Esileht
PÄRNUMAA
AUDRU

AUDRU PÜHA RISTI KIRIK

Väheseid 17.sajandi maakirikuid Eestis.

Audru Püha Risti kirik ehitatud 1680 vana puukiriku (1636) asemele, ehitusmeister arvat. Jürgen Grabing Lätist. Praeguse välisilme on kujundanud suuremad remondid 1834 ja 1872. Kivist torn 1715.

Traditsioonilise kavatisega: ühelöövilise pikihoonega liitub idas kitsam neljakandiline koor, põhjas käärkamber, läänes torn, mida kroonib kõrge sale gooti telkkiiver. Pikihoonel on barokselt nõgus, tõstetud räästaga kivikatus. Fassaade iseloomustavad väga laiad ümarkaarsed aknanišid ning hele-tumedate krohvipindade kontrast. Tumehalli seina foonil eralduvad säravvalged portaali- ja aknapealistikud ning äärised, karniis ja soklisimiss. Liseene matkivad valged krohvipinnad läänefassaadil ja nurkadel. Interjööri ilmestab kuplitaoliselt kõrge karniisidega puitlagi. Sisustus 19.sajandist: nikerdatud külgtugedega pingid, toskaana sambaile toetuv oreliväär, renessanssvormides kantsel, kooriruumi neogooti pingistik, altarisein ja -aed. (EA)

(Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register, mälestis 16599)