Esileht
VÕRUMAA
RÄPINA

RÄPINA MIIKAELI KIRIK

1924
Teostati värivimistöid kiriku siseruumides.
Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Räpina kogudus. 26. aprill 1919 – 09. märts 1938.

1934
Ehitati uus orel, remonditi kiriku katust.
Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Räpina kogudus. 26. aprill 1919 – 09. märts 1938.

1939
Kiriku väline värvimine.
Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Räpina kogudus. 01. jaanuar 1939 – 1953.

1950
Restaureeriti fassaadiskulptuurid.
Allikas: Räpina kirik. Kirjavahetus. Muinsuskaitseameti arhiiv. 1948-1988.

1956
Värviti osa kiriku katusest (osa katusest jäi materjalipuuduse tõttu tol aastal värvimata).
Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Räpina kogudus. 1954 – ?.

1959
Teostati järgmisi remonditöid: kiriku kivist välisseinte lupjamine endises värvitoonis; kõigi kiriku akende väline ja sisemine värvimine valge õlivärviga; akende purunenud klaaside asendamine uutega ja akende kittimine; uste, luukide, puukarniisisde jne värvimistööd; krohvi parandustööd ja veetorude parandamine; kiriku katuse osaline värvimine.
Allikas: Räpina kirik. Kirjavahetus. Muinsuskaitseameti arhiiv. 1948-1988.

1961
Revideerimise aktist tulenevalt saab teada, et viimastel aastatel on kiriku juures teostatud järgmisi remonte: kiriku torn on üle värvitud õlivärviga, kiriku katust on katud uue plekiga umbes 70% ulatuses ja mis on samuti üle värvitud õlivärviga. Lubjatud on kiriku seinad nii seest- kui ka väljastpoolt. Õlivärviga on värvitud aknad, seina paneel ja käärkambri põrandad.
Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Räpina kogudus. 1954 – ?.

1966
Värviti kiriku katust punase õlivärviga.
Allikas: Räpina kirik. Kirjavahetus. Muinsuskaitseameti arhiiv. 1948-1988.

1967
Värviti kiriku välisseinu, torni kivist osa ja aknaraame.
Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Räpina kogudus. 1954 – ?.

1971
Parandati kiriku torni: kaeti kirikutorn uue plekiga ja asendati kirikutorni tipust umbes 6 meetri ulatuses plekk-katuse alune puitmaterjal, sest see oli mädanenud.
Allikas: EELK Konsistooriumi arhiiv. Räpina kogudus. 1954 – ?.

1997
Kirikus viidi läbi mitmeid remonditöid, mille kogumaksumus oli 124 000 krooni. Selle eest remonditi kiriku fassaadikujud, värviti katus ja tornikiiver ning lupjati esifassaadi.
Allikas: Meie kiriku remonditöödest. - EELK Räpina koguduse ajaleht. 1997, dets. Räpina kirik ja kirikuaed. Üldmaterjalid. Muinsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv. Toimik 4-8/6. Köide I.

2002
Kiriku torni vahekarniiside katteplekkide vahetamine.
Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register

2013
Kirikuhoone ühendatud vee- ja kanalisatsioonivõrguga.
Allikas: Põlva maakond, Räpina linn. Räpina kirik. Muinsuskaitse eritingimused ja tegevuskava sokliosa restaureerimistöödeks. Muinsuskaitseameti arhiiv. A-12223. 2015.

2017
Puidust fassaadiskulptuuri restaureerimine.
Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register