptilaadses juurdeehituses paikneb ka altar. Idaküljele liitub kaheruumiline käärkamber. Nii juurdeehitus kui ka varasema pikihoone põhja- ja lõunaseina on kujundatud klassitsistlikes vormides. 18. sajandist on säilinud tänapäevani peamiselt torni kiviosa.

(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis 23780)