Esileht
PÄRNUMAA
AUDRU

AUDRU PÜHA RISTI KIRIK

Arhiivifotod

1. Muinsuskaitseameti arhiiv, V. Ranniku fotokogu „Pärnu“: Audru, Halliste, Pärnu-Elisabeti, Pärnu-Jaagupi, 1968, karp 21.
2. Muinsuskaitse vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-9/4, köide I.
3. Muinsuskaitse vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-9/4, köide II.
4. Muinsuskaitse vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-9/4, köide III.
5. Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-11621.