Esileht
VILJANDIMAA
HELME

HELME MAARJA KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimistöid käsitlevad publikatsioonid

Teaduspublikatsioonid

  1. Eesti arhitektuur 4. Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1997.
  2. Kenkmaa, R. Helme kihelkonna ajalugu. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1931.
  3. Haak, A. Arheoloogilised kaevamised Helme linnusel 2006. aastal.---Viljandi Muuseumi aastaraamat 2006. Viljandi: Viljandi muuseum, lk 76-85.
  4. Valgamaa: maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Toimetajad A.Luha, E.Kant, A.Tammekann. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1932.
  5. Ross, H. Helme-Tõrva ajaloost. Tartu: Greif, 2009.
  6. Salm, H Helme kalmistud. Valga: Litero 1999.
  7. В. Вага. Проблема пространственный формы в средневековой архитектуре Эстонии. Тарту: Тартуский государственный университет, 1960
  8.  

Jooksev info

  • Helme kiriku torni remonteeritakse. - Postimees. 1935, 3. juuni, lk. 6