Esileht
PÄRNUMAA
HÄÄDEMEESTE

HÄÄDEMEESTE MIIKAELI KIRIK

1984
(Muinsuskaitseameti digiarhiiv, register.muinas.ee)

Dokument sisaldab kiriku ehituslugu, loetelu kirikus asuvatest kunstiteostest, põgusat tehnilist seisukorda ja fotosid.

2007
Häädemeeste Miikaeli kirik. Torni muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. Rändmeister OÜ, koostanud Juhan Kilumets, Ain Pihl
(Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-18050)

Sisaldab lühiülevaadet mälestise ehitusloost ja torni varasematest remontidest, torni tarindite kirjeldust ja tehnilise seisukorra hinnangut, muinsuskaitse eritingimusi, arhitektuuriajalooliselt väärtuslike detailide ja tarindite loendit, restaureerimisjuhiseid puitosade proteesimiseks ja uue plekk-katte paigaldamiseks. 10 fotot hetkeolukorrast, proteesimisskeemi ja liidete sõlmejooniseid, koopiaid inventeerimisplaanidest ja 2000. aastal tehtud torniristi taastamiskavandist. 

2019
Häädemeeste kirik. Altariaia polsterduse uuendamise tegevuskava. Vana Tallinn OÜ, koostanud Elo Sova, Mirjam Averin. 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 35905)

Hetkeolukorra kirjeldus koos illustreerivate fotodega ja tegevusjuhised uuendamiseks. Nähakse ette altaripiirde ja põlvitusastme katmine uue kangaga. 

2021
Välisvalgustus. Põhiprojekt. Elin OÜ. 
(Muinsuskaitseameti arhiiv, kooskõlastus nr 41126)

Projekteeritud maapinnale paigaldatavad valgustid kiriku väliseinte valgustamiseks. Säilik sisaldab seletuskirja, elektriskeemi, spetsifikatsioone.