Esileht
PÄRNUMAA
HÄÄDEMEESTE

HÄÄDEMEESTE MIIKAELI KIRIK

Historitsistliku kiriku omanäoline näide.

Kirik on ehitatud 1874 M. v. Holsti projekti järgi. 4-nurkne puust haritorn 1892.

Omanäoline historitsistlik eklektilises laadis maakivist ja punasest tellisest ühelööviline kirik, 4-nurkse haritorniga, mis eendub erkerina peaukse kohal. Peauks on tugevalt profileeritud viilungitega ja nikerdatud, juugendilaadselt kaarduva tuuleliistuga. Samalaadselt kaarduvad on akende prossipulgad. Pikihoonega liitub kavatises idas üldiselt ristkülikukujulise põhiplaaniga (idaküljel lõpeb kolmetahulise pseudoapsiidiga) käärkamber. Hoone dekoratiivsus on saavutatud kohakutiasetsevate teravkaarsete-ümarkaarsete paarisakende, nendevaheliste tugipiilarite, portaalide ja karniisi punase tellisega markeerimisega. Katusekatteks on pikihoone osal punane kiltkivi, käärkambri osal valtsplekk. Piki katuseräästast paiknevad profileeritud puitkarniisid. Interjööri ruumimõju määravad silindervõlv, teravkaarne altarinišš idaseinas, puust väärid. Sisustus neogooti stiilis.

(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis 16639)