Esileht
LÄÄNEMAA
RIDALA

RIDALA PÜHA MAARJA-MAGDALEENA KIRIK

Ülevaade teostatud uuringutest ja restaureerimistöödest

Allikad:
1. Ridala kogudus 25.06.1924-3.12.1938 (EELK arhiiv)
2. Ridala kogudus 01.01.1939-... (EELK arhiiv)
3. Ridala kiriku väliuurimised. Köide II. Koostajad: J.Sedman, V.Järverand. 1987. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1692)
4. Ridala kiriku ajalooline õiend koos fotoillustratsioonidega. Köide I. Koostaja: V. Raam.1987. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik A-1690)
5. Ridala kirik ja kirikuaeg. Haapsalu rajoon - üldmaterjalid. (Munsuskaitseameti vallasmälestiste arhiiv, toimik 4-13/16, köide I)
6. Ridala kirik. Katuse restaureerimisprojekt. 2004. Rändmeister OÜ, J. Kilumets, A. Pihl. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16704)
7. EELK Ridala kirik. Pikihoone ja käärkambri katuste ning tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. 2011. Rändmeister OÜ, J. Kilumets, A. Pihl. (Muinsuskaitseameti arhiiv, säilik P-16321)
8. PÜP toetuste andmed Kultuurimälestiste registrist

 

1888.a. - torn sai sindlikatuse
1898.a. - käärkamber sai uue katuse

1924
Seinamaalingute avamine ja konserveerimine kooriruumis.
Tööde teostaja: H. Kjellin (allikas 4)

1957-1959
Ulatuslike parandustööde teostamine kirikus (allikas 2)

 • Katuse ja puidust võlvistiku parandustööd. Kandekonstruktsioonide osaline vahetus (prussid ja kaks sarikat, mädanenud sarikaotstesse uued jätkud) ;
 • Võlvide ja laepealsete puhastamine;
 • Pikihoone pinkidealuse laudpõranda vahetamine peauksepoolses otsas 76m2 ulatuses;
 • Pikihoone peasissekäigu esise vajunud kivipõranda tõstmine uue alustäite abil;
 • Siseseinte ja lagede valgendamine (v.a.kooriruum); hallituskorra kõrvaldamine, krohviparandused;
 • Paneeli eemaldamine seintelt, mille tõttu tuli esile kiriku algne nurgasammaste ja karniiside kujundus;
 • Plekkahju lammutamine;
 • Tornikojas vanade treppide asemele uute ehitamine; 
 • Tornikatuse remont (uus laastukatus, torni tipu sarikate ja tipupalgi vahetus);
 • Elektrifiseerimistööd;
 • Fassaadi krohviparandused;
 • Tugipiilarite krohvimine ja parandus;
 • Müüri ja vundmendi parandus (tugeva lagunemise peatamine kirikumüüri põhjaküljel, kokkupuutejoonel maapinnaga);
 • Katusele uute viilulaudade panemine ja viilumüüri parandus;
 • Peaportaali parandamine ja kiviornamentide tagasiasetamine.
1986-1987

Väliuurimised

Selle raames viidi läbi tehniline ülevaatus, et selgitada kiriku üksikkonstruktsioonide amortisatsiooni eelseisvate remont-restaureerimistööde läbiviimiseks.
Tööde käigus toimus ka viie šurfi avamine, mille põhieesmärgiks oli määrata kindlaks kiriku vundamentide iseloom, nende tehniline seisund ning täpsustada kiriku ehituslooga seotud küsimusi (pikihoone, koori, käärkambri ja torni ajalooline suhe). (allikas 3)

 

1988-1989

Teostati ulatuslik remont ja restaureerimistööd firma "Wunibald" poolt. Uuendati välis- ja siseviimistlust, siseinventar värviti, osaliselt taastati paepõrandat ja tehti katusele kapitaalremont. (allikas 4)

Teostatud tööd:

 • Välis- ja siseviimistluse uuendamine;
 • Siseinventari puitosade värvimine;
 • Osaline paepõranda taastamine;
 • Katuse kapitaalne remont.

Seinamaalingute fragmentide avastamine pikihoones.

Avamistööde raames teostati ka pikihoone idavõlviku lõunaseinast võetud kollakas-pruunikates toonides pigmendi laboratoorsed analüüsid.  Analüüsi tulemusena järeldub, et oletatavasti on pigmentidena kasutatud kollast ja pruuni ookrit, vähesel määral ka tinamennikut. (allikas 5)

 

2004

Katuste seisukorra ülevaatus (allikas 6)

Põhjalikumalt uuriti pikihoone katust, käärkambri ja torni tipuossa ligipääsu ei olnud. Leiti, et: 

 • katusekattes on läbijooksud (1989. aastal paigaldatud kivid halva kvaliteediga, paljud purunenud, aluskatus puudub);
 • katusekonstruktsioonide puitosad kohati kahjustunud;
 • viimase, 1980ndate lõpu restaureerimistööde kvaliteet kesine. 

2011

Katuste seisukorra ülevaatus (allikas 7)

Katuste seisukord sarnane 2004. aasta ülevaatusel kirjeldatuga, ent kahjustused on süvenenud. 

2017

Kooriruumi katuse avarii-remont (harjaviilu kivide asendamine ja otsaviilud). (allikas 8)

2018

Võidukaare grupi ja vahevõre restaureerimine (allikas 8). 

2020

Tormis kahjustada saanud lahtiste katusekivide kinnitamine ja asendamine (allikas 8)