Esileht
VÕRUMAA
RÄPINA

RÄPINA MIIKAELI KIRIK

Ajastu piirkonna hilisbarokne sakraalehitus.

Praegune kivikirik valmis 1785. aastal, seda rekonstrueeriti 1882. aastal, kui kõrgendati W-fassaadi viiluosa võrra. 1885. aastal ehitati arhitekt Reinhold Gueleke projekti järgi barokne tornikiiver. 1857. aastal valmis orelirõdu ja 1871. aastal külgväärid (ehitusmeister J.G. Mühlenhausen), 1882. aastal valmis hilisgootikast inspireeritud katuslagi. (EA)

Räpina Miikaeli kirik on hilisbarokne 1-lööviline krohvitud kivihoone. Barokse kiivriga W-torniga pikale kirikusaalile liituvad käärkamber ja trepikoda. Fassaade liigendavad liseenid, aknaid ümbritsevad ehispinnad ja koorilõpmiku raiddetailid. Peafassaadil paiknevad allegoorilised skulptuurid, mis kuuluvad vene klassitsistlike skulptuuride ringi. Sisekujunduses domineerivad puitkonstruktsioonid sammastele toetuvad oreli- ja külgväärid ning altarirõdu.

(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis 23821)