Esileht
SAAREMAA
MUHU

MUHU KATARIINA KIRIK

Ehitusajalugu ja restaureerimistöid käsitlevad publikatsioonid

Publikatsioonid

 1. Eesti arhitektuuri ajalugu. Toimetaja: Arman, Harald.Tallinn: Eesti Raamat, 1965
 2. Raam, Villem. Nelinurkse kooritüübi mõningatest variatsioonidest Eesti keskaegses arhitektuuris. - Kunstiteadus Kunstikriitika nr 5/1983, lk. 88-118
 3. Raam, Villem. Ühest vähetuntud kunstiloost Muhu saarel. - Kunst nr. 64/2, 1984
 4. Muhu kiriku ehitusloolisest positsioonist. - Arhitektuuripärandi uurimisest ENSV-s: teoreetilis-praktilise konverentsi materjalid, 17. mai 1985, Tallinn. Koostaja: A. Lass. Tallinn: Valgus, 1987
 5. Rullingo, Ago. Muhu Püha Katariina kirik. Tallinn: Olion, 1994
 6. Kilumets, Juhan. Märkmeid Saaremaa kirikute restaureerimisest 1990-1994. - Maja 1994/4. Lk. 8-15
 7. Randla, Anneli. Uusi leide Muhu kirikust. - Ars Estoniae medii aevi grates Villem Raam viro doctissiomo et expertissimo. Koost. K. Alttoa. Tallinn: Eesti Muinsuskaitse Selts, 1995, lk. 57-64
 8. Eesti arhitektuur 2. Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa, Viljandimaa. Üldtoimetaja: Raam, Villem. Tallinn: Valgus, 1996
 9. Alttoa, Kaur. Saaremaa kirikud. The Churches on the Island Saaremaa. Tallinn: Kunst, 1997
 10. Tael, Mare; Tuvike, Rutt. Conservation in Muhu Church, Estonia. - Conservation of Mural Paintings. Ed. U. Lindborg. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2001, lk. 61-63
 11. Kirss, Urve. Lääne-Eesti saared. Thema, 2001
 12. Helme, Mart. Eestimaa kirikute teejuht. Kunst, 2002
 13. Pallas, Anu; Pao, Bruno; Tüür, Kadri. Muhu, Saaremaa, Hiiumaa. Tallinn: Oomen, 2005
 14. Hiiop, Hilkka; Randla, Anneli Eesti kirikute keskaegsete seinamaalingute uurimisest ja restaureerimisest. - Muinsuskaitse ja restaureerimise ajaloost : pühendatud Villem Raami 100. sünniaastapäevale = On the history of cultural heritage and conservation in Estonia : dedicated to the 100th birthday of Villem Raam. Tallinn, 2009, lk. 9-38

Jooksev info

 • 200 aastat Muhu kiriku uuestiõnnistamisest. - Esmaspäev. 1938, 26. nov., lk. 2
 • Muhu kiriku 200 aasta juubel. - Päevaleht. 1938, 26. nov., lk. 4
 • Muhus peeti kirikujuubelit. - Uus Eesti. 1938, 26. nov., lk. 6
 • Filatov, V. V. Saaremaa freskod jutustavad. – Kommunismiehitaja 1971, nr 94, lk 3